Capital'e abone olun.
DEİK AVRUPA'NIN YAKININDAKİ ÇİN

DEİK AVRUPA'NIN YAKININDAKİ ÇİN

DEİK’in sorumlulukları giderek artıyor ve yeni yapı lanmaları gerektiriyor.

Son Güncelleme: 01.02.2010

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın önerisiyle işadamı Sakıp Sabancı tarafından 1985’te faaliyete geçirilen Türk-Amerikan İş Konseyi adıyla ilk ivmeyi kazanmıştı. 28 Mart 1985’te ABD ziyareti sırasında üst düzey Amerikalı işadamlarıyla Özal’ı buluşturmakta zorluk çeken Türk lobisi, çözümü 25 bin dolar ödeyerek eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’i yardıma çağırmakta bulmuştu. İlk genel kurulunu 7 Mayıs 1987’de yapan DEİK’in öncü kurucuları TOBB, TÜSİAD, İKV, YASED, TURKTRADE, TİSK, TZOB, TMB ve İİB’den oldu. Bugün ise iş dünyasının diğer en önemli kurumları da TOBB yasası kanalıyla DEİK’in çatısı altına girmiş olup 5 kıtada etkin lobi, yatırım projeleri bağlantıları ve ihracat faaliyetleri yürütüyor. DEİK’in ilk 10 yılına damgasını 1987-1997 arası icra kurulu başkanı olan işadamı Feyyaz Berker vurdu. Bu dönemde Türk-Finlandiya İş Konseyi Başkanı olarak Feyyaz Bey’in yaratıcı, özverili ve sonuç alıcı çalışmaları na ve DEİK’e kimlik kazandırma girişimlerine bizzat şahit oldum. Berker’den bu görevi devralıp 2001’e kadar sürdüren işadamı Yavuz Zeytinoğlu’nun TOBB çatı sı altında DEİK’in kurumsallaşmasına önemli katkıları oldu. Bu tarihten sonra bu göreve seçilen şimdiki icra kurulu başkanı işadamı Rona Yırcalı, TOBB adına DEİK’in yönetim kurulu başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu ile uyumlu ve verimli bir çalışma dönemi başlatarak bu kuruma yepyeni ve dinamik bir ivme kazandırdı. Bugün artık DEİK, meslek örgütlerinin ve özel sektörün Dışişleri Bakanlığı işlevini görür bir platform haline dönüşmektedir. Feyyaz Berker, kendi cebinden finanse ederek DEİK’in 1985-1997 dönemindeki gelişmesini kapsayan “Dış Dünyanın Anahtarı DEİK” adlı bir kaynak eser hazı rlattı. Bu eserde sürdürülebilir dışa açılımın ve ihracat odaklı bir ekonomi yaratmanın ipuçlarını bulmak mümkün. DEİK, 10-11 Nisan 2009’da İstanbul’da “Dünya Türk Girişimciler Kurultayı”nı yaptı. Bu kurultayın DEİK çatısı altında aktif hale getirilmesi, Türk özel sektörünün dışa açılımında yeni bir milattır. Beş kıtaya yayılmış ve yılda 100 milyar dolar ciro yapan Türk girişimciler, DEİK’in önderliğinde kendi aralarında ve Türkiye’deki işadamları yla mal ve proje bazında yeni işbirlikleri geliştirmeye başladı. DEİK’in aktive ettiği bir portal kanalıyla dünya çapında etkin ve yaygın iş ağları oluşturuluyor. Beş kıtadaki faaliyetler, başarı hikayeleri yaratmış Türk işadamları arasından Kurultay’da seçilen yürütme kurulları tarafından DEİK ile koordineli şekilde izleniyor. DEİK bünyesinde 82 ayrı iş konseyi faaliyet halinde. Bu konseyler, diğer ülkelerin iş örgütleri ve işadamları yla yılda 90’ı, AB ülkeleriyle birlikte 500’ü aşkın etkinlik düzenliyor. Programında İstanbul bulunan yabancı cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar DEİK’deki ilgili konsey üyeleriyle görüşmeden ayrılmaz. Yurtdışına yapılan resmi toplantıların tamamına DEİK konsey üyeleri katılır ve projelerine resmi heyetin desteğ ini sağlar. Bütün bu temaslar ekonominin kabuk değiştirmesine ve ihracata odaklı bir üretim yapısı kazanı lmasına yeni kanallar açıyor. DEİK’in sorumlulukları giderek artıyor ve yeni yapı lanmaları gerektiriyor.   
  • 1
  • 2

  • Etiketler:

    İsminiz:

    Yorumunuz:


    FOTO HABER