Capital'e abone olun.
ÖZLEM AYDIN AYVACI
Dijital CEO
Özlem Aydın Ayvacı
13.03.2017
Ortak akılda dijitalleşiyoruz

 

AHMET C. DÖRDÜNCÜ/ AKKÖK HOLDİNG CEO’SU

 

“ORTAK AKILLA DİJİTALLEŞİYORUZ”

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0, Akkök Holding’in ajandasında çok güçlü bir yere sahip. Akkök Holding CEO’su Ahmet C. Dördüncü, grubun tüm şirketlerinin dijitalleşme seviyesini ölçmeye başladıklarını söylüyor. Endüstri 4.0’da nasıl daha etkili olabileceklerine baktıklarını belirten Dördüncü ile dijitalleşme yol haritalarını konuştuk. Dördüncü, bu yolculuğu şöyle anlatıyor:

ÖLÇÜMLE BAŞLADIK “İlk adım olarak şirketlerimizin dijitalleşme endekslerini ölçümledik. Şirketlerimizin dijital dönüşüm ve stratejik değer yaratacak dijitalleşme projelerini, 2017 hedeflerine almasını istedik. Ardından şirketlerimizin teknoloji şirketimiz Aktek’in de katkısıyla dijital dönüşüm bilincinin ve farkındalığının artırılması için ortak akıl toplantıları planladık.

BULUTLA VERİMLİLİK Artık hem özel hem genel bulut çözümleri hem de hibrid bulut teknolojileriyle destekli mobil teknolojileri mevcut süreçlerimize entegre ederek verimliliği artırmaya odaklandık.  Bu kapsamda insan kaynakları uygulamalarında, entegre İK bulut çözümlerine yöneldik. Özellikle İK tarafında gündemimizde bulut Oracle HCM projesi var. Proje kapsamında toplamda 18 şirket için entegre insan kaynakları ve iş gücü yönetim sistemleri kurulacak.

ENERJİDE IOT Akkök Grup şirketlerimizde de hayata geçmiş güzel örnekler var. Aktek tarafından enerji dağıtım şirketimiz SEDAŞ’a Türkiye’de ilk defa katma değerli IoT (M2M) uygulaması yapıldı. 20 bin adetten fazla sayacın okunması için Otomatik Sayaç Okuma Çözümü (OSOS ) üretildi. Sonrasında bu çözümün SCADA entegrasyonu gerçekleştirildi. Bu deneyimle iş ortaklığı bazında başka dağıtım şirketlerine de başarıyla aynı sistem uygulandı.

MÜŞTERİ DENEYİMİ Diğer grup şirketlerimizde ise Endüstri 4.0 uygulamalarımıza müşteri deneyimi boyutunu da kattık. Kalite güvence sistemlerimiz kapsamında ürettiğimiz katma değerli ürünlerimizi uçtan uca izlenebilir hale getiriyoruz. AVM’lerimizde de teknolojinin sağladığı en yenilikçi IoT, mobil, veri analitiği çözümlerini müşterilerimiz ve paydaşlarımız için sektör öncüsü olarak yapacağız.”

 

NE BAŞLATTIM?

 

AGAH UĞUR / BORUSAN HOLDİNG CEO’SU

“3 YILLIK YOLCULUK BAŞLADI”

Şimdiye kadar Türkiye’de şirketler, hep fabrikalara, tesislere, makinelere yaptıkları fiziki yatırımlarla övünürdü. Ama artık gündemde dijitalleşme var. Borusan Holding de stratejik hedeflerini yakalamak ve kalıcı rekabet avantajı yaratabilmek amacıyla geçen yıl kapsamlı bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıktı. Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, dijital dönüşümlerini ve kat ettikleri yolu şöyle anlattı:

DAHA CESUR “İnovasyon yolculuğumuza 4 yıl önce başladık ve süreçlerimiz oldukça hızlı ilerliyor. B2B bulunduğumuz sektörlerde pazar platformu niteliğinde, tamamıyla elektronik ticarete dayanan 5 yeni ticari şirket kurduk. Bu yıl bu şirketlerimize ölçek kazandırmayı hedefliyoruz. Bu süreç mevcudu kontrollü yönetmekten çok farklı. Daha cesaretli davranıp para harcanması ve zararların kabul edilmesi lazım ki işi büyütebilelim.

ÜÇ TEMEL ALAN Borusan’da portföyümüzdeki yüksek marjlı, katma değeri daha yüksek olan işleri artırmamız gerektiğini uzun zamandır biliyoruz. Bunu da 3 temel alana inovasyon, Ar-Ge ve dijital dönüşüme yoğunlaşarak yapıyoruz. Lojistik Ar-Ge merkezimizi 2016 yılında hayata geçirdik. Bu yıl 2 şirketimizde daha Ar-Ge merkezi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Dijitalleşme için 2016 bizim için oldukça kritik bir yıl oldu. Her şirketimizde ayrı ayrı yapılan çalışmaları bir araya getirecek ve merkezi bir yaklaşımla şirketlere yayılımını sağlayacak bir proje oluşturduk.

100 PROJE BELİRLEDİK Tüm şirketlerimizle 4-5 ay gibi bir süre çalışarak, 100’e yakın proje oluşturduk. Zaman planları, görev dağılımları ve sorumlularını belirledik. Bu yıl, 3 yıllık bu yolculuğa başlıyoruz. 3 yılın sonunda, grubumuzun dijital platformları bambaşka boyutlarda olacak.

