Capital'e abone olun.
Capital'e bağlan>>
Emeklilik Hesapları

Emeklilik Hesapları

Birikimler Fonlarla Değerleniyor *Bireysel emeklilikte birikimlerim nasıl değerlendiriliyor?-Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılan herkesin birikimleri kendi adlarına düzenlenmiş emeklilik hesapla...

Güncelleme: 01.04.2008

Birikimler Fonlarla Değerleniyor

*Bireysel emeklilikte birikimlerim nasıl değerlendiriliyor?
-Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılan herkesin birikimleri kendi adlarına düzenlenmiş emeklilik hesaplarında izleniyor. Bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan katkı payları, katılımcının seçtiği emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendiriliyor. Emeklilik yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan portföy yönetim sözleşmesine göre yönetilmekte. Katılımcıların birikimleri, fon malvarlığı olarak Takasbank'ta saklanıyor. Emeklilik şirketinin kurduğu emeklilik yatırım fonları, katılımcıların değişik yatırım ve risk alma tercihlerine yanıt verecek şekilde çeşitlendirilmiş durumda.

Sistemde kalınan süre boyunca birikimler bireysel emeklilik hesabında izleniyor. Bu hesaba ilişkin bilgiler gerek internet gerekse telefon aracılığıyla katılımcıların her an erişimine açık. Bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı payı tutarları, hesaptaki birikim tutarı ve emeklilik yatırım fonlarına dair bilgiler detaylı olarak katılımcılara sunuluyor.

Katılımcı katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği emeklilik yatırım fonlarını kendisi belirliyor.  Katılımcının daha sonra katkı payları ve birikimlerinin değerlendirildiği fonları ve bu fonlara dağılım oranlarını yılda dört defayı aşmamak kaydıyla değiştirme hakkı da var.

Bireysel emeklilik şirketlerinin kurmuş olduğu fonlar ve bu fonları yönetenlerin denetimi ise bir yandan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülüyor, diğer yandan, üç aylık dönemler için bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetleniyor.

Getiri Tutarı Değişiyor

BES’de garanti edilen bir getiri düzeyi var mı? Birikimler ve fonlar hakkında nasıl bilgi alabilirim?
Sistemde, getiriler yatırım yapılan emeklilik yatırım fonlarının performansına göre farklılık gösteriyor. Dolayısıyla garanti edilen belirli bir getiri tutarı bulunmuyor. Katılımcılar emeklilik şirketi tarafından sunulan, değişik risk ve getiri düzeyine sahip çeşitli emeklilik fonları arasından kendilerine en uygun fonlara kararları doğrultusunda yatırım yapabiliyor. Birikim ve fonlarla ilgili bilgilere Anadolu Hayat ve Emeklilik’in çağrı merkezini arayarak veya www.anadoluhayat.com.tr sayfasından ulaşmak mümkün. Fonlara dair bilgilere ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun www.spk.gov.tr adresinden de ulaşılabilir.

Anadolu Hayat Emeklilik katılımcıları ödedikleri katkı paylarına, sahip oldukları fonlar, fon getirileri ve birikimleriyle ilgili bilgilere internet, sesli yanıt sistemi ve müşteri hizmetleri birimlerinden istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Ayrıca, her yıl başında “yıllık hesap bildirim cetveli” katılımcılara gönderiliyor.

Kararı Katılımcı da Verebilir

BES’de birikimlerimin nasıl değerlendirileceğine kendim karar verebilir miyim?
BES’te katılımcılar, birikimlerinin değerlendirildiği fonları seçme ve yılda dört kez değiştirme hakkına sahipler. Anadolu Hayat Emeklilik, katılımcılarına geniş fon dağılım seçenekleri sunuyor. Katılımcılar bu hazır fon dağılım seçeneklerinin dışında kendi fon dağılımlarını da belirleyebilirler. Yatırılan katkı payları ve birikimler katılımcıların kendi seçtikleri veya belirledikleri fonlarda değerlendirilir. Katılımcıların emeklilikte elde edecekleri birikim, yapacakları tasarrufların büyüklüğünün yanı sıra kendileri tarafından verilen yatırım kararlarına bağlıdır.

Fon Seçimi

Risk Profili Belirleyici Oluyor

Fon seçerken nelere dikkat etmeliyim?
İlk kez fon dağılımı belirlenirken, katılımcılara Risk Eğilim Analizi yapılıyor. Bu analizde katılımcıların yaş, risk/getiri beklentileri, yatırım tecrübeleri ve yatırım tercihlerini belirlemeye yönelik sorular yer alıyor. Analiz sonucuna göre, katılımcıların muhafazakar, dengeli veya agresif risk profillerinden hangisine dahil oldukları belirleniyor ve yatırım seçenekleri hakkında bilgi veriliyor. Bu üç risk profili kapsamında birçok fon dağılım seçeneği var.

hed

Muhafazakar fon dağılım seçenekleri, bono fonu, istikrarlı fon ve likit fonlardan, dengeli fon dağılım seçenekleri, uluslararası karma, dengeli, Eurobond Dolar ve Eurobond Euro fonlarından, agresif fon dağılım seçenekleri ise hisse ve atak fonlardan oluşuyor.

