Capital'e abone olun.
HEDEF 10 YILDA 50 MİLYAR DOLAR

Hedef 10 yılda 50 milyar dolar

ETHEM SANCAK sağlık, tarım, teknoloji ve bilgi alanlarında büyümenin planlarını yapıyor. Üstelik çok da iddialı hedeflerle...

Son Güncelleme: 01.04.2011Sancak Ailesi, Siirt'in önde gelen ai­lelerinden biriydi. Aile, okuyan bi­reyleri olmasına rağmen ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla uğ­raşıyordu. Uzun yıllarını siyasette, hatta "hızlı solcu" olarak çeşitli örgütlerde geçiren Ethem Sancak'ın girişimiyle ailenin hayatında bü­yük bir dönüşüm oldu. Kendi deyimiyle "Haya­tını topraktan sağlayan 1.000 kişilik aile" İstan­bul'a taşındı. 1987 yılında, o dönem 400 şirke­tin rekabet ettiği Hedef İlaç Dağıtım şirketini ku­ruldu.Ethem Sancak ve 8 kardeşinin kurduğu bu şirket, başarılı bir performans gösterdi. 2000'le rin başına gelindiğinde sektörde liderliğe otur­du, başka alanlara girip grup haline geldi.İlaç dağıtımının yanı sıra inşaat, tarım ve has­tane sektörlerinde adından söz ettirdi, hatta tekstil, perakende ve medya alanlarına da yatı­rım yaptı. Bu arada dünyanın önde gelen şirketlerin­den İngiliz Alliance ile ortaklık kurup global­leşme yolunda adımlar attı. 2010 sonu itibariyle 5 milyar dolarlık ciroyu yakalayan Ethem San­cak, uzun süredir sessizdi. Basında görünmü­yor, açıklamalar yapmıyordu.Bu sessizliği bozduğu söyleşisinde, aslında öne çıkmayan önemli bir dönemden geçtiğini, 8 kardeşi ile işlerini ayırdığını ve kendi deyimiyle "Oyunu yeniden kardığını ve 20 yılın oyununu yeniden kurmayı" planladığını öğrendik. Okuyacağınız söyleşi, yeniden dağıtılan kart­ları, kurulan yeni oyunu ve 5 milyar dolardan 50 milyar dolara giden iddialı yolculuğun ayrın­tılarını anlatıyor:


Capital:
Uzun süredir sizi basında görmüyoruz. Bi­raz sessiz gidiyorsunuz gibi bir izlenim var. İş­leriniz nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?
- Biraz sessiz kaldık ama her şey planladı­ğımız gibi gidiyor. Bazen planlarsınız ama he­men sonuç alamazsınız. Bazen 3 yıl, 5 yıl sonra alırsınız. Aradaki 2-3 yıl durgun, hatta kârsız ge­çer. Önemli olan geleceğe yatırım yapmaktır. Onun sonucunu da bir süre sonra alırsınız.Sorunuza dönersek... İşlerin iyi gitmesini, ben planlanıldığı gibi gitmesi diye algılıyorum. Bazen 1 yıl hiç hesap etmediğiniz bir şekilde çok büyük para kazanabilirsiniz. Bu benim için o işin iyi gittiği anlamına gelmez. Bu durum bir piyango biletinden ikramiye almak gibidir. As­lında hoş bir şey değil. İşlerin iyi gitmesi, plan­landığı gibi yürümesidir. Benim için de böyle oldu.Türkiye, tarihinin çok önemli dönüm nokta­larından birini yaşıyor. Dünya da bu yeni sürecin içinden geçiyor. Yepyeni bir ufuk açılacak. Bizim gibi girişimcilerin de bu öngörülerini he­saba katıp işlerini ona göre tasarlamaları gere­kiyor. Şimdi ben o hesabın ve sessizliğin içeri­sindeyim.

Capital:  Rakamlar belli olmuştur. 2010 yılı grup için nasıl geçti?
- Bizim grup için 2010, bir önceki yıla göre yüzde 20'ye yakın bir iyileşme ile geçti. Toplamda 5 milyar doları geçen bir ciro yap­tık. Kâr marjlarımız, ortağı bulunduğumuz gru­bun 22 ülkesi içerisinde İngiltere'deki Alliance ile yarışır hale geldi, 2'nci durumuna ulaştı. İtal­ya'nın, Almanya'nın, Fransa'nın çok önüne geç­ti. Hatta o kadar parladık ki Alliance'ın icra ko­mitesine girdim. Üstelik İngilizce bilmiyorum ve orayı yönetiyorum. Ve yönettiğimiz yer 160 bin çalışanı, 60 milyar Euro'luk cirosu olan Avru­pa'nın en büyük 4-5 şirketinden biri. Ayrıca As­ya ve Afrika pazarlarının yönetimini de bana verdiler. Bu sessizliğimin sebeplerinden biri de oraya endekslenmemdir. Kendime, global bir partner ve yönetici olmak diye bir hedef koydum. Biz önümüzdeki 10 yıl içerisinde şimdi olduğumuz 4 ülkenin dışında en az 10 ülkede olacağız di­ye bir hedefle gidiyoruz.Şu anda 5 milyar dolar olan Hedef Alliance cirosunu, 10 yıl içinde 50 milyar dolara çıkar­mayı planlıyoruz. Aynı anda 4 tane ülkede ope­rasyonumuz sürüyor.

 
Capital: Hangi ülkeler?
- Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Ro­manya'da operasyonlar sürdürüyoruz. Oranın yerel dağıtım şirketleri ile temaslarımız var ve en kısa zamanda da onlardan birileriyle part­nerlik ilişkisi kuracağız.  

  • 1
  • 2
  • 3

  • Etiketler:

    İsminiz:

    Yorumunuz:


    FOTO HABER