Tehlikeli yükseliş

Bankacılıkta işletme giderleri hızlı artıyor...

26.03.2024 14:25:360
Paylaş Tweet Paylaş
Tehlikeli yükseliş

Elçin Cirik

[email protected]

Kasım 2023 verilerine göre sektörde personel giderleri yıllık yüzde 121,8, personel dışı faaliyet giderleri yüzde 123,8 yükseldi. 2024’te tüm oyuncular için operasyonel giderlerin yönetimi ana odak noktası olacak. Kârlılığa olumsuz yansıyan işletme giderlerindeki artışın, yılın ikinci yarısında düşmesi bekleniyor. Ancak yine de enflasyonun üzerinde olacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası’nın faiz kararları ve enflasyonla mücadele için kredilere getirilen sınırlamalarla bankacılık sektörünü zor bir yıl bekliyor. Enflasyon, sektörde oyun alanını kısıtlıyor. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Sektörümüz açısından 2024’te en dikkat edilecek konulardan biri, operasyonel giderlerin yönetimi olacak” diyor. Dinç’e göre 2023’te bankacılıkta işletme giderleri çok hızlı artış gösterdi. Dinç, “Hiçbirimiz böyle bir artış beklemiyorduk. Sektörün operasyonel giderleri, maalesef hem enflasyon hem global enflasyonun getirdiği BT harcamaları neticesinde arttı. Gelir-gider rasyolarında 2023’te eski yıllara göre zorlandığımızı düşünüyorum. 2024’te burayı iyi yönetmemiz lazım” yorumunu yapıyor. Maliyetlerdeki artış, en net olarak sektörün gider kalemlerinden takip ediliyor. BDDK aylık verilerine göre sektörün işletme giderlerinin toplam aktiflerden aldığı pay, Ekim 2023’te yüzde 1,93’e ve bir ay sonra kasım sonunda yüzde 2,12’ye yükseldi. Sadece iki ayda 0,4 puanlık artış söz konusu. Bu göstergede Eylül 2023 sonunda, 2022 Aralık sonunda yakalanan yüzde 1,73’e ulaşıldı. Maliyetlerdeki hareketliliği ortaya koyan bir diğer gösterge ise işletme giderlerinin toplam gelirler içindeki payı. Bu rasyo ne kadar düşük olursa sektör o kadar uygun maliyet ve verimle çalışıyor. Bu pay da 2022 yılında yüzde 19,8-22,8 arasında seyrederken 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 42,5’e, ikinci çeyrek sonunda yüzde 35,7’ye ve eylül sonunda yüzde 33,2’ye yükseldi. 

EN ÇOK ARTAN KALEMLER 

Bankacılıkta işletme giderlerinin içine personel, kira, amortisman, bakım-onarım, reklam-pazarlama gibi işletmenin devamlılığı için yapılan harcamalar giriyor. 2022 ve 2023’te yüksek enflasyonun da etkisiyle bankalar, nominal anlamda büyük kârlar yazdı. Ancak 2024’te işler değişiyor. HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, enflasyonist ortamın bankacılık sektörünün üzerinde maliyet baskısı oluşturacağını dile getiriyor. Kervancı, “En büyük kaynağımız insanlarımız, onları enflasyona karşı ezdirmemek için maaş ayarlaması yapmamız gerekiyor. Bir yandan regülasyonlar değişiyor. Bu nedenle BT tarafında sürekli yatırım gerekiyor. Bunların hepsi maliyet yaratan unsurlar. Dolayısıyla maliyetlerin yakından takip ve kontrol edilmesi gereken bir döneme giriyoruz” diyor. Adını vermek istemeyen eski bir banka yöneticisi, artık enflasyonun düşme trendine girdiği 2024’te yazılan giderlerin bankalarda birden göze batmaya başlayacağını, bu nedenle yöneticilerin ajandalarında özellikle maliyet yönetiminin odak haline geldiğini belirtiyor. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, Ekim 2023 BDDK aylık sektör verilerine göre personel giderlerinin yıllık bazda yüzde 120 ve personel dışı faaliyet giderlerinin de yüzde 172 arttığını açıklıyor. Böylece sektörde Ekim 2023 sonunda toplam faaliyet giderleri yüzde 150 artışla 418 milyar TL seviyesine ulaştı. Dinç, personel giderlerinde gerek yüksek seyreden enflasyon gerekse asgari ücrete iki kez yapılan zam nedeniyle artış olduğuna dikkat çekiyor. EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan, bilgi teknolojileri, kira ve personel maliyetlerinin bankaların işletme giderleri arasında en yüksek tutardaki kalemler olduğunu söylüyor. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, 2023’te şube kiraları, elektrik, doğal gaz gibi giderlerin enflasyonun üzerinde arttığına dikkat çekiyor. Kira tarafının net görülebileceği bir kalem yok, ancak danışmanlar burada yüzde 100 civarı yükseliş olduğu düşüncesinde. Bu artışların tümü, beklenen 2023 sonu enflasyon oranı olan yüzde 65’in üzerinde. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, bankacılıkta işletme giderlerinin ortalama toplam aktiflere oranının yüzde 3’ü geçtiği durumda sektörün “fazla masraf” yazdığı anlamına geleceğini aktarıyor. Bu noktada maliyet yönetimi, “acil” sinyali veriyor. 

