"Galileo uyduları uçakları güvenli indiriyor"

Galileo, Avrupa şirketlerinin uydu navigasyon servisleri geliştirmelerine yeni fırsatlar hazırlıyor.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Galileo uyduları uçakları güvenli indiriyor
Avrupa Birliği (AB) ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, sanat, insan hakları, AR-GE, güvenlik ve finansman alanlarında çok sayıda kurum ve çerçeve programlarıyla yönetilen dünyanın en büyük ve aynı zamanda en sofistike mekanizmalarından biridir. Son 64 yılda ilk kez girdiği ciddi ekonomik ve politik bunalımı öne sürerek AB'yi küçümsemek ve dışlama moduna girmek, bu büyük oluşumun sahip olduğu potansiyeli değerlendirme öngörüsünden uzaklaşmak anlamına gelir. AB'de başarılı şekilde yürüyen yüzlerce kurum ve 400'ü aşkın program var. Türkiye, bu kurum ve programların önemli olanlarının üyesi. 10 yılda Türkiye'nin aldığı mesafede, bu kurum ve programların yadsınamaz katkısı mevcut. Türkiye'ye akan sermayenin ve yatırımların yüzde 80'inin AB'den gelmesi, "bütünleşme sürecinin" önemli bir ürünüdür. Avrupa Yatırım Bankası (AYB), dünyanın en büyük yatırım bankasıdır ve her yıl 75 milyar Euro uzun vadeli yatırım kredisi dağıtır. Türkiye AYB'den her yıl 2,5 milyar Euro kredi kullanır. Daha agresif davranılsa bu rakamı 5-6 milyar Euro'ya çıkarmak mümkündür.
AB'nin son yıllarda geliştirdiği ortak bir projesi, Galileo adlı Avrupa Uydu Projesi'dir. Bu dev girişim, AB için prestij projesi olmaktan çok öteye uzanan bir misyon ve vizyona sahiptir; ekonomik büyüme ve istihdam yaratma temel amaçları arasındadır. Uydu navigasyon teknolojileri, küresel ekonomi ve kentlerde yaşayanlar açısından giderek artan öneme sahiptir. Bu bağlamda Galileo, Avrupalıların ve her sektörde faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerin yararlanacağı bir projedir. Galileo, Avrupa şirketlerinin uydu navigasyon servisleri geliştirmelerine yeni fırsatlar hazırlıyor. Bu servisler, daha hassas araç navigasyonu, hava, kara ve deniz trafik yönetimi, elektrik güç eşlemesi, elektronik ticaret ve mobil telefon şebekeleri, gözleme ve hayat kurtarma servisleri ve daha güvenli banka işlemleri olarak sıralanabilir.

AVRUPA'NIN GELECEĞİ
Uydu konumlandırması, üçgenleme prensibine dayandırılır; eğer üç değişik noktaya olan uzaklıkbilinirse konumlandırılacak noktanın hesaplaması yapılır. Galileo veya GPS gibi küresel uydu konumlandırma sistemi (GNSS), uydu kümelerini kullanarak yer üstünde veya uzayda objenin net pozisyonunu saptamak üzere bu prensibe göre çalışır. Her ilave uydu, daha ileri doğruluk sağlar. 2014'te 18 Galileo uydusu, bağımsız servisler sağlamak üzere uzayda konumlanmış olacak. 2020'ye kadar sayı 30'a ulaştırılacak. Bu proje, Avrupa'ya eşsiz bir konumlandırma hassasiyeti sağlayarak karada, havada ve denizde birkaç santime inen doğrulukta sonuçlara ulaştıracaktır. Bu önemli proje, 2014'ten itibaren şu üç önemli servisi sağlamaya başlayacaktır: Açık servisler, kamu kuralları servisleri, gözlemleme ve kurtarma servisleri. 2014'ü takiben de "yaşam güvenliği servisi" ve "ticari servis" adlı yeni hizmetler devreye alınacak. Günümüzde 124 milyar Euro değere ulaşan uydu ürünleri ve servisleri, 2020'de 244 milyar Euro'ya ulaşacaktır. Ayrıca Avrupa KOBİ'lerinin inovasyon kapasitesini yükseltecektir.

GARANTİLİ UÇUŞ KONFORU
AB halen Egnos (Avrupa Coğrafi Konumlandırma Servisi)'dan yararlanıyor. Egnos, GPS'i geliştirme işlevi görüyor ve tamamen Galileo'nun amaçlarıyla paralellik taşıyor. Üç Galileo uydusu ve 40'tan fazla yer istasyonu, Avrupa üzerinde konumlandırma verisi toplayacak ve nerede hassasiyet gerekiyorsa Egnos, GPS'e tam destek verecek. Egnos ayrıca gerçek zamanlı olarak doğru sinyalleri alarak güvenli ve kritik uygulamalarda önemli işlev görecek. Bu cephedeki son önemli gelişmeyse "Uçuş Güvenliği." Mevcut GPS sinyallerini artırmak yoluyla Egnos, pilotların pistlere daha güvenli yaklaşmalarına ve zorlu hava şartlarında pistlere güvenli iniş sağlamalarına yarayacak düşey hassasiyet ve doğruluk verileri iletiyor. Bu veriler, pilotların uçakları pistlere daha güvenli yaklaştırmalarını, inme veya inmeme kararını kolay vermelerini sağlıyor. Uçuş güvenliği servisi, 2 Mart 2011'de hizmete girdi. Galileo, Türk şirketlerinin de yararlanabileceği çok sayıda fırsatı barındırıyor. Türkiye'nin bu projedeki gelişmeleri yakından izlemesi bir gerekliliktir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz