Dolar: 2,162
Euro: 2,84
Sterlin: 3,5970
İsv. Frank: 2,3582
Altın: 89,6089
İMKB: 80312,9
CAPITAL DERGİ
CAPITAL DERGİ
Emeklilik Hesapları
Birikimler Fonlarla Değerleniyor *Bireysel emeklilikte birikimlerim nasıl değerlendiriliyor?-Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılan herkesin birikimleri kendi adlarına düzenlenmiş emeklilik hesapla...

Birikimler Fonlarla Değerleniyor

*Bireysel emeklilikte birikimlerim nasıl değerlendiriliyor?
-Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılan herkesin birikimleri kendi adlarına düzenlenmiş emeklilik hesaplarında izleniyor. Bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan katkı payları, katılımcının seçtiği emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendiriliyor. Emeklilik yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan portföy yönetim sözleşmesine göre yönetilmekte. Katılımcıların birikimleri, fon malvarlığı olarak Takasbank'ta saklanıyor. Emeklilik şirketinin kurduğu emeklilik yatırım fonları, katılımcıların değişik yatırım ve risk alma tercihlerine yanıt verecek şekilde çeşitlendirilmiş durumda.

Sistemde kalınan süre boyunca birikimler bireysel emeklilik hesabında izleniyor. Bu hesaba ilişkin bilgiler gerek internet gerekse telefon aracılığıyla katılımcıların her an erişimine açık. Bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı payı tutarları, hesaptaki birikim tutarı ve emeklilik yatırım fonlarına dair bilgiler detaylı olarak katılımcılara sunuluyor.

Katılımcı katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği emeklilik yatırım fonlarını kendisi belirliyor.  Katılımcının daha sonra katkı payları ve birikimlerinin değerlendirildiği fonları ve bu fonlara dağılım oranlarını yılda dört defayı aşmamak kaydıyla değiştirme hakkı da var.

Bireysel emeklilik şirketlerinin kurmuş olduğu fonlar ve bu fonları yönetenlerin denetimi ise bir yandan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülüyor, diğer yandan, üç aylık dönemler için bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetleniyor.

Getiri Tutarı Değişiyor

BES’de garanti edilen bir getiri düzeyi var mı? Birikimler ve fonlar hakkında nasıl bilgi alabilirim?
Sistemde, getiriler yatırım yapılan emeklilik yatırım fonlarının performansına göre farklılık gösteriyor. Dolayısıyla garanti edilen belirli bir getiri tutarı bulunmuyor. Katılımcılar emeklilik şirketi tarafından sunulan, değişik risk ve getiri düzeyine sahip çeşitli emeklilik fonları arasından kendilerine en uygun fonlara kararları doğrultusunda yatırım yapabiliyor. Birikim ve fonlarla ilgili bilgilere Anadolu Hayat ve Emeklilik’in çağrı merkezini arayarak veya www.anadoluhayat.com.tr sayfasından ulaşmak mümkün. Fonlara dair bilgilere ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun www.spk.gov.tr adresinden de ulaşılabilir.

Anadolu Hayat Emeklilik katılımcıları ödedikleri katkı paylarına, sahip oldukları fonlar, fon getirileri ve birikimleriyle ilgili bilgilere internet, sesli yanıt sistemi ve müşteri hizmetleri birimlerinden istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Ayrıca, her yıl başında “yıllık hesap bildirim cetveli” katılımcılara gönderiliyor.

Kararı Katılımcı da Verebilir

BES’de birikimlerimin nasıl değerlendirileceğine kendim karar verebilir miyim?
BES’te katılımcılar, birikimlerinin değerlendirildiği fonları seçme ve yılda dört kez değiştirme hakkına sahipler. Anadolu Hayat Emeklilik, katılımcılarına geniş fon dağılım seçenekleri sunuyor. Katılımcılar bu hazır fon dağılım seçeneklerinin dışında kendi fon dağılımlarını da belirleyebilirler. Yatırılan katkı payları ve birikimler katılımcıların kendi seçtikleri veya belirledikleri fonlarda değerlendirilir. Katılımcıların emeklilikte elde edecekleri birikim, yapacakları tasarrufların büyüklüğünün yanı sıra kendileri tarafından verilen yatırım kararlarına bağlıdır.

