Capital TV

Yeni Bir Geleceğe Doğru UEZ2018
Tüm Videolar

Yeni Bir Geleceğe Doğru UEZ2018

Bu oturumda global yatırımcıların yanı sıra Türkiye’deki şirketler dünyasını da masaya yatıracak özel konuklar yer aldı.

15 NİSAN, 2018

Yarının Şirketi UEZ2018
Tüm Videolar

Yarının Şirketi UEZ2018

İş dünyası temsilcileri yeni iş yapma şekillerini ve yeni dönem organizasyon yapısını tartıştı.

15 NİSAN, 2018

Üretimin Geleceği UEZ2018
Tüm Videolar

Üretimin Geleceği UEZ2018

Türkiye’nin lokomotif sektör oyuncularının gelecek planları tartışıldı

15 NİSAN, 2018

Türkiye’nin Geleceği UEZ2018
Tüm Videolar

Türkiye’nin Geleceği UEZ2018

Oturumda küresel ekonomik dengeler içinde Türkiye’nin gelecekteki yeri tartışıldı.

15 NİSAN, 2018

Toplumun Geleceği UEZ2018
Tüm Videolar

Toplumun Geleceği UEZ2018

Bu oturumda, toplum ve iş dünyasının geleceği kurtarmak adına çözüm önerileri tartışılı

15 NİSAN, 2018

Tarımın Geleceği UEZ2018
Tüm Videolar

Tarımın Geleceği UEZ2018

“Tarımın Geleceği” konulu oturumda panelistler tarımda verimliliğin artırılması konusunu değerlendirdi.

15 NİSAN, 2018

Sağlığın Geleceği UEZ2018
Tüm Videolar

Sağlığın Geleceği UEZ2018

‘Sağlığın Geleceği’ oturumunda daha iyi performans gösteren bir sağlık sistemi için yapılması gerekenler tartışıldı.

15 NİSAN, 2018

Global Fırsatların Geleceği UEZ2018
Tüm Videolar

Global Fırsatların Geleceği UEZ2018

Ekonomi zirvesinde global fırsatların geleceği konuşuldu.

15 NİSAN, 2018

Global Ekonominin Gelişmekte Olan Ülkelerin Yarını UEZ2018
Tüm Videolar

Global Ekonominin Gelişmekte Olan Ülkelerin Yarını UEZ2018

Dünya ekonomisi nereye gidiyor, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde neler olacak?

14 NİSAN, 2018

Girişimciliğin Yarını UEZ2018
Tüm Videolar

Girişimciliğin Yarını UEZ2018

Dünyada son dönemde çığır açan girişimler ve bunların nasıl başarıyı yakaladıkları tartışılacak.

14 NİSAN, 2018

Gayrimenkulün Geleceği UEZ2018
Tüm Videolar

Gayrimenkulün Geleceği UEZ2018

Sektörde alarm veren gelişmeler neler? Sektör gelecekte nasıl şekillenecek, talebin yönü nasıl değişecek?

14 NİSAN, 2018

Dijitalleşme Çağında Fırsatlar UEZ2018
Tüm Videolar

Dijitalleşme Çağında Fırsatlar UEZ2018

Endüstri 4.0’ın gündemde olduğu yeni dönemde oyunun kuralını değiştirecek dijital fırsatlar neler olacak?

13 NİSAN, 2018

Dijital Gelecek UEZ2018
Tüm Videolar

Dijital Gelecek UEZ2018

Dijitalleşme gelecekte şirketleri ve toplumları nereye taşıyacak?

13 NİSAN, 2018

Finansın Geleceği UEZ18
Tüm Videolar

Finansın Geleceği UEZ18

Yeni teknolojik gelişmelerin sektörün geleceğini nasıl şekillendireceği tartışılacak.

12 NİSAN, 2018

Avrupa'nın Geleceği paneli UEZ2018
Tüm Videolar

Avrupa'nın Geleceği paneli UEZ2018

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler nasıl bir zemine oturacak?

11 NİSAN, 2018