Ekosistemi güçlendirmek

İnovasyonu, kurumları ve istihdamı birleştirecek dört aşamalı bir plan...

1.04.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ekosistemi güçlendirmek
ABD'NİN DÜNYA pazarındaki başarısının uzunca bir zamandır anahtarı olan inovasyon, içinde şirketlerin doğup büyüdüğü ve kendilerini yeniledikleri bereketli topraklar sunan köklü kurumlardan çıkar. Ancak üniversiteler, girişim yaratıcıları, tedarik zincirleri, iş gücü piyasaları ve iş eğitim programları gibi bu kurumlar, yalnız başlarına çalıştığında ekonomik birer ajans olarak hiç de etkili olmaz. Oysa onlar, gelişmelerinin her aşamasında şirketlere entelektüel, finansal ve insan sermayesinin akmasını sağlayan pürüzsüz yollarla birbirleriyle ağlar kurduklarında ortak refaha katkıda bulunma ihtimalleri çok daha yüksektir. Bu kurumlar arasındaki bağların ve işbirliğinin artırılması, iş dünyasındaki ekosistemi güçlendirebilir ve daha fazla sayıda fikrin çiçek açmasına, daha çok istihdam sağlayacak teknoloji şirketlerinin kurulmasına, daha çok şirketin vasıflı iş gücü bulmasına ve daha fazla şirketin büyümesine ve global pazarlarda rekabet etmesine olanak sağlayabilir. İnsan sermayesiyle ilgili yatırımlar refahı çok daha geniş kitlelere yayabilir ve Amerika'da sosyal mobilitedeki azalışı tersine çevirebilir.

Burada dört alandaki bağlar çok önemlidir:
- Fikirler üretmek ve onları pazara hazır girişimlerde konumlandırmak
- Küçük ve yeni girişimlerin büyük şirketlerle bağlantılar kurmasını sağlamak
- Eğitimi endüstrinin ihtiyaçlarıyla aynı hizaya getirmek
- Bütün sektörlerden liderleri ekosistem stratejileri geliştirmeleri için bir araya getirmek
Her bir alandaki gelecek vaadeden yeni modeller, liderler için belirli bir ajandaya işaret ediyor.

ANA FİKİR
İnovasyonu destekleyen kurucu nitelikteki kuruluşlar ile ABD'nin dünya pazarlarındaki başarısı, tarihsel olarak kendi performanslarını maksimumlaştırmak için içeriye dönük silolar halinde faaliyet gösterilmesi eğilimindedir.
Oysa iş, akademi ve politika dünyasının liderleri uçurumlar arasında köprüler kuracak işbirliklerine gitseler o zaman istihdam artışı ve çok daha müreffeh toplumlar yaratılması için mükemmel verimli bir ortam kurulabilirdi. Bu kurumlar arasında ilişkiler kurulması ve sürdürülmesi için şöylesi taahhütlerin verilmesi gerekir:

ARALARINDA BİLGİ ÜRETME MERKEZLERİNİN,
kuluçka makinelerinin, inovasyon bölgelerinin, stajyerlik imkanlarının ve sürekli değişen iş yeri becerilerine uygun üstün kaliteli eğitimin olduğu kalıcı avantaj merkezleri olan kurucu nitelikteki kurumlara yatırım yapmak.

KAYNAKLARI KÜÇÜK ŞIRKETLERE AKIL HOCALIĞI YAPMAK veya şirketler ile bölgesel üniversiteler arasındaki işbirliklerini desteklemek gibi misyonları olan bölgesel koalisyonlar ile kamu özel ortaklıklarına yönlendiren entegre ve işbirlikçi çözümlerin peşinde koşmak.

MÜKEMMELLİYETi TANIMLAMAK VE ÖDÜLLENDİRMEK
, en iyi fikirlere yatırım yapmak ve kurumsal inovasyonları yaygınlaştırmak
.~

1- HEDEF
Fikirlerin pazara hazır girişimlere dönüşebilmesini hızlandırmak için bilgi üretimi ile girişim yaratımını birleştirin.

