Capital'e abone olun.
BALON VAR MI?

Balon var mı?

BDDK'nın bankaların kullandırdığı konut kredisi oranını yüzde 75 ile sınırlamasının sektörde oluşabilecek riski minimize etmesi bekleniyor

Son Güncelleme: 01.01.2011


2009'da 42 milyar, geçen yıl ise 60 milyar liralık konut kredisi kullanıldı. Son bir yılda konut kredilerindeki artış, yüzde 40'ı geç­ti. 2011'de ise 70 milyar liralık ko­nut kredisi kullanılacağı öngörülü­yor. Küresel krizin Amerika'daki ko­nut balonunun patlamasıyla başla­ması, konut fiyatlarının ve kredile­rinin yakından izlenmesine neden oluyor. Krediler biraz artınca, aca­ba balon şişip patladığında bir kriz riskinin oluşup oluşmayacağı sorgu­lanıyor. inşaat şirketlerinin patronlarına göre sektörde balon oluşmasa da konut kredilerindeki hızlı artış Bankacılık Düzenleme ve Denetle­me Kurumu'nun (BDDK) konut kredilerine sınırlama getirmesine yol açtı. Sektörün sağlıklı büyümesi için böyle bir uygulamaya gittiğini açıklayan BDDK'nın kararına göre ko­nut kredisi miktarı, gayrimenkul tu­tarının yüzde 75'ini aşamayacak. Ti­cari gayrimenkul alımı amaçlı kre­dilerin ise gayrimenkul değerinin yüzde 50'sini aşmaması gerekecek. Geçtiğiz yılın son günlerinde alı­nan karar, bu yılın başından itiba­ren geçerli olacak.

Artan konut kredilerinden dola­yı sektörde balon oluşmadığını söy­leyen inşaatçılar ise BDDK'nın bu kararını olumlu buluyor. Ali Ağaoğlu'ndan Tamer Özyurt'a kadar sek­törün büyük konut üreticileri, ko­nut satın alanların toplam tutarın bir kısmını ödemesi gerektiğini sa­vunuyor. Ancak patronların hemen hepsi, konut kredilerindeki artışın ABD'deki gibi mortgage balonuna dönüşmeyeceği görüşünde. Bunu da konut kredilerinin GSMH için­deki oranına bakarak söylüyorlar.


KREDİ ORANI DÜŞÜK

"Türkiye'de konut balonu oluş­madı, oluşmaz" diyen inşaatçıların en önemli dayanağı, konut kredile­rinin GSMH'ye oranının çok düşük seviyelerde olması. Konut kredileri­nin GSMH'ye oranın yüzde 4'ler se­viyesinde olduğunu söyleyen Ga­ranti Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Binark, "Konut kredi­lerinde bir balon yok. Diğer ülkele­re kıyasla konut kredi oranı Türki­ye'de çok düşük" diyor. Gelişmiş ülkelerde konut kredi­lerinin GSMH'ye oranı yüzde 55'leri geçiyor. ABD'de bu oran yüzde 90'lar seviyesinde. "Rakamlar konuşsun" diyen Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu da Macaristan'da bile konut kredilerin, GSMH'ye oranı­nın Türkiye'nin üzerinde olduğuna dikkat çekiyor. Konut kredilerinin ödenmeme durumunun daha da azaldığını söy­leyen Murat Binark, "Konut kredilerinin geri dönüşünde tehlike yok. Piyasadaki konut projelerinin tama­mı konut kredisi ile yapılmıyor" di­yor.


BDDK'NIN KARARI YERİNDE

Gayrimenkul sektöründe "Kriz neden çıkabilir" diye bakıldığında ABD örneği veriliyor. ABD'deki mortgage krizinin konut alımların­da yüzde 100 kredi kullandırıldığı için çıktığını söyleyen Timur Gayri­menkul Yönetim Kurulu Üyesi Er­den Timur, "BDDK'nın konut kre­dilerini sınırlandırması yerinde bir karar oldu" diyor. Timur, şöyle de­vam ediyor: "Türkiye'deki konut kredisi hac­minde balon yok. BDDK, vatandaş­ların ev alırken daha sorumlu dav­ranmalarına yönelik bir regülasyon yaptı. Konutla ilgili bir şişkinlik göz­lemlemiyoruz. BDDK'nın kararı sektörü olumlu etkiledi." Özyurtlar inşaat Yönetim Kuru­lu Başkanı Tamer Özyurt da benzer görüşte. Ev almak isteyenlerin en az yüzde 25'ini ödemesini gerektiğini söyleyen Özyurt, "Konut yatırımcı­ları krediyle ev almanın cazibesine kapıldı. Ödeyip ödemeyeceğini hiç düşünmeden hareket ediyor" diyor.  

  • 1
  • 2

  • Etiketler:

    İsminiz:

    Yorumunuz:


    FOTO HABER