Fon Seçimi

Risk Profili Belirleyici Oluyor

Fon seçerken nelere dikkat etmeliyim?
İlk kez fon dağılımı belirlenirken, katılımcılara Risk Eğilim Analizi yapılıyor. Bu analizde katılımcıların yaş, risk/getiri beklentileri, yatırım tecrübeleri ve yatırım tercihlerini belirlemeye yönelik sorular yer alıyor. Analiz sonucuna göre, katılımcıların muhafazakar, dengeli veya agresif risk profillerinden hangisine dahil oldukları belirleniyor ve yatırım seçenekleri hakkında bilgi veriliyor. Bu üç risk profili kapsamında birçok fon dağılım seçeneği var.

hed

Muhafazakar fon dağılım seçenekleri, bono fonu, istikrarlı fon ve likit fonlardan, dengeli fon dağılım seçenekleri, uluslararası karma, dengeli, Eurobond Dolar ve Eurobond Euro fonlarından, agresif fon dağılım seçenekleri ise hisse ve atak fonlardan oluşuyor.

Katılımcılar, Risk Alma Eğilimi Analizi sonucunda belirlenen risk profili kapsamında yer alan fon dağılım seçeneklerinden birine karar verebilecekleri gibi, diledikleri başka bir risk profili kapsamında yer alan fon dağılım seçeneklerinden birini de tercih edebiliyorlar.

Fon seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da fonlar arasında performans karşılaştırması yapılması ve iyi yönetilen fonların tercih edilmesi. Katılımcılar, fon performans ölçümlerinde kısa vadeli değil, uzun vadeli değerlendirme yapmaya dikkat etmeliler.

Fon Uzmanı Ne Diyor?

Anadolu Hayat Emeklilik’in portföyünü yöneten İş Portföy’ün, emeklilik fonları araştırma müdürü Tevfik Eraslan, SPK mevzuatına göre fon seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle özetliyor:

Uzun Vadeli Yatırım
Bireysel emeklilik sistemi, Türkiye’de yakın zamana kadar pek de alışılmadık olan “uzun vadeli yatırım” için altyapısı sağlam olan önemli bir fırsat sunuyor. Bu uzun vadeli yatırım aracı için katılımcıların hem yatırımlarını değerlendirecek şirketleri, hem de sonrasında oluşturacakları fon dağılımını doğru şekilde belirlemeleri gerekiyor.

Risk Profilleri Önemli
Katılımcılar yatırım yapacakları fonları belirlerken risk seviyelerine uygun fonları tercih etmeliler. Örneğin risk iştahı yüksek yatırımcılar, daha riskli fonları (hisse senedine yatırım yapan fonları), risk iştahı düşük seviyede olan yatırımcılar ise daha az riskli fonları (kısa vadeli bonolara ve para piyasası enstrümanlarına yatırım yapan fonları) tercih etmeliler.

Performansa Dikkat
Yatırımcılar fon seçimlerini yaparken risk profillerinin yanı sıra fon yönetim ücretlerini, fon işletim giderlerini, fonun karşılaştırma ölçütünü ve fon getirisinin karşılaştırma ölçütüne karşı olan uzun dönemli performansını da dikkate almalılar. Her ne kadar emeklilik fonlarının geçmiş performansları gelecek performansları için referans noktası olmasa da, fon getirisi ile karşılaştırma ölçütü arasındaki farkın istikrarlı seyri portföy yönetim şirketinin sistematik bir yaklaşım ile yatırım kararları verdiğinin bir göstergesi olabilir.

Katkı Payı

Ödemeye Ara Verilebilir
 
Katkı payı ödemelerime ara verebilir miyim? Tekrar ödemeye başlarken ödemediklerimi toplu ödeme zorunluluğum var mı?

Katılımcı, emekliliğe hak kazanmadan önce bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödemeye ara verebilir. Bu durumda katılımcının sahip olduğu birikimler fonlarda değerlenmeye devam eder. Emeklilik sözleşmesinde belirtilmiş olan kesintiler bu birikimler üzerinden yapılmaya devam edilir. Ancak, emekliliğe hak kazanmak için gerekli olan sürenin hesabında, katkı payı ödemeye ara verilen dönemlerin dikkate alınması için, bu dönemlere karşılık gelen ve işlem tarihindeki asgari katkı payının ödenmesi gerekiyor.

Kesintiler

Yasal Limitleri Var

Emeklilik şirketleri ne kadar kesinti yapıyor?
Emeklilik şirketi, faaliyetlerinden oluşan giderlerinin karşılanması amacıyla üst limitleri yasal olarak belirlenmiş ve emeklilik sözleşmesinde yer alan oranlarda gider kesintisi yapabiliyor. Bu gider kesintileri de giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi ve fon işletim gideri kesintilerinden oluşuyor.

*Giriş Aidatı: Katılımcı adına açılacak bireysel emeklilik hesabı için, asgari ücretin aylık tutarını aşmayacak şekilde emeklilik şirketi tarafından giriş aidatı alınabilir.

*Yönetim Gideri Kesintisi: Katkı payları üzerinden yüzde 8’i aşmayacak şekilde belirlenir.

*Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon değeri üzerinden günlük yüz binde on oranını aşmayacak şekilde belirlenir.

Bunlara ek olarak katılımcı, sunulan standart hizmetler dışında bir talepte bulunduğunda ya da katkı payını kredi kartı ile ödediğinde yönetim gideri kesintisi yapılabilir.

Vergi Avantajı

Ücretliye Büyük İndirim

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sağladığı vergi indiriminden nasıl yararlanabilirim? 
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının belli limitler dahilinde vergi matrahından indirilmesi mümkündür. Ücretli çalışanlar; ödedikleri katkı paylarını, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 10'unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirler.

hed

Yıllık beyanname verenler ise gelirlerinin yüzde 10'unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları toplamını, katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla vergi matrahından indirebilirler.

Örneğin aylık brüt ücreti 1.000 YTL olan ücretli, bireysel emeklilik sistemi için ödediği 75 YTL'lik katkı payının tamamını gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapabilir. Çünkü ödenen katkı payı tutarı aylık brüt ücretin yüzde 10’unu yani 100 YTL’yi aşmamaktadır.Haber : Capital Online / 01 Nisan 2008 Salı
YORUMLAR (0)
Haber'e ait yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu siz yapın.

Yorum ekleyebilirsiniz!
Kayıtlı isminizin görüntülenmesini istiyorsanız, yorumunuzu yazmadan önce üye girişi yapınız.

M.Rauf Ateş

Şirket Doktoru

Özlem Aydın Ayvacı

Zirve Yolu

David Bork

Family Business

Richard Branson

Yılmaz Çakır

Mikrotek

Jeffrey J. Fox

Strateji

Mehmet Gerz

Piyasalar

Nilüfer Gözütok

İnsanlar

Fatoş Karahasan

Pazarlama

Akın Öngör

Liderlik

Hande Yavuz

Media Pulse

Kulis

Bu Blog'a ait yazı bulunmamaktadır.

Para & Borsa

Bu Blog'a ait yazı bulunmamaktadır.

Emlak

Bu Blog'a ait yazı bulunmamaktadır.

İş Dünyası

Bu Blog'a ait yazı bulunmamaktadır.
Hükümetin 2023 hedefleri sizce gerçekçi mi?
İş kitapları özetleri +TÜMÜ

Hoop!

Amerika'yı şekillendiren 20 fiyaskodan hayat dersleri
Çok İyi Şirket Nasıl Olunur
çok güzel anlatım gerçekten katılıyorum ve ekliyorum önemli olan şirket sahibi olmak değil önemli olan şirketin ...
Misafir tarafından gönderildi
Eskimolara Buz Satmanın Sırları!
harika bir yazı herkez okumalı okumayanlara anlatmalı
Misafir tarafından gönderildi
Arzuhan Doğan Yalçındağ,
"Bölgesel bir oyuncu olmayı hedefliyoruz"dedi
Haluk Dinçer, "Bir sonraki treni yakalayacağız" dedi
30 Güçlü İş İnsanı sıralaması nasıl şekillendi
C level yöneticilerin yeni profili 

Dergi içeriğini görmek için tıklayın...

En etkileyici tatil adresim
İş insanlarının en çok etkilendiği tatil yerleri ve bu kentlere d...