Bilhassa diğer ülkelerin kendilerine inovasyon konusunda avantajlar yaratmaya çalıştığı bir dönemde ham fikirlerin yaşama şansı olacak girişimlere dönüştürülmesi için Ar-Ge harcamalarından çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Örneğin Almanya, endüstriye uygun Ar-Ge'ye Birleşik Devletler'in 20 katı daha fazla yatırım yapıyor. Yeni fikirlerin ve teknolojilerin onları kullanacak girişimlerle bağdaştırılması şarttır. Ancak küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), özellikle de istihdam yaratmada tarihsel olarak orantısız payları olan yeni kurulmuş teknoloji şirketleri, geçtiğimiz yıllarda birer istihdam yaratıcısı olarak büyük şirketlerin oldukça gerisinde kaldı ve bu yeni girişimlerin 5 yıl olan kritik hayatta kalma süresi giderek kısalıyor. Fikirden pazara zincirinin güçlendirilmesiyle başarılı sonuçlar alınması olasılığı maksimumlaşacaktır. Burada birkaç tane kritik bağlantı var:

Bilgi üretim merkezleri

Ar-Ge her geçen gün şirketler ve üniversiteler arasındaki işbirliğine daha fazla bağımlı hale geliyor, ancak tarafların çıkarları her zaman aynı çizgide buluş mayabiliyor. Aşırı sıklıkla akademik araştırmalar işe yarar inovasyonlar yaratmıyor: Üniver: teler Teknoloji Yöneticileri Derneği'nin 2009 tarihli bir araştırmasına göre 181 üniversite ve has tane araştırma laboratuvarlarına verilen 53,5 milyar dolarlık araştırmaları destekleme fonundan sadece 2,3 milyar dolarlık lisans geliri elde edilmiş (Bu fonların çoğu federal burslar şeklinde olmuştu). Burada MIT ve Stanford ise birer istisna teşkil ediyordu. Onlar bir yandan mükemmel bir temel araştırma örneği sergilerken diğer yandan da sadece bir yıl içinde düzinelerce yeni şirketin ortaya çıkmasını sağlamışlardı. Onların başarısının anahtarı ise endüstriyle olan güçlü bağlarında ve fakülte, girişimciler ve fonlayıcıları birbirlerine bağlayan ağlarında yatıyordu. Araştırma işini fildişi kulelerde ruhsuzlaştırmak yerine ona kamusal bir varlıkmış gibi yaklaşılması gerekir. Intel Enerji Araştırma Merkezi'nde yerleşik New Mexico Computing Applications Center geçenlerde kendi süper bilgisayarlarının devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerdeki kamusal kullanımını sekiz telekonferans tesisinden 20'ye yükseltmişti. Holyoke'da devlet ile beş özel ve devlet üniversitesi ile EMC ve Cisco arasındaki bir işbirliği olan yeni Massachusetts Green High Performance Computing Center'da da benzer bir yaklaşım benimseniyor. Eskiden bir fabrika olan bir yerde konumlanmış bu merkez, araştırmacılara son teknoloji ürünü hesaplama altyapılarına erişim imkanı ve diğer şirketleri cezbedebilecek bir inovasyon alanı sunuyor. 168 milyon dolarlık maliyetin 25 milyon dolarlık kısmı eyalet tarafından karşılandı.

Bölgesel mükemmeliyet merkezleri

Buraları temel bilimleri, inovasyona ve girişim yaratıcılığına bağlayan yerlerdir. Mesela 2004 yılında Albany'deki New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) global anlamda bir ilk olarak Nanoölçek Bilim ve Mühendislik Fakültesi'ni kurmuştu. BT endüstrisi için gerekli bir alan olan nano-elektronikteki bir başka mükemmellik merkezinde 250 kurumsal ortaktan mühendisler, öğrenciler ve fakülte ile birlikte çalışabilirken SUNY'nin iş idaresi okulunda da yan girişimlerin önü açılıyor. 2011 Eylül'ünde aralarında IBM, Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor ve AMD GlobalFoundries'in de bulunduğu önde gelen yarı iletken üreticileri, bu merkezde ileri entegre devreler geliştirilmesi için 4,4 milyar olar tahsis etmişti ve bu rakamın 3,6 milyar olarını tek başına IBM sağlamıştı.~
Yayılma etsi için ise Intel'in yeni East Coast genel müdürlük binası ile AMD GlobalFoundries'in tessleri sayılabilir.

