Capital'e abone olun.
ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLIYORUZ

Enerji verimliliğiyle sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz

Türkiye'de enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren Escon, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerinde kitil rol oynuyor

Son Güncelleme: 01.10.2011


ENERJİ verimliliği, şehir yaşamının arttığı günümüzde son derece önemli bir kavram. Şehirlerin, ekonomilerin sürdürülebilir büyümesinde yakından etkili. Günümüzde, insanların yarısından fazlası kasaba ve şehirlerde yaşıyor. Bu oranın daha da artması bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, 2025'te şehirli nüfusu yüzde 60'a çıkacak ve 2050'ye gelindiğinde, şehir ve kasaba sakinleri dünya nüfusunun yüzde 70'ini oluşturacak. işte bu noktada enerji verimliliği çok daha önemli bir hale gelecek. Türkiye'de enerji verimliliği konusunda danışmanlık hizmeti veren Escon, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejileri için kilit bir noktada bulunuyor. Şirketin amacı enerji verimliliği alanındaki en son gelişmeleri takip ederek, işletmelere en ileri teknoloji ve çözümleri sunmak, enerji savurganlığını önlemek, enerji savurganlığının yol açtığı çevresel zararları azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak. Bu noktadan hareketle, şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde Escon'un rolü, bazen bu çalışmaları yürüten ekibin bir parçası olmak, bazen enerji tasarrufu, geri kazanımı ya da enerji izleme sistemlerini kurmak, bazen de bu stratejik çalışmaların liderliğini yapmak. Escon Genel Müdürü Onur Ünlü ile sürdürülebilirlik kavramına şirket olarak nasıl destek verdiklerini konuştuk.

Sürdürülebilirlik kavramını açıklar mısınız? Sürdürülebilirlik neden bu kadar önemli?
- Sürdürülebilirlik en geniş tanımıyla, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanaklarını tehlikeye atmayacak şekilde karşılamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için sosyal, çevresel ve ekonomik faktörler göz önüne alınmalıdır. Sürdürülebilirlik bu üç unsurun kesişim noktasında yer alır. Bu kavramın şirketler için önemi ise etkinliklerini ve verimliliklerini maksimize etmek için bir strateji olarak kullanılabilir olmasıdır. Sürdürülebilirlik uygulamaları bir taraftan uzun dönemde şirketlere ciddi oranlarda karlılık ve büyüme fırsatları sağlarken, diğer taraftan da çevresel kaliteyi iyileştirmeyi ve sosyal sorumluluğun bilincinde olmayı sağlar.

Türkiye'de sürdürülebilirlik kavramı hangi aşamada? Bu konuda neler yapılıyor?
- Sürdürülebilirlik, küresel çevre problemleri, enerji kaynaklarının hızlı tükenişi ve şirketlerin küresel pazardaki rekabet gücüne katkısından dolayı ilgi odağı olmuştur. Türkiye'de sürdürülebilirlik, burada faaliyet gösteren uluslararası firmaların yurtdışındaki merkezlerinin teşviği ve yönlendirmesiyle başladı. Bu firmaların sağladığı başarılar ve bu başarıların tanıtılması ile Türkiye'de konuya olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu değişim sürecini etrafımızda da gözlemleyebiliyoruz. Yağmur sularını toplayan yalıtımlı yeşil binalar, enerjisini atıklardan üreten yeşil fabrikalar, elektrikli yeşil taşıtlar, tüketim alışkanlıklarını değiştiren yeşil toplum ve daha yeşil bir hayat.  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 • Etiketler:

  İsminiz:

  Yorumunuz:


  FOTO HABER