En sevdiğim kare
İş liderleri arasında fotoğrafa gönül veren çok sayıda isim var. ...

Torunlarla unutulmaz dakikalar
İş dünyasında “büyükbaba” ya da “dede” olma şansını yakalayan işa...
Girişimcilere özel davet
Devamı için Tıklayın
"İnşaat 2023" Bursa'daydı
Devamı için Tıklayın
"Gelecek Bizde"'Manisa'da toplandı
Devamı için Tıklayın
CEO Club'da 2014 hedefleri konuşuldu
Devamı için Tıklayın
Capital500'de ödül gecesi
Devamı için Tıklayın
İnşaatta kalite zirvesi
Devamı için Tıklayın
Bulut Ödülleri sahiplerini buldu
Devamı için Tıklayın
Turizmin "en iyileri" ödüllendi
Devamı için Tıklayın
Bankacılar Zirvesi 2013
Devamı için Tıklayın
"Anadolu Markaları" ekimde Antep'teydi
Devamı için Tıklayın
"İnşaat 2023" Adana'daydı
Devamı için Tıklayın
Girişimci Üniversiteli Washington'a gidiyor
Devamı için Tıklayın
Başarılı kadın girişimciler seçildi
Devamı için Tıklayın
17 milyar dolarlık sektör masaya yatırıldı
Devamı için Tıklayın
CEO'lardan müzik ziyafeti
Devamı için Tıklayın
Altyapı yatırımları CEO'ların merceğinde
Devamı için Tıklayın
Pazarlama yöneticilerine özel kulüp
Devamı için Tıklayın
Üniversiteli Girişimciye New York'a gitmek için son şans
Devamı için Tıklayın
Girişimcilere özel davet
Devamı için Tıklayın
Türkiye'nin en iyi işverenleri
Devamı için Tıklayın
Anadolu Markaları Çanakkale'de
Devamı için Tıklayın
KOBİ'ler Ankara'da buluştu
Devamı için Tıklayın
Üretim merkezi olmak istiyor
Devamı için Tıklayın
Canlılık bekleniyor
Devamı için Tıklayın
Konsolidasyon öngörülüyor
Devamı için Tıklayın
İç satışta atak bekleniyor
Devamı için Tıklayın
Katma değerli ürünlerin payı artacak
Devamı için Tıklayın
İnşaat 2023'te ege konuşuldu
Devamı için Tıklayın
Girişimci Kulübü Hoffman'ı ağırladı
Devamı için Tıklayın
Ali Babacan CEO'larla buluştu
Devamı için Tıklayın
Capital Liderleri zirvede toplandı
Devamı için Tıklayın
Atlas'a Piri Reis'li 20. yıl kutlaması
Devamı için Tıklayın
Yılın İş İnsanları ödüllerini aldı
Devamı için Tıklayın
Beğenilenlerin müthiş gecesi
Devamı için Tıklayın
Ceo Club "Başkanı" ağırladı
Devamı için Tıklayın
CEO Club'ta kadın farkı
Devamı için Tıklayın
Filo Yöneticileri ödüllerini aldı
Devamı için Tıklayın
Girişimciye özel kulüp
Devamı için Tıklayın
Herkes 'zirve'de
Devamı için Tıklayın
Emlakta en iyiler ödüllendirildi
Devamı için Tıklayın
Anadolu'nun devleri ödüllerine kavuştu
Devamı için Tıklayın
İzmir'in gurur gecesi
Devamı için Tıklayın
Yönetim Kurullarının yarını
Devamı için Tıklayın
Cannes Lions 60 yaşında
Devamı için Tıklayın
Sanal VOB'ta ödül gecesi
Devamı için Tıklayın
"Girişimci Kulübü'nden" büyük davet
Devamı için Tıklayın
Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecekler
Devamı için Tıklayın
En büyükler ödüllerini aldı
Devamı için Tıklayın
Başarıya yolculuk
Devamı için Tıklayın
Küresel devler "Zirvede" buluştu
Devamı için Tıklayın
“Girişimci Kulübü” sizleri bekliyor
Devamı için Tıklayın
CEO Ajanda 2013
Devamı için Tıklayın
CEO Club bankacıları ağırladı
Devamı için Tıklayın