Yeni kurulmuş teknoloji şirketleri (Start-ups)

Laboratuvarlarda yapılan müthiş buluşlar yeterli değildir. Klasik bir endüstriyel inovasyon araştırmasının da ispatladığı üzere tek bir başarılı yeni ürün ortaya çıkarmak için 3 bin ham fikrin elekten geçirilmesi gerekebilir. Bir iş ekosisteminin, sıklıkla hiç beklenmedik yerlerden çıkan muazzam başarılara imza atabilmesi için büyük bir inovasyoncu varlıklar hacmine sahip olması gerekir. Yeni kurulmuş teknoloji şirketleri ise bugün sadece istihdam yaratmakla kalmaz, aynı zamanda yarınların endüstrileri değiştiren ağır sikletleri de olabilir. İşe başlamak için ikonik bir üniversite öğrenci yurdu iyi bir yerdir. Girişim yaratımcılığı, geceleri hiç uyumayıp gizli gizli çalışan yeni Bill Gates, Michael Dell veya Mark Zuckerberg'lere bırakılmaktansa yeni üniversite programlarıyla üniversite müfredatlarının içine girişimcilik eğitiminin eklenmesi ve iş planı yarışmaları aracılığıyla desteklenebilir. İçinde iş aleminden antrenörlerin de olduğu ve genç şirket kurucularına rehberlik ve kaynaklar sunan Miami Üniversitesi'ndeki Launch Pad, ilk iki yılında bin tane öğrencinin ve yeni mezunun dikkatini çekmiş ve 45 yeni şirketin kurulmasını sağlamıştı. Bölgesel bir girişimin ve Blackstone Vakfı'nın desteğiyle Launch Pad, ekonomik anlamda başı dertte olan Michigan'daki Wayne State ile Walsh Üniversitesi'nde kendi emsallerinin doğmasına destek olmuştu. Potansiyel girişimciler, ağlara bağlanarak yavru kuş halindeki kuruluşlar için sıklıkla en az sermaye kadar değerli olan akıl hocalığının önünü açabilir.

Kuluçka makineleri

Kuzey Amerika'daki kuluçka makinelerinin yani iş geliştirme merkezlerinin sayısı 1991 yılında yaklaşık 425 iken bu rakam 2006 yılında 1.100'e yaklaştı. Birleşk Devletler'de kuluçka makinelerince desteklenen girişimler, 2008 yılında 315 bin civarında insana tam günlü ve yaklaşık 41 bin kişiye de yarım zamanlı istihdam olanağı sağlamış ve yıllık bazda 18,7 milyar dolarlık gelir yaratmışlardır. Bu kuluçka makinelerinin çoğu eyaletler veya yerel hükümetler, ekonomik kalkınma ajansları ya da üniversiteler tarafından desteklenen ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. En pozitif sonuçları ise üniversitelerle ilişkili olanlar almıştır. Ayrıca bu kuluçka makineleri yeni şirketleri stratejik ortaklar ve sermaye kaynaklarıyla ilişkilendirdiklerinde onların performansları da dramatik boyutlarda artmakta ve o bölgedeki istihdama olağanüstü katkı sağlamaktadır. Bir araştırmadayeni kurulmuş teknoloji şirketlerinin ortalama hayatta kalma oranlarının yüzde 50'den yüzde 75'e yükseldiği görülmüştü.