Üretim odaklı şirketler perspektifinden bakıldığında çalışmalarımız yeni endüstri devrimi olarak adlandırılan Sanayi 4.0’a geçiş ile eş zamanlı ilerliyor.

200 MİLYON DOLAR Dijitalleşme sürecinin grup şirketlerimizdeki bir diğer odağı da hizmet sektörü. İş yapma süreçlerimizi dijitalleştiriyor ve yeni teknoloji çağının gereklerine uygun olarak dönüştürüyoruz. 2020 yılına kadar Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmeye 200 milyon dolar yatırım yapacağız. İş dünyasının yeni rekabet koşullarında da en önde koşan şirketler arasında yer alacağız.”

 

TRENDLER

 

DUNCAN TAIT/FUJITSU KIDEMLİ BŞK. YRD.

“DÖNÜŞÜME DİRENENLER VAR”

Fujitsu, son yıllarda dijital dönüşümün şirketler üzerindeki mevcut ve gelecekteki etkisini küresel olarak araştırıyor. Araştırmadan her yıl yeni ve farklı sonuçlar çıkıyor. Araştırmanın dijitalleşmeye yön verecek sonuçlarını Fujitsu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EMEIA ile Amerika Bölgesi Başkanı Duncan Tait, şöyle anlatıyor:
ENDİŞELİLER “Dijital dönüşüm, iş modellerini ve gelir akışlarını, operasyonları ve süreçleri, müşteri ilişkilerini ve sunulan hizmeti ve çok daha fazlasını dönüştürüyor. Endişeye neden olan aslında tam da bu potansiyel. Olası yararlara karşın, yöneticilerin üçte biri dijital dönüşümü hayata geçirmek istemediğini net bir şekilde ifade ediyor.
STRATEJİK YAKLAŞIM İki yıl önce yaptırdığımız araştırmanın sonuçları ve aslında BT karar vericilerinin dijital dönüşüm yaklaşımını ve görüşlerinin analiz edildiği
geçen yılki araştırmamızın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, iş dünyası liderlerinin dijital dönüşüme artık daha güvenle, stratejik ve her şeyin ötesinde daha büyük bir başarıyla yaklaştıkları görülüyor.

GELİŞME BASKISI Rakiplerine karşı daha rekabetçi bir hale gelmeye çalışmakla kalmayıp daha hızlı dijitalleşmeye çalıştıkları da ortaya çıkıyor. Bu çalışmanın sonuçları, dijital dönüşüm karşısında gelişme baskısının da olduğunu net bir şekilde gösteriyor.”

 

ÖNERİ PANOSU

 

DR. ABDÜLBAHRİ DANIŞ / ITELLIGENCE TÜRKİYE CEO’SU

“İTİCİ GÜÇ BÜYÜK VERİ VE BULUT”

Itelligence, iş uygulamaları alanında dünya lideri yazılım şirketi olan SAP ekosisteminde yer alan en büyük uluslararası iş ortaklarından biri. Itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, dijitalleşme yolundaki iş dünyasına önerilerini şöyle aktarıyor:

“Gartner’a göre dünyada birbirine bağlı 6,4 milyar cihaz bulunuyor. Her gün 5,5 milyon yeni cihaz global ağa ekleniyor ve rakamın 2020 yılında 20,8 milyara ulaşması bekleniyor. Dünya Ekonomik Forumu ise aynı tarihte 50 milyardan fazla cihazın birbirine bağlanacağını tahmin ediyor. Üç yıl gibi kısa bir süre sonra hayatımızda büyük bir ‘dijital varlık’ ve aynı oranda ‘veri’ olacak. Çünkü 2020’de, tüm yeni iş süreçleri ve sistemlerin yarısından daha fazlası IoT unsurlarını içerecek. Halen makineler, nesneler, müşteriler ya da tedarikçiler tarafından sınırsız miktarda gerçek zamanlı veri üretiliyor. Bu büyük veri, birçok endüstri için başarının altın anahtarı olarak görülüyor. Pazarı şekillendiren iki önemli trendden biri büyük veri, diğeri bulut teknolojileri ve hizmetleri. Her ikisi de dijitalleşmenin arkasındaki itici gücü oluşturuyor. SAP’nin HANA adlı ürünü bu trendlere karşılık geliyor. HANA, şirketlerin büyük verileri analiz etmesini, çeşitli cihazları yönetmesini ve makinelerin iletişim kurmasını sağlıyor.”

 

ELİF GÜRDAL/DASSAULT SYSTÈMES TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ

“3 BOYUTLU DENEYİMLE ESNEKLİK ARTIYOR”

Dijital üretim yöntemleri, artık üretim sürecini sanal olarak modellemek için de kullanılıyor. Ürünü yapmak için gerekli araçlar tasarlanırken insanların mı yoksa robotların mı bu araçları çalıştırmaya daha uygun olup olmadığı belirlenebiliyor. Dassault Systèmes Türkiye Ülke Müdürü Elif Gürdal, önerilerini şöyle aktarıyor:

Üreticiler tam teşekküllü dijital üretimi benimseyerek sanayide bir sonraki sıçramayı gerçekleştiriyor. Esasen bir üretim süreci oluşturmakla ilgili her şey üç boyutlu (3D) olarak sayısallaştırılabiliyor. Üretim sisteminin gerçek fiziksel varlıklarıyla senkronize edilebiliyor. Bu trendi erken benimseyenlerin sağladığı kazançlar ise muazzam boyutta. Yapılan bağımsız analizler, üretim maliyetlerinin yüzde 15’e varan oranlarda düşürülebileceğini gösteriyor.