Anadolu Markaları Malatya'ya konuk oldu
Devamı için Tıklayın
İnşaat 2023 Antalya'da başladı
Devamı için Tıklayın
Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2013 araştırması tanıtı
Devamı için Tıklayın
"Girişimci Kulübü"nden büyük davet
Devamı için Tıklayın
Aile şirketleri için kaçırılmayacak program
Devamı için Tıklayın
Üniversiteli girişimcilerin bundan sonra da yanındayız
Devamı için Tıklayın
İnovasyon zirvesi
Devamı için Tıklayın
En başarılı turizmciler
Devamı için Tıklayın
Reklam dünyası Cannes'da buluştu
Devamı için Tıklayın
Üniversiteli girişimciler New York için yarışacak
Devamı için Tıklayın
Anadolu Markaları Yarışması heyecanı başladı
Devamı için Tıklayın
CEO'lardan müzik şöleni
Devamı için Tıklayın
CEO'ların golf tatili
Devamı için Tıklayın
Kadın girişimciler ödüllerini aldı
Devamı için Tıklayın
CEO Club'ın son konuğu
Devamı için Tıklayın
En Beğenilenler ödüllerine kavuştu
Devamı için Tıklayın
TMME ödülleri sahiplerini buldu
Devamı için Tıklayın
Başarıya Yürüyenler'de son etap
Devamı için Tıklayın
Trump Towers Mall'a görkemli açılış
Devamı için Tıklayın
Ekonominin zirvesi Uludağ'da buluştu
Devamı için Tıklayın
En iyi filo yöneticileri ödüllendirildi
Devamı için Tıklayın
Sorumluluğa yeni bakış
Devamı için Tıklayın
Başarıya Yürüyenler devam ediyor
Devamı için Tıklayın
Anadolu'nun yıldızları
Devamı için Tıklayın
"İzmir'e yön verenler" ödüllerine kavuştu
Devamı için Tıklayın
Başarıya Yürüyenler yarışıyor
Devamı için Tıklayın
Genç Aslanlar için geri sayım başladı
Devamı için Tıklayın
Başarıya yürüyenler yarışması başlıyor!
Devamı için Tıklayın
En başarılı emlak yatırımları
Devamı için Tıklayın
Ekonominin geleceği masaya yatırıldı
Devamı için Tıklayın
CFO'lar dış kaynağı konuştu
Devamı için Tıklayın
Türkiye'nin en büyükleri ödüllerini aldı
Devamı için Tıklayın
"Anadolu500" Ödülleri sahiplerini buldu
Devamı için Tıklayın
Girişimci gençler yarıştı
Devamı için Tıklayın
Trabzon'da "Biz bize sohbetler"
Devamı için Tıklayın
Kadın liderler ekonomiyi değerlendirdi
Devamı için Tıklayın
VOB şampiyonları ödüllerini aldı
Devamı için Tıklayın
CEO club perakende devlerini ağırladı
Devamı için Tıklayın
Girişimcilik haftası çıtayı yükseltti
Devamı için Tıklayın
Yarının yönetim kurulu üyeleri için workshop
Devamı için Tıklayın
Sürdürülebilir şehir yolculuğu
Devamı için Tıklayın
İzmir'e yatırım sözü
Devamı için Tıklayın
Biz bize sohbetler Eskişehir'de gerçekleşti
Devamı için Tıklayın
Yarışma sanal VOB piyasası gerçek
Devamı için Tıklayın
Bu kez üniversiteli girişimciler yarışıyor
Devamı için Tıklayın
CEO'lar sahnede
Devamı için Tıklayın
En başarılı turizmciler ödüllendirildi
Devamı için Tıklayın
CEO'lar buluştu
Devamı için Tıklayın
Tenis dünyasının gözü İstanbul'da
Devamı için Tıklayın
CEO'lar "Yeni normalde rekabeti"konuştu
Devamı için Tıklayın
Emlak Oscar'ı geliyor
Devamı için Tıklayın
Anadolu'nun en etkili iş insanları
Devamı için Tıklayın
Kobi'ler Antalya'da Ergun Özen'i ağırladı
Devamı için Tıklayın
En Beğenilenler ödüllerine kavuştu