Test yerleri
Şirketler, test yerleri ve teşhir fuarlarında öğrenir, yeni teknolojiler ve ürünler sergiler ve olumlu bir piyasa izlenimi yaratmak için kendilerine zemin kurar. Verizon'un Massachusetts, Waltham'daki İnovasyon Merkezi, ileri 4G LTE şebekeleri yaratan Alcatel-Lucent, Ericsson, Cisco ve Samsung gibi ortak şirketlere yer, sorun çözme ve sertifikasyon araçları sunar. Verizon burada o ürünlerin illa da Verizon şebekesinde çalışabilir olmalarını şart koşmadan bir sonraki büyük şeyin ortaya çıkmasını teşvik etmektedir. Oraya son kez gittiğimde, Verizon'un öncülüğünde Hitachi, LG ve 4Home isminde yedi kişilik yeni bir teknoloji şirketince kurulan bir ortaklık tarafından geliştirilen, OnStar kullanan uzaktan kumandalı bir araba; Touch Tones denilen bir müzik kutusu uygulaması ve "entegre ev" modelleri görmüştüm. Bu resmen açık inovasyonun daniskasıdır: Bir platform şirketi, devler ve yeni kurulmuş teknoloji şirketleri için bir inovasyon ortamı yaratıyor. Test yerleri, avantajları daha az olan topluluklardaki yaşamı geliştirmek ve topluma destek olurken iş hayatını iyileştirmek için en yeni kavramları hayata geçirebilirler. ~
Verizon (selefi Bell Atlantik şirketi ile), köhne bir orta öğretim okulunu bir teknoloji harikasına dönüştürerek New Jersey, Unioan City'de DSL teknolojilerine son rötuşlarını yapmıştı. Bu proje sayesinde okulu terk etmiş öğrencilerin liseyi bitirmesi ve üniversiteye başlaması sağlandı.

İnovasyon bölgeleri

Genellikle mesken ve iş yeri alanlarının aynı yerde olmasını önleyen yerel imar kanunlarında yapılacak ufak tefek değişiklerle yeni şirketlerin kuruluşunda dramatik etkiler yaratılabilir. Milwaukee'de ortaya çıkan kentsel akuaponik (sürdürülebilir gıda üretimi) çabaları, bilimin, yeni teknoloji şirketlerinin ve toplumun bağdaştırılması için bir inovasyon bölgesi yaratılmasında önemli adımlar atılmasını sağlıyor. Orada Wisconsin Üniversitesi'nin Milwaukee Temiz Su Bilimleri Okulu'ndan araştırmacılar ile terk edilmiş fabrikalara yerleşmiş girişimci yerel çiftlikler bir araya getiriliyor. Akuaponik, mahsullerin toprak yerine su içinde yetiştirildiği hidroponik ile balık çiftliklerini birleştiriyor ve diğer tarım yöntemlerine kıyasla yüzde 80 ila 90 oranında daha az su tüketiyor. Balık atıkları, kökleri balıklar için suyu filtreleyen bitkiler için bir çeşit gübre görevi görüyor. Örneğin Milwaukee'deki Sweet Water Organics, eski bir vinç fabrikasında büyük tanklar içinde her hafta binlerce balık ile 70 kilo marul ve diğer türden yeşillik üretiyor. Bu şirket, melek sermayesi ile 2008 yılında kurulmuş ve fabrika binasını dönüştürmek için federal canlandırma paketinden para kullanmıştı. 2011 yılı ortalarında, IBM'den analitik destek alan Milwaukee valisinin desteğiyle Aquaponics Innovation Center'ı üniversiteler ve K-12 teknoloji transferi, beceri geliştirme ve pazar yaratma okulları ile birleştirecek planlar hazırdı. Buradaki vizyon, yerel yetiştirilen gıdaların arzını artırmak, daha verimli su sistemleri kurmak, kent sakinleri için istihdam yaratmak ve ihracat potansiyeli olan kuruluşlar yaratmaktan ibaretti. Bilgi merkezleri, mükemmeliyet merkezleri, kuluçka makineleri, test yerleri ve inovasyon bölgeleri hep birlikte, inovasyon ile girişimciliğin birleştirilmesi için pürüzsüz platformlar yaratarak rekabet gücünü artırabilir.

2- HEDEF
Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) büyümesini ve başarısını desteklemek ve büyük kuruluşlara inovasyoncu KOBİ'lerle ortaklıklar kurarak canlılık getirmek için küçük ve büyük kurumlar arasında bağlantı kurun.

