Motivasyonumuzu pozitif etkiliyor

Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, Şekerbank için ödülün ne ifade ettiğinden aldıkları ödüllere kadar birçok sorumuzu da şöyle yanıtlıyor.

17.06.2014 23:06:090
Paylaş Tweet Paylaş
Motivasyonumuzu pozitif etkiliyor
Eğitim alanındaki çalışmalarıyla ilk odulunu 1981'de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alan Şekerbank, günümüze kadar birçok ödüle layık görülmüş durumda. ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonu doğrultusunda gerçekleştirdikleri işlerin ödüllendirilmesinin çalışanların motivasyonuna pozitif katkı sağladığını söyleyen Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, “bu da onları hep daha iyiyi gerçekleştirme konusunda teşvik ediyor” diyor.

Anadolu’da binlerce girişimcinin küçük birikimleriyle üretimi, girişimciyi teşvik etmek ve tarımsal sanayinin finansmanını sağlamak amacıyla kurulan Şekerbank, 60 yılı aşkın süredir faaliyetlerini toplumsal kalkınma vizyonu çerçevesinde yürütüyor. ‘Anadolu Bankacılığı’ olarak tanımlanan bu misyon doğrultusunda, ürünlerini sadece finansal bir enstrüman olarak değil.

Türkiye’nin ve firmaların verimliliklerine katkı sağlayacak şekilde geliştirmeye önem veren Şekerbank, bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan kesimlere ulaşıyor. Sadece metropollerde değil Anadolu’daki il ve ilçelerde de aktif olarak hizmet veren banka, yüzde 65’i Anadolu’da bulunan 71 il ve 101 merkez dışı ilçedeki şubeleriyle çiftçi, esnaf ve küçük işletmelere özel çözümler sunuyor.

Bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan yörelerde yeni şube açılışlarına da devam ediyor. Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, esnaf, çiftçi ve küçük işletmelerin daha çok kaynağa ulaşması ve üretimin artması, her segmentte enerji verimliliği yatırımlarını destekleyerek sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmek ve küçük ya da büyük tüm tasarrufların tabana yaygın dağılımını desteklemenin, her dönemde temel öncelikleri olduğunu söylüyor.

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de esnafa, işletmelere ve çiftçilere, üretimin artmasına yönelik özel çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtiyor. Uluşahin, Şekerbank için ödülün ne ifade ettiğinden aldıkları ödüllere kadar birçok sorumuzu da şöyle yanıtlıyor:~

Şekerbank olarak aldığınız ilk ödül neydi?
1965 yılında okulu bulunmayan beş köyde okul yaptırarak ülkemiz bankacılık sektöründe bu alanda ilk adımı atan Şekerbank’ın Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde inşa ettirdiği okulların sayısı kısa zamanda 18’e ulaştı. Şekerbank’ın eğitim alanındaki bu öncü duruşu, 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından plaketle ödüllendirildi.

Bu ödüller Şekerbank’ın hangi gücünü ortaya koyuyor?
Şekerbank, 60 yıl önce Anadolu’da sayıları milyonları bulan pancar çiftçisinin ve kooperatiflerinin birikimleriyle üretimi ve tarımsal sanayiyi desteklemek amacıyla kurulmuş bir banka. Şekerbank’ın kuruluşunda sermayesinin kaynağını oluşturan Anadolu çiftçisine yönelik misyonu, bugün yerelde çiftçi, esnaf, işletme ve tüccar ayrımı yapmaksızın tüm üreten kesimlere ‘Anadolu Bankacılığı’ anlayışı doğrultusunda verdiği destekle sürmekte.

Şekerbank kuruluşunda belirleyici olan kırsal kalkınma ihtiyacını bugün sürdürülebilir kalkınma hedefine dönüştürmüş bir banka olarak yoluna devam etmekte. İşte bu stratejinin ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki öncü rolün ulusal ve uluslararası paydaşlar tarafından takdir edilmesi gurur verici elbette. Tüm bu ödüller, Şekerbank’ın kuruluşundan gelen sürdürülebilir kalkınma stratejisinin gücünü ortaya koymakta.

Şekerbank için ödül almak ne anlama geliyor?
Akademik kurumlardan uluslararası finans birliklerine kadar pek çok kurum, bankacılıkla ilgili özellikle operasyonel süreçler, yenilikçilik ve rekabetçilik gibi alanlarda ödüller düzenliyor. Şekerbank ölçeksel rekabetten ziyade izlediği odaklı stratejiye paralel olarak uzmanlaştığı alanlarda hizmet kalitesini en üst noktaya çıkarmayı hedefliyor.~

Bu nedenle aldığı ödüller de bu niş alanları gözeten otoritelerce takdir ediliyor. Günümüzde ‘sürdürülebilir kalkınma’ iletişim dünyasından finans sektörüne geniş bir yelpazede her kesimin ilgi odağında olduğundan Şekerbank’ın buradaki rolü öne çıkıyor.

Özellikle son dönemde birçok sektörde sürdürülebilir kalkınma alanında, misyonunu ve sosyal sorumluluk anlayışını iş süreçlerine uygulayan ve tüm paydaşlarına değer katarak büyüme başarısı gösteren kurumlar ölçümleniyor. Bu bakış açısı, Şekerbank olarak faaliyetlerimizi toplumsal kalkınma önceliğimizle sürdürme, sektörümüzde farklılaşarak ölçeksel büyüklükten bağımsız olarak edindiğimiz farklı ve özel konumu pekiştirme yönünde bizleri teşvik ediyor.

Müşteriler için ‘ödüllü şirket’ kavramının bir fark yarattığına inanıyor musunuz?
Ödüllerin en büyük özelliklerinden biri, sektörde genele yayılan rekabet dinamizminin dışına çıkıp, yapılan çalışmaların gerçek stratejik değerini görebilmek. Odak strateji ile hedeflediğimiz alanlarda edindiğimiz bilgi birikimi ve uzmanlık, yerele ulaşmadaki gücümüz, Şekerbank’ı uluslararası platformda ‘Türkiye’nin Anahtar Bankası’ olarak konumluyor.

Bu algı, tabana yaygın müşteri profilimize ulaştırmak üzere uzun vadeli kaynakların ülkemize girişine dayanak oluşturuyor. Ayrıca, rekabette farklılaşan sürdürülebilir kalkınma odaklı stratejimizin ve onun yansıması olan başarılarımızın ulusal ve uluslararası platformlarda ödüllendirilmesi, bizleri daha da iyisini yapmaya özendiriyor.

Bankanızın aldığı ödüllerin, çalışanlarınız üzerindeki etkisi ne yönde oluyor?
‘Anadolu Bankacılığı’ misyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz işlerin ödüllendirilmesi, çalışanlarımızın motivasyonlarına pozitif katkı sağlarken, onları hep daha iyiyi gerçekleştirme konusunda teşvik ediyor.~

Aldığınız ödülleri ön plana çıkarıyor musunuz?
Müşterilerimizden çalışanlarımıza, kamudan sivil toplum kuruluşlarına uzanan bir yelpazede tüm paydaşlarımızı da dahil ettiğimiz platformların ve topluma fayda sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların iş dünyası ödül programlarında taçlandırılması, hem bizleri daha da iyisi için teşvik ediyor hem de stratejimizin ve farklılığımızın bilinirliğini artırarak bankamızın itibarına katkıda bulunuyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA İLHAM VEREN ÖRNEKLER YARATACAĞIZ”
Ulusal ve uluslararası ödül programları, iş dünyası açısından önemli bir model edinme, bilgi ve uygulama platformu olma açısından önem taşıyor. Ödül programlarının da ötesinde Şekerbank’ın Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı gibi prestijli ortamlarda Türk finans sektörünü temsil etmesinden gurur duyuyoruz.

Buradan yola çıkarak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmaları hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada özenle seçeceğimiz platformlara taşımaya, sektöre ve topluma ilham verici örnekler sağlamaya devam edeceğiz.

ŞEKERBANK’IN SON 2 YILDA ALDIĞI 9 ÖNEMLİ ÖDÜL
1- 2012 yılında, Türkiye’de ve dünyada bir ilki gerçekleştirerek, esnaf ve küçük işletmeler için, yurtdışına yönelik, KOBİ kredileri teminatlı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracı ile 'EMEA Finance 2011 Yılı Başarı Ödülleri’ kapsamında ’En iyi Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Ödülü’ne (Best Covered Bond) değer görüldük.~

EMEA Finance’ın bankamıza değer gördüğü 'En İyi Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı’ ödülünü, KOBİ bankacılığındaki uzmanlığımızın teyidi ve bu alanda ülkemizi temsil etme açısından gurur verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

2- Bir ödül organizasyonu olmasa da, 2012 2 yılında bizlere gurur veren bir uluslararası temsil gerçekleştirdik. Enerji ihtiyacının yüzde 72’sini ithal eden ülkemizde kritik öneme sahip enerji verimliliği alanında bir çözüm olarak geliştirdiğimiz EKOkredi ürünümüz, 'Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere seçilen en iyi uygulamalardan biri oldu.

EKOkredi, T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, sürdürülebilirlikte en iyi uygulamalar kapsamında yürütülen değerlendirme sonucunda, söz konusu zirvede, finans sektöründen ülkemizi temsil eden tek proje olarak yer aldı.

3- EKOkredi ile 60’ıncı yılımızda entegre bir reklam kampanyasına imza attık. Reklam filmimiz 25’inci Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri’nde televizyon dalında Büyük Ödül’e layık görüldü. EKOkredi filmleri ayrıca TV ve sinema dalında ve entegre kampanyalar dalında da Kristal Elma ile ödüllendirildi.

Yine bu kapsamda gururla söyleyebileceğimiz, 25’inci Kristal Elma Reklam Ödülleri’nde, bu yıl ilk defa verilen “Çevre ve Sürdürülebilirlik Özel Ödülü”nün de sahibi olduk.

4-  Bankamız, çevre ve kurumsal yönetişim ile sosyal sorumluluk uygulamalarını projelerine entegre etmedeki öncü rolüyle Financial Times ve bir Dünya Bankası grubu üyesi olan IFC (International Finance Corporation) tarafından düzenlenen 2011 Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri’nde (Sustainable Finance Awards) finale kalmayı başardı.

5- 2012 yılında, Tüketici Akademisi tarafından Türkiye’de tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların güven değerlerini ölçümlemek için yaptırılan “Marka Algısı” konulu araştırmaya göre bireysel bankacılıkta hizmet kalitesine en çok güvenilen marka olarak Tüketici 2012 Kalite Ödüllü’ne layık görüldük.~

6- Her yıl hazırladığımız faaliyet raporlarımız da 6 dünyanın en seçkin uluslararası faaliyet raporları yarışmalarından ödül ile dönüyor. Bu kapsamda 2011 yılı faaliyet raporumuz, uluslararası finans dünyasında faaliyet raporlarının oscarı olarak kabul edilen ARC (Annual Report Competition) Awards/Yıllık Faaliyet Raporları Yarışması’nda da altın ödüle layık görüldü.

7- Faaliyet raporumuz, Amerikan İletişim Profesyonelleri Kuruluşu (League of American Communiciations Professionals-LACP) tarafından düzenlenen LACP Vision Awards Yarışması’nda da, biri altın diğeri gümüş olmak üzere iki ödülün birden sahibi oldu. Dünyanın en iyi iletişim projelerinin seçildiği Creativity Awards Yarışması’nda da 2012 faaliyet raporumuz gümüş ödülün sahibi oldu.

8- 2013 yılında enerji verimliliğine dikkat çekmek ve 31 Mart’ta gerçekleştirilen 'Dünya Saati’ne (Earth Hour) kamuoyunu davet etmek amacıyla hazırladığı billboard uygulamasıyla 'MediaCat Felis Ödülleri’nde 'yaratıcılık’ dalında birincilik ödülü aldı. 'Bir dakika karanlık doğayı aydınlatır’ sloganıyla hazırlanan billboard uygulamasında fosforlu özel bir malzeme kullanılarak 'Dünya Saati’ni enerji harcamadan daha fazla insanın fark etmesi sağlandı.

9- Yereli küresel ile bütünleştirerek sanat üretimini destekleme, toplumu sanata yakınlaştırma misyonumuz çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Yeni Medya Sanatları Galerisi Açık Ekran: Şekerbank Dijital İletişim Gücüyle Sanatı Anadolu’ya Açıyor projemizle de, TÜHİD Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 11. Altın Pusula ödüllerinde Jüri Özel Ödülü'ne sahip olduk.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz