Capital'e abone olun.
BAYRAK DEĞİŞİMİ VE YENİ BAŞKAN

Bayrak değişimi ve yeni başkan

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının gerçek bir üçüncü sektör olarak ortaya çıkması ve etkili olmaları, son on yıllık bir oluşumdur.

Son Güncelleme: 01.02.2011Pek çok STK, "vakıf" olarak yüzyıllardır kurulmuş olsa bile çağdaş demokrasilerin kaçınılmaz unsuru olarak yaygın ve etkili politikaların oluşmasında katkıda bulunan STK deneyimimiz daha yenidir ve bence gelişme aşamasındadır. STK'lar ülkelerin değişik konularda politika üretmesinde, toplumsal sorunlara çözümler aranmasında ve uygulamaların uygar dünyanın çağdaş değerlerine uyumlu olmasında büyük işlev görmektedir. Ülkemiz de demokrasi anlamında geliştikçe, özellikle AB kriterlerinin ve direktiflerinin uygulanmasıyla STK'ların öneminin geniş halk kitleleri tarafından anlaşılacağını, sahip çıkılacağını ve onların da güçlendiğini göreceğiz. Bunun uzun ve zorlu bir yol olduğunu bütün STK önderleri, yöneticileri çok iyi bilmektedir. STK'lara başkanlık etmek zorlu bir görevdir. Tamamen gönüllü olarak büyük sorumluluklar üstlenmeyi, geniş zaman ayırmayı ve çaba göstermeyi gerektirir. Ben ülkemizde yakından tanıdığım, hatta yönetim kurulunda görev aldığım önemli STK'lardan birinde bir kişinin başkan olarak on yıllarca koltuğunda oturduğuna ve tamamen sadece kişisel uğraşısıymış gibi, hatta kendi çiftliğiymiş gibi yönetmesine tanık oldum. O zaman bu yönetim yaklaşımına karşı önerilerle gelmeme karşın o STK'da değişim kabul görmemişti.
Kanımca bu gibi görevler odaklanılarak ve kaliteli zaman ayırarak etkili bir şekilde yerine getirilir ve çok uzatmadan da görevi devredecek zemin ve zaman hazırlanarak yeni başkanların, yöneticilerin bayrağı devir almasına, daha da ileriye gitmesine, yeni soluk ve yaklaşım getirmesine olanak yaratılır. Başarının ve etkili olmanın sürdürülebilirliği açısından bunun gerekli olduğuna inanıyorum. Doğal Hayatı Koruma Vakfı ( WWF Türkiye ), ülkemizde önce dernek olarak ve sonra da vakıf oluşumuna geçerek yaklaşık 30 yıldır çok önemli görevler yerine getirmiştir. Ülkemizde doğanın korunması konusunda büyük eksiklik olan "farkındalık" yaratmada etkili olmuş, toplum kesimlerinin bu konuya ilgilerini çekebilmiştir. Doğanın korunması konusunda iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, denizlerimiz, akarsularımız ve temiz su konularında, tarım uygulamalarından doğal korunan alan uygulamalarına kadar büyük hizmetler vermiştir. 6 milyon üyesi ile 100 ülkede temsil edilmesiyle dünyanın en geniş doğa koruma ağı olan WWF'nin (World Wide Fund for Nature) Türkiye kuruluşu olarak WWF Türkiye, yerküremizin ve özelinde ülkemizin tehdit altında kaldığı konulara dikkat çekmiş, politikalar üreterek yöneticilere, devletin en üst katına kadar önerilerde bulunmuş, onları aydınlatmıştır. Bu çalışmaları, devlet kurumları incelemiş ve hükümetimiz de Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın katkılarını somut olarak onaylamış ve vergi muafiyeti hakkını vermiştir. Yani bu vakfa bağışta bulunan birey ve kuruluşlar bağış tutarlarını vergi matrahlarından gider olarak düşebilmektedir. WWF Türkiye, çok önemli pek çok uygulama projesini eş zamanlı olarak yürütmekte ve ülkemiz doğasına büyük katkı yapmaktadır. Vakfın hesapları üç değişik ve bağımsız kuruluş tarafından her yıl denetlenmektedir. Yani yapılan bağışlar sadece doğanın korunmasına kullanılmaktadır. İşte bu saygın ve önemli davada, kurucularından, vakfedenlerinden ve mütevellilerinden birisi olarak vakfın son 4 yıldır yönetim kurulu başkanlığını sürdürdüm. Bu dönem içinde aynı zamanda 3 yıl süreyle merkezi İsviçre'de olan WWF International merkezinde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yukarıda bahsettiğim gibi benim de bayrağı yeni başkana devretme zamanımın geldiğine karar verdim. Benim bu kararıma, yönetim kurulumuzda büyük emekleri geçen Emekli Büyükelçi Cem Duna, Caroline Koç ve Begümhan Doğan Faralyalı'da katılarak dördümüzde yönetim kurulundan aralık ayında ayrıldık. Mütevelli olarak katkılarımızı sürdürme kararı aldık. Bu önemli STK'nın başkanlığına ülkemizin yetiştirdiği değerli yöneticilerden birisi olan Uğur Bayar'ı seçtik.  
  • 1
  • 2

  • Etiketler:

    İsminiz:

    Yorumunuz:


    FOTO HABER