Katılımcılar, Risk Alma Eğilimi Analizi sonucunda belirlenen risk profili kapsamında yer alan fon dağılım seçeneklerinden birine karar verebilecekleri gibi, diledikleri başka bir risk profili kapsamında yer alan fon dağılım seçeneklerinden birini de tercih edebiliyorlar.

Fon seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da fonlar arasında performans karşılaştırması yapılması ve iyi yönetilen fonların tercih edilmesi. Katılımcılar, fon performans ölçümlerinde kısa vadeli değil, uzun vadeli değerlendirme yapmaya dikkat etmeliler.

Fon Uzmanı Ne Diyor?

Anadolu Hayat Emeklilik’in portföyünü yöneten İş Portföy’ün, emeklilik fonları araştırma müdürü Tevfik Eraslan, SPK mevzuatına göre fon seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle özetliyor:

Uzun Vadeli Yatırım
Bireysel emeklilik sistemi, Türkiye’de yakın zamana kadar pek de alışılmadık olan “uzun vadeli yatırım” için altyapısı sağlam olan önemli bir fırsat sunuyor. Bu uzun vadeli yatırım aracı için katılımcıların hem yatırımlarını değerlendirecek şirketleri, hem de sonrasında oluşturacakları fon dağılımını doğru şekilde belirlemeleri gerekiyor.

Risk Profilleri Önemli
Katılımcılar yatırım yapacakları fonları belirlerken risk seviyelerine uygun fonları tercih etmeliler. Örneğin risk iştahı yüksek yatırımcılar, daha riskli fonları (hisse senedine yatırım yapan fonları), risk iştahı düşük seviyede olan yatırımcılar ise daha az riskli fonları (kısa vadeli bonolara ve para piyasası enstrümanlarına yatırım yapan fonları) tercih etmeliler.

Performansa Dikkat
Yatırımcılar fon seçimlerini yaparken risk profillerinin yanı sıra fon yönetim ücretlerini, fon işletim giderlerini, fonun karşılaştırma ölçütünü ve fon getirisinin karşılaştırma ölçütüne karşı olan uzun dönemli performansını da dikkate almalılar. Her ne kadar emeklilik fonlarının geçmiş performansları gelecek performansları için referans noktası olmasa da, fon getirisi ile karşılaştırma ölçütü arasındaki farkın istikrarlı seyri portföy yönetim şirketinin sistematik bir yaklaşım ile yatırım kararları verdiğinin bir göstergesi olabilir.

Katkı Payı

Ödemeye Ara Verilebilir
 
Katkı payı ödemelerime ara verebilir miyim? Tekrar ödemeye başlarken ödemediklerimi toplu ödeme zorunluluğum var mı?

Katılımcı, emekliliğe hak kazanmadan önce bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödemeye ara verebilir. Bu durumda katılımcının sahip olduğu birikimler fonlarda değerlenmeye devam eder. Emeklilik sözleşmesinde belirtilmiş olan kesintiler bu birikimler üzerinden yapılmaya devam edilir. Ancak, emekliliğe hak kazanmak için gerekli olan sürenin hesabında, katkı payı ödemeye ara verilen dönemlerin dikkate alınması için, bu dönemlere karşılık gelen ve işlem tarihindeki asgari katkı payının ödenmesi gerekiyor.

Kesintiler

Yasal Limitleri Var

Emeklilik şirketleri ne kadar kesinti yapıyor?
Emeklilik şirketi, faaliyetlerinden oluşan giderlerinin karşılanması amacıyla üst limitleri yasal olarak belirlenmiş ve emeklilik sözleşmesinde yer alan oranlarda gider kesintisi yapabiliyor. Bu gider kesintileri de giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi ve fon işletim gideri kesintilerinden oluşuyor.

*Giriş Aidatı: Katılımcı adına açılacak bireysel emeklilik hesabı için, asgari ücretin aylık tutarını aşmayacak şekilde emeklilik şirketi tarafından giriş aidatı alınabilir.

*Yönetim Gideri Kesintisi: Katkı payları üzerinden yüzde 8’i aşmayacak şekilde belirlenir.

*Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon değeri üzerinden günlük yüz binde on oranını aşmayacak şekilde belirlenir.

Bunlara ek olarak katılımcı, sunulan standart hizmetler dışında bir talepte bulunduğunda ya da katkı payını kredi kartı ile ödediğinde yönetim gideri kesintisi yapılabilir.

Vergi Avantajı

Ücretliye Büyük İndirim

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sağladığı vergi indiriminden nasıl yararlanabilirim? 
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının belli limitler dahilinde vergi matrahından indirilmesi mümkündür. Ücretli çalışanlar; ödedikleri katkı paylarını, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 10'unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirler.

hed

Yıllık beyanname verenler ise gelirlerinin yüzde 10'unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları toplamını, katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla vergi matrahından indirebilirler.

Örneğin aylık brüt ücreti 1.000 YTL olan ücretli, bireysel emeklilik sistemi için ödediği 75 YTL'lik katkı payının tamamını gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapabilir. Çünkü ödenen katkı payı tutarı aylık brüt ücretin yüzde 10’unu yani 100 YTL’yi aşmamaktadır.

  Etiketler:

İsminiz:Yorumunuz:


ÖNE ÇIKANLAR