KÂRA NASIL YANSIYOR? 

Giderlerdeki beklenmeyen artış, bankaların kâr tablolarına olumsuz etki yapıyor. Bankacılığın yüksek enflasyondan en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirten Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Faaliyet giderlerinin etkin yönetimi, her zamankinden daha önemli hale gelecek. Geçmiş dönemde ölçüsüz dağıtılan maaş promosyon bedellerinin bilançolardaki etkisini görmeye başlayacağız” şeklinde konuşuyor. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2023’te enflasyon ve yılın ilk yarısında çok düşük kalan politika faiz oranlarının sektör için belirleyici unsurlar olduğunu vurgulayarak kredi büyümelerine karşı sabit menkul kıymet uygulamasının getirilmesiyle bankaların faaliyetlerini, negatif faiz marjıyla sürdürdüğünü, yüksek enflasyonun etkilerini azaltmak için yüksek oranda TÜFE’ye endeksli menkul kıymet yatırımını tercih ettiğini söylüyor. Bilgiç, “Bu faktörler neticesinde bankaların bilançoları nominal bazda büyüse de reel ve kurdan arındırılmış olarak aslında kredilerde 2023 içinde küçülmeler gerçekleşti. Ayrıca artan operasyonel giderler kârlılık üzerinde aşağı yönlü baskı yaptı” diyor. Bankalar verdikleri kredi faiz oranlarını belirlerken fonlama maliyetini ve kayıp/kaçak riskini ana maliyet kalemleri alarak hesap yapıyor. Burada işletme giderlerinin etkisinin minimal düzeyde kaldığını açıklayan Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, “Her bankanın farklı öz sermaye kârlılığı (ROE) hedefi olur. Bu hedefi yakalamak için çeşitli geri dönüşlerle gider kalemlerinde gerekli düzeltmeler yapılır” diyor. 

2024’TE NE OLUR? 

Merkez Bankası’nın son faiz artırımı sonrası, mevduat faizleri ocak ortası itibarıyla yüzde 40-45 seviyesinde hareket ediyor. Ticari kredi faizleri yüzde 55 ve bireysel ihtiyaç kredisi faizleri de yüzde 60’ların üzerinde gidiyor. Hem bu yüksek faizlerin piyasadaki talebi etkilemesi hem kredi alanlarına getirilen büyüme kısıtlamalarıyla 2024’ün bankacılıkta daha sakin olacağı beklentisi hakim. 2024’te kredilerde Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, maksimum yüzde 42 büyüme tahmin ediyor. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert de benzer oranlarla kredilerde büyümenin yüzde 36-40 arasında olacağı fikrinde. Bu yavaşlayan ortamda, 2024’te işletme giderlerindeki artışın kontrol altına alınması kritik önem taşıyor. HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, bu yıl enflasyonla beraber maliyet artışlarının daha normalleşeceğini düşünüyor. Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, bankaların faiz giderleri, insan kaynakları ve diğer faaliyet giderleri olarak üç büyük harcama kalemi olduğunu aktararak, “En büyük gider olan faiz giderleri, 2022’de yüzde 20’lerdeyken aralık ayında yüzde 50’yi aşıyordu. 2024’e sektör, mevduat giderlerinde yüzde 100’e yakın artışla başlıyor” diyor. Adaca, daralan net faiz marjlarıyla bankaların kâr için gider yönetimine çok dikkat edeceklerini belirtiyor. “İnsan kaynağı maliyeti, yapılması gereken düzeltmelerle 2023’te yüzde 100’ün üzerindeydi, 2024’te de bu tempo devam edecek. Diğer faaliyet giderlerinde, 2023’teki gibi bu yıl da yüzde 100’ün üzerinde artış bekliyoruz” diyor. EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan, “2024’te giderlerde enflasyonun üzerinde artış olmaya devam edeceğini bekliyoruz. Kredi faiz maliyetlerinin de 2024’te yükseleceğini ve birçok bankanın selektif kredi uygulamasına devam edeceğini öngörerek geliriniz kontrollü büyüyorsa giderinizi kontrol etmek de bir zorunluluk olacak” yorumunu yapıyor. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt ise daha olumlu yaklaşıyor. Akkurt, 2024’te tüm sektörlerde mal ve hizmet fiyatlarının enflasyonun üzerinde artmasının beklenmemesi nedeniyle 2023 gibi bir tablo öngörmüyor. Akkurt,“Enflasyon kontrol altına alınmaya başlandı, belli bir patikada ilerleyecek. Bundan sonra fiyat artışları mantıklı olacak. Yıl genelinde giderlerde ivme mantıklı gider” yorumunu yapıyor. 

KONTROL ŞART

Maliyette etkin yönetim için bankaların atabileceği adımlar sınırlı. Adını vermek istemeyen bir bankanın eski yönetim kurulu başkanı, bu yıl özellikle tüm oyuncuların şube verimliliğine bakacağını ve kârlı çalışmayan şubelerin birleştirmeler ya da kapanmalarla elimine edilebileceğini düşünüyor. Ayrıca özel bankalar tarafında kârlı görülmeyen müşteri segmentlerinden çıkış yapma stratejisi de izlenebilir. Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, işletme giderleri ve insan kaynağı maliyetindeki artışın, enflasyonist ortamın düzeleceği öngörüsüyle sadece geçici bir süre devam edeceği görüşünde. Bu nedenle 2024’ün bir plato dönemi olarak görülebileceğini, yeniden büyüme beklenen 2025’e hazırlık yılı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Bu yıl bankalarda daha çok alanda dijitale dönüşümün hızlandırılması ve verimliliği artıran projelerin çoğalması gündeme gelecek. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, bu dönemde dijital kanallar üzerinden yapılan işlemlerin sayısının daha da artacağını ve şube sayısında azalmaların gerçekleşebileceğini dile getiriyor. Burada global bir trend olarak hayatımıza daha çok giren yapay zekaya da önemli görevler düşecek gibi görünüyor. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, gelecek dönemde “üretken yapay zeka” teknolojisini daha fazla konuşacaklarını, böylece yalnızca mevcut verileri analiz etmenin ötesinde yeni data üreterek yeni içerik ortaya koyabileceğini, daha geniş bir müşteri tabanına daha yüksek kalitede terzi işi hizmet sunabileceklerini anlatıyor.


EN HIZLISI “KAMU”

YÜZDE 200’ÜN ÜZERİNDE 
İşletme giderlerinin yıllık artış hızına, 2023 Eylül sonu solo bilançolara bakıldığında 20 banka için farklı sonuçlar dikkat çekiyor. Sektörde toplamda yıllık bazda artış hızı, yüzde 63-286 arasında geniş bir bantta seyrediyor. Konvansiyonel ve katılım bankalarında, kamu oyuncularının sektördeki en yüksek yıllık maliyet artışına sahip olması dikkat çekici. Ziraat Bankası’nın 2023 Eylül’de geçen yılın aynı dönemine göre giderleri yüzde 286,4 artarken Ziraat Katılım’da bu oran yüzde 244,5’i buluyor. 5 büyük kamu bankası içinde Halkbank yüzde 206,7 artışla en düşük ivmeye sahip. Giderlerin artış hızında, kamu bankalarında yüksek sayıda şubeyle çalışma tercihinin sürmesinin önemli etkisi var.

ÖZELLERDE DURUM 
En büyük dört özel bankadaysa yıllık gider artış hızları, yüzde 116-157 arasında seyrediyor. Bu kategoride en düşük artış hızı Garanti BBVA’da. Danışmanlara göre özel bankalarda son 5 yılda dijital bankacılığa kayışla birlikte şube birleşmeleri, şube sayısındaki düşüş asıl farkı yaratıyor. Katılım bankalarından Kuveyt Türk de giderlerinde son bir yılda yüzde 72,7 gibi kontrollü bir büyümeyle bir adım önde gidiyor.“YÜZDE 40 ARTIŞ OLUR”
YAMAN POLAT DELOITTE TÜRKİYE FİNANSAL HİZMETLER END. LİDERİ

NE OLDU?
Ülkemizdeki enflasyon nedeniyle özellikle bankalara yönelik mal/hizmet ve danışmanlık ücretleri çok ciddi şekilde artış gösterdiği için işletme giderlerindeki artış, bankaların 2023’te kontrol etmek için en çok uğraştığı kalemlerden biri oldu. Önceki yıllarda TÜFE endeksli kağıtların değer artışıyla bunu dengeleyebiliyorlardı. Ancak 2023’te bu kağıtların üzerindeki sınırlama nedeniyle bu fayda biraz daha limitli olabildi. Bu da personel giderlerindeki enflasyona bağlı artışla işletme giderlerinin artışının önemli bir nedeni oldu. İşletme giderlerindeki artış kısmi olarak komisyonlara yansıtılabildi. Faiz oranlarıysa piyasa ekonomisi çerçevesinde yükseltildi.

ODAK NOKTASI 
2024, kârlılıkta tüm banka yönetimlerinin karamsar olduğu bir yıl olacak. Bu nedenle gider yönetimi, her zamankinden daha da fazla odak noktası diyebiliriz. Hizmet alımlarında maksimum enflasyon beklentisi olan yüzde 40 oranında artış bekliyorum. Mal alımlarının da özellikle BT donanım giderlerinin ithalat ve kurdan etkileneceğini de dikkate alırsak, yüzde 60 civarında artabileceğini düşünüyorum. Personel giderleri ise yıllık enflasyon artışına ek olarak yüzde 20 daha yüksek bir oranda gerçekleşecektir. Bankalar işletme giderlerini net şekilde enflasyon beklentisiyle çapalıyor. Buna uygun şekilde bankayla iş yapmak isteyen tedarikçiler, uzlaşmayla devam ediyor.“KÂRLILIKTA OLUMSUZ ETKİ YARATACAK”
LEVENT ATAKAN / EY TÜRKİYE FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖR LİDERİ

KRİTİK ŞEHİRLER 
BT, kira ve personel maliyetleri bankaların işletme giderleri arasında en yüksek tutardaki kalemler. Bu artışların tümü beklenen 2023 sonu enflasyonu olan yüzde 65’in üzerinde seyrediyor. Büyük şehirlerdeki enflasyon, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Özellikle İstanbul ve Ankara bu noktada farklılaşıyor. Ek olarak belli standartlara sahip, nitelikli personeli sadece enflasyon artışıyla elde tutmak ve bu kişilerin hayatlarına aynı standartlarda devam etmelerini sağlamak şu an için çok mümkün değil.

ETKİLİ ADIMLAR Maliyet yönetimi için dijital dönüşümün hızlandırılması, şubesiz bankacılık, çalışan verimini artıran projeler gibi birçok alanda fırsatlar geliştirilmesi mümkün. Buna ek olarak bu maliyetin özellikle şube işlem maliyetlerine yansıtılması da ücretlendirmeyle alternatif olarak düşünülebilir. Ancak burada BDDK ücret düzenlemelerini unutmamak gerek. Günün sonunda enflasyondan fazla gider artışları, 2024’te de devam edecek ve kârlılık üzerinde olumsuz etki yaratacak.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz