Capital'e abone olun.
İNSANLAR, BİR ŞİRKETİN EN ÖNEMLİ VARLIĞI DEĞİLDİR

İnsanlar, bir şirketin en önemli varlığı değildir

”İnsanlar en önemli varlığımızdır” klişesi çok fazla kullanılır. Ama gerçeği yansıtmaz.

Son Güncelleme: 01.02.2010

”İnsanlar en önemli varlığımızdır” ifadesi, iş dünyasına özgü klişelerden biridir. Çok fazla kullanılır. Ama gerçeği yansıtmaz. “İnsanlar en önemli varlığımızdır-People are our most important asset” ifadesini internette arattığınız zaman, karşınıza 1,5 milyondan fazla sonuç çıkar. İnsan kaynakları yöneticilerinin katıldığı toplantılardaki bir numaralı başlık, “İnsanlar en önemli varlığımızdır” başlığıdır. Reklam sloganları, araçların üzerindeki yazılar ya da koridor duvarlarına asılan afişler ne anlatırsa anlatsın insanlar, bir şirketin en önemli varlığı değildir. İyi insanlara sahip olmak, varlık yaratmayı, satın almayı ve oluşturmayı sağlayan bir stratejidir. “İnsanlar” sözcüğü, bir topluluğu, bireylerden oluşan ve değişen bir organizmayı ifade eder. Bireyler, işten ayrılır, atılır, ölür, emekliye ayrılır, sıkı çalışır ya da ağırdan alır. Etkili insanlar, yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için özellikle de tek kişilik girişimler için çok önemlidir. Ama tek kişilik şirketler söz konusu olduğunda bile insanlar, bir şirketin en önemli varlığı değildir. Aslında insanlar, şirketler için birer yükümlülük kaynağına da dönüşebilir. Örneğin bir montaj hattında çalışanlar, hata yaparak ürünlerin geri dönmesine ve bunlarla bağlantılı garanti masraflarına yol açabilir. Rakip bir şirket kurmak için ayrılmayı planlayan bazı insanlar, personel kayıtları, yeni ürün bilgileri ve pazar verileri gibi önemli kaynakları çalarak finansal zarar verebilir. Sendikalar da şirketler açısından ciddi yükümlülük kaynaklarıdır. Sendikal örgütlenmenin bulunduğu şirketler, genellikle çok sayıda çalışana sahiptir. Tek tek ele alındıklarında sıkı çalışıyor olsalar bile sendika üyeleri, topluca
değerlendirildiklerinde kesinlikle şirket varlıkları arasında yer almaz. Sendikal çalışma, her zaman ilgili şirketleri, sendikal örgütlenmenin bulunmadığı şirketlere göre daha az rekabetçi kılar. Sendikal örgütlenme varsa aynı işler daha çok sayıda kişi tarafından, daha uzun bir zamanda ve daha yüksek bir toplam maliyetle yapılır. Bilançolarda “pasifler” arasında gösterilen sendikalarla bağlantılı sağlık harcamaları, General Motors’un rekabet gücünü yitirmesinin temel nedenlerinden biriydi. Alabama, Kentucky ve Mississippi’deki otomobil üreticileri, sendikalı çalışanların aldığı kadar ücret ödüyor, ama buralarda sendikal örgütlenme bulunmadığından, ek masraflarla ve fazla işçi çalıştırma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıyorlar. Bu üreticiler, rekabetçi fiyatlarla satabildikleri iyi
otomobiller üretiyor. Boeing’in sendikaları, üretkenlik ve kârlılık konusunda o denli büyük bir yük ve o denli büyük bir engel oluşturuyorlardı ki uçak üreten bu şirket, Güney Carolina’da dev bir yeni montaj tesisi kurmak zorunda kaldı. Boeing, küresel ölçekteki rekabet gücünü ve yenilikçiliğini korumak için greve çıkan, iş durduran ve zarar vermek için kasıtlı eylemler yapan sendikaların pençelerinden kaçmak zorunda. Greve çıkıp ister fiziksel isterse zihinsel olarak iş bırakan insanlar, şirketler açısından bir yükümlülük kaynağıdır. Kâr getiren müşteriler, kendi başlarına bir şirketin en önemli varlığını oluşturur. Marka adları, çoğu zaman bir şirketin en önemli fikri varlıklarıdır. “Coca-Cola” ve “Coke” adları, Coca- Cola şirketinin dünyanın her yanındaki fabrikalarının, makinelerinin, laboratuarlarının ve şişeleme tesislerinin toplamından daha değerlidir. Diğer en önemli varlıklar arasında şunlar da vardır: 
1. Müşteri listeleri 
2. Aranan ürünler
3. Kâr sağlayan pazar payı 
4. Güçlü bir pozitif marka farkındalığı 
5. Nakit para 
6. Ticari sırlar ve fikri mülkiyet hakları 
7. Veriler ve bilgiler 
8. Stratejik gayrimenkuller 
9. Güçlü bir dağıtım ağı
Kazanan şirketler, bu varlıkları oluşturur ve varlıklarını korumak ve büyütmek için doğru insanları istihdam eder. Kazanan şirketler, olası en
iyi insanları işe alır. İyi şirketler, iyi insanlara yatırım yapar ve sonra onları eğitir, eğitir ve eğitirler. Ama iyi şirketler, unvanları ne olursa olsun ve ne kadar değerli olurlarsa olsunlar insanların geçici olduğunu bilir. Zorlu dönemlerde, bazen insanlarla ilgili zorlu kararların alınması gerekir. Şirketlerin en önemli varlığının insanlar olmadığı gerçeği, zorlu kararların
alınmasını bir ölçüde kolaylaştırır.
  

Etiketler:

İsminiz:

Yorumunuz:


FOTO HABER