Capital'e abone olun.
YENİ HÜKÜMET, CARİ AÇIK, ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Yeni hükümet, cari açık, enerji verimliliği

"Enerjiden yüzde 40 tasarruf cari açık sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırır"

Son Güncelleme: 01.07.2011

Türkiye, 12 Haziranda bölgemizde eşi görülmemiş bir olgunlukla seçimini yaptı. Yüzde 87'lerin üzerinde bir katılım ile halk demokrasiye güveninin tam olduğunu gösterdi ve uzlaşmaya zorunlu olacak bir parlamento şekillendirdi. Bunu yaparken herhangi bir koalisyona gerek kalmadan güçlü bir iktidar belirledi. İktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne diğer partilerle uzlaşarak yeni anayasa yapma görevini verdi. Bu müthiş sonucu halk olgunlukla karşıladı ve demokratik olarak çarklar yeniden dönmeye başladı. Seçim boyunca sakin ve güvenli bir ortamda oy kullanılması ve halkın kendini yönetecek kadrolara görev vermesi, ülkemizin bulunduğu bölge için bulunmaz bir nimet. En gelişmiş batı ülkelerinde seçimlere katılımın yüzde 50'leri zor aştığını dikkate alırsak geniş katılım sonucu halkın iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tam yansıdığı söylenebilir. Bu da Türkiye'ye siyasi olarak büyük olanaklar sunmaktadır. Ak Parti'nin kazançlı çıkmasında ve halkın bu kadar geniş kesiminden destek bulmasında ekonominin iyi yönetilmesinin, halka sunulan hizmetlerin başarısının en büyük faktör olduğunu düşünüyorum. Küresel olarak büyük krizlerden geçildiği günümüz ortamında ülkemiz ekonomisinin benim iş hayatıyla yakından ilgilendiğim son 46 yılda görülmemiş derecede olumlu görünüm verdiğini söyleyebilirim. Hızla kalkınan Türkiye, zaman içinde işsizlik sorununa da göreceli olarak çözüm üretebilecektir.
Ekonomik değerlendirmelerde öne çıkan husus ise ülkemizin tasarruf oranlarının düşüklüğü nedeniyle bu hızlı kalkınmayı getiren yatırımların yurtdışından gelen sermaye akımları desteğinde finanse edilmesi durumudur. Ülkemizin yarattığı tasarruflar kalkınmamızı hızlı sürdürmemizi karşılayamadığı için bu yurtdışı sermaye akımına ihtiyacımız devam edecektir. Buradaki önemli konuise bu sermaye akışının niteliğidir. Pek tabii olarak bizler ülkemize uzun vadeli, doğrudan yatırım olarak gelecek sermayeyi tercih ediyoruz. Ancak küresel sorunlar, sermaye birikimini yapmış ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar doğrudan sermaye akış hızını olumsuz etkiliyor.
Bu durumda kısa süreli sermaye girişi, ekonominin kırılgan noktası olan cari açık konusunu gündemde tutuyor. Cari açık sağlıklı finanse edildiği müddetçe sorun yok. Ancak yurtdışında dengelerin değişmesiyle giren sermayenin yurtdışına hızlı çıkma olasılığı iktisatçıları endişelendiriyor. Cari açığın büyümesinde en büyük faktör enerji ihtiyacımız için yapılan ithalattır. Doğalgaz, petrol gibi ürünleri yurtdışından almaya zorunluyuz. Peki ithal ettiğimiz ve büyük döviz çıkışına neden olan bu ürünleri verimli kullanıyor muyuz? HAYIR..  
  • 1
  • 2

  • Etiketler:

    İsminiz:

    Yorumunuz:


    FOTO HABER