Capital'e abone olun.
FARK KAPANIYOR!

Fark kapanıyor!

Uluslararası araştırma ağları sayesinde gelişmekte olan piyasalardan endüstrileşmiş toplumlara doğru bir teknoloji transferi yaşanıyor.

Son Güncelleme: 01.07.2011


Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş Avrupa ülkelerinin AR-GE harcamaları arasındaki fark da hızla daralıyor. Bilim insanlarının Pekin'de, Bombay'da, Princeton'da veya Münih'de yaşayıp yaşamadıklarını önemsiz kılan uluslararası araştırma ağlarının önemi 1980'lerden bu yana hızla artıyor. Üniversiteleri birbirine bağlayan bu ağlar, başlangıçta ürünlerin gelişmekte olan piyasaların ihtiyaçlarına uygun üretilmeleri amacıyla tasarlanmıştı. Oysa günümüzde, gelişmekte olan piyasalardan endüstrileşmiş ileri toplumlara doğru bir teknoloji transferinin yaşandığını görüyoruz. Örneğin Deutsche Research'e göre, 2004 yılından bu yana Hindistan'dan AB'ye yapılan AR-GE hizmetleri ihracatı 2,5 kat artarken, Çin'den yapılan bu gibi hizmetlerin hacmi üç katına çıkmış durumda. Strateji danışmanlığı firması Booz & Company, 2009 yılında dünyanın en büyük 1.000 şirketi tarafından araştırma ve geliştirmeye harcanan 503 milyar doların üçte ikisinin elektronik/bilgisayar (yüzde 28), sağlık/ilaç (yüzde 21) ve otomobil (yüzde 16) sektörlerine yatırıldığını bildiriyor. Avrupa Komisyonu'nun geçen yıl yayınladığı Yatırımlar Puan Cetveli raporunda açıklandığı üzere, global AR-GE yatırımları kriz yılı olan 2009'da yüzde 1,9 oranında düşmüş. Çin ve Hindistan'daki gelişmeler ise tamamen farklı. Booz & Company'nin raporu, bu ülkelerin 2009'da AR-GE bütçelerini yüzde 41,8 oranında artırdıklarını gösteriyor. Global AR-GE harcamalarının dağılımındaki bu şaşırtıcı değişiklik, UNES-CO'nun Bilim Raporu 2010 tarafından da destekleniyor. Çin ile Hindistan birer araştırma merkezi olarak her geçen gün önemini artırıyor. DB Research, uluslararası şirketlerin 2007 yılında bu ülkelerin AR-GE birimlerine yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım yaptığını bildiriyor. Endüstrileşmiş uluslar, bu trende dur demek için hükümet fonlarındanfaydalanıyor. Örneğin 2007- 2013 dönemi için AB'nin AR-GE yatırımları 50,3 milyar Euro'yu bulacak. Bu fonlar iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve sağlık ile gıda güvenilirliğinin iyileştirilmesi projelerine harcanacak. ABD'de de ise askeriye dışındaki araştırma ve geliştirmelere akıtılacak fonlar, 2011 yılında yüzde 5,9 oranında artırılarak 65,8 milyar dolara yükseltildi. Bu yatırımların çoğu sağlık sektörü, temel araştırmalar, havacılık, ham maddeler ve çevreci araştırmalar ve enerji ile ulaştırma projelerine tahsis edilecek. UNESCO'nun Bilim Raporu'na göre, 2010 yılında dünya genelinde araştırmaya harcanan paranın üçte biri ABD'den geldi. Onu yüzde 23 ile Avrupa izledi. Çin'in katkısı ise yüzde 9'un altında kaldı. Ancak UNESCO Genel Direktörü Irina Bokowa, herşeye rağmen, "ABD, AB ve Japonya üçlüsünün boyunduruğu altındaki teknoloji ve bilim dünyasının yavaş yavaş çok kutuplu bir kümelenmeye doğru evrimleştiğini" söylüyor.  
  • 1
  • 2

  • Etiketler:

    İsminiz:

    Yorumunuz:


    FOTO HABER