Devamı için Tıklayın
"Yılın İş İnsanları"nın Ödül gecesi
Devamı için Tıklayın
Anadolu Markaları’nda 5. Durak Konya oldu
Devamı için Tıklayın
Global kobi Bursa’da toplandı
Devamı için Tıklayın
Hugo Boss'un CEO'sunu perakendeciler ağırladı
Devamı için Tıklayın
Anadolu'da marka yarışı başladı
Devamı için Tıklayın
Antep gelecek için toplandı
Devamı için Tıklayın
Başarıya Yürüyenler'de karar anı
Devamı için Tıklayın
CEO Club gelecek 10 yılı tartıştı
Devamı için Tıklayın
Anadolu Markaları yarışıyor
Devamı için Tıklayın
Büyük yarışta finale doğru
Devamı için Tıklayın
Capital 500'ün ödül gecesi
Devamı için Tıklayın
Anadolu 500'ün en büyükleri ödüllerini aldı
Devamı için Tıklayın
En etkili 50 iş insanı aranıyor
Devamı için Tıklayın
Chip en iyileri ödüllendirdi
Devamı için Tıklayın
Anadolu markaraları yarışması başladı
Devamı için Tıklayın
Başarıya yürüyenler yarışıyor
Devamı için Tıklayın
Capital dev CEO'ları ağırladı
Devamı için Tıklayın
Başarıya yürüyenler başlıyor
Devamı için Tıklayın
'Ceo club'da enerji konuşuldu
Devamı için Tıklayın
Mango'nun yaratıcısından Ceo'lara tavsiyeler
Devamı için Tıklayın
Global kobi Gaziantep'teydi
Devamı için Tıklayın
CEO'lar Godiva'nın öyküsünü dinledi
Devamı için Tıklayın
İş dünyası sinemada buluştu
Devamı için Tıklayın
CEO'lar 'fazla mesai'ye kaldı
Devamı için Tıklayın
Perakendenin liderleri buluştu
Devamı için Tıklayın
Asım Kocabıyık'tan CEO'lara yönetim dersi.
Devamı için Tıklayın
KOBİ'lerin e-dönüşümü Adana'dan başlıyor!
Devamı için Tıklayın
Sanal VOB'da ödül töreni
Devamı için Tıklayın
CEO CLUB ÜYELERİ BAKANLA BULUŞTU
Devamı için Tıklayın
En başarılı “gençler” ödüllendirildi
Devamı için Tıklayın
“Yılın iş insanları” ödüllerini aldı
Devamı için Tıklayın
100. YIL HESAPLARI
Devamı için Tıklayın
GELECEĞİNİ EDUCATURK’LE KAZAN
Devamı için Tıklayın
YATINIZ İÇİN DE YER VAR
Devamı için Tıklayın
ROCK’N DARK YOLA ÇIKTI
Devamı için Tıklayın
GLOBAL KOBİ ERZiNCAN’DA TOPLANDI
Devamı için Tıklayın
ALİ TARAN’DAN, “VESTEL’İN ROBOTU ARÇELİK’İN ÇELİK’İNİ YENER” YORUMU!
Devamı için Tıklayın
Son dönemece girildi
Devamı için Tıklayın
Club'a davet
Devamı için Tıklayın
Global KOBİ Kayseri'nin nabzını tuttu
Devamı için Tıklayın
“Konut almak için en iyi dönemdeyiz”
Devamı için Tıklayın
Kriz nedeniyle yönünü yurtdışına çevirdi
Devamı için Tıklayın
Global KOBİ platformu Denizli'deydi
Devamı için Tıklayın
İzmir buluşması umut verdi
Devamı için Tıklayın
Bizden haberdar olmak için.

E-posta adresiniz


Tam zamanında gelişme
Yeni bir işletmecilik yaklaşımı sayesinde Siemens'in gaz türbini uzmanları artık teslimat sürelerini ve üretim maliyetlerini düşürebiliyor.

Verimliliği ve kârlılığı nasıl artırmalı?
Kömür ve gaz ile çalışan enerji santrallerini modernleştirmenin getirileri arasında ilk akla gelenler arasında artan üretim, azalan salımlar...

Denge mi, kesinti mi?
Siemens'in yeni otomatik yük azaltma sistemi, enerji santrali arızalarında olası herhangi bir dengesizliği engellemek için ışık hızında devreye girebiliyor.