Girişimlerin dallanıp budaklanabilmesi için piyasalara erişebilir olması şarttır. Küçük şirketlerin büyük bir bölümü için büyük firmalar önemli birer müşteridir. Her ne kadar toplam satın alımlarının hacmini belirlemek zor olsa da mütevazı bir tahminle bile en büyük bin endüstriyel ve hizmet şirketlerine yapılabilecek potansiyel satışın trilyon dolarlar mertebesinde olduğu anlaşılmaktadır. Bir şirket kurumsal bir tedarikçi haline geldiğinde, ciddi büyüme oranları yakalayabilir. Kentsel Gelecek Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, büyük şirketlerin tedarikçisi olan 200 KOBİ'nin yaklaşık yüzde 70'inin bu sözleşmelerin imzalanmasının ardından iki yıl geçtikten sonra satışlarını ve istihdam seviyelerini ikiye katladıklarını gösteriyor. Kurumsal satışlar ayrıca bir firmanın itibarını da artırarak ardından başka büyük kurumların daha müşteri olmalarını sağlayabilir. Bu arada büyük şirketler KOBİ'leri daha yeni özellikler geliştirmeye ve inovasyonlar yapmaya da zorlar. Benim yeni teknoloji alanlarında yapılan ortaklıklarla ilgili araştırmamda, sonrasında güçlü birer oyuncu olan yeni kurulmuş teknoloji şirketlerinin ilk kuruluş aşamalarından itibaren oturmuş şirketlerle güçlü ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak global satın alma sürecinin konsolidasyonu yüzünden kaliteli yerel satıcılar devreden çıkarıldığından artık yeni kurulmuş teknoloji şirketlerinin kurumsal tedarik zincirlerine sızması çok zor. ~
Burada en büyük engel ise büyük bir şirkette kimlerle irtibata geçilmesi gerektiği ve onların nelere ihtiyaç duyduğu gibi konularda bilgi edinmektir. KOBİ'lerin çoğu onların ayaklarına kadar gitse bile ne bir tavsiye ne de bir teknik destek alabilmekteler. Ayrıca çoğu düşük satış döngüleri, yavaş ödemeler ve fiyat baskıları da yaşıyor. Bu durumu düzeltmenin esaslı bir yolu da KOBİ'lerin teklif verme süreçlerini basitleştirmektir. IBM bunun için küçük firmaların birkaç ortak şirketin satıcısı olma başvurularını yapan bir web sitesi olan Supplier Connection'da (Tedarikçi Bağları) bir prototip geliştirdi. Burada satıcılara, pek çok şirkete açılan bir kapı sunularak, her iki taraftaki idari yük azaltılıyor. UPS, Pfizer, Bank of America, Citigroup, IBM ve AT&T gibi ortakların yıllık toplamda 150 milyar doları aşan bir tedarik harcamaları var. Supplier Connection, 2011 Mart'ında hizmet tedarikçilerine odaklanan sessiz bir lansmanla çevrimiçinde faaliyete geçti. IBM aradan sadece birkaç ay geçtikten sonra KOBİ'lerle yaptığı sözleşmelerin tutarının 40 milyon dolar arttığını fark etti ve üstelik aralarına üç yeni tedarikçi daha katılmıştı. 2011 Ekim'inde bu konsorsiyuma AMD, Caterpillar, Dell ve diğer şirketler de katıldı. Supplier Connection, çok ulusluların yerel satıcılar bulma ve faydalanma süreçlerini etkinleştirerek global tedariğin yerini alıyor. Büyük kuruluşlar ayrıca doğrudan yatırımlarla geleceğin önemli şirketlerinin kurulmasına da yardımcı olabilir. Yatırılan tüm girişim sermayesi dolarlarının içinde kurumsal girişim sermayesinin payı sadece yüzde 6-7 seviyelerindedir. Oysa bu ABD'nin en güçlü stratejik yanlarından biridir ve dünya genelinde kayıtlı kurumsal girişim sermayesi anlaşmalarının yarısından fazlasına tekabül eder (Oysa bu gibi anlaşmalar Çin'de ve Avrupa'da yükseliştedir). Geçmişteki performans ise karışıktır; bazı kurumsal girişim birimleri inovasyon yapamamaları veya ana şirketleri için yeterince güçlü sermaye getirisi üretemedikleri için birer birer kapanmıştı. Ancak yatırımlar ana şirketin çıkarları açısından stratejik olduklarında ve yatırımcılar aynı zamanda müşteriler olduklarında alınan sonuçlar dramatik boyutlarda iyileşmektedir. Reuters kendisinin dönüşümü için gerekli yeni teknolojilere erişmesini sağlayan ve içinde Yahoo ile VeriSign'ın da bulunduğu Silikon Vadisi'ndeki internet şirketlerine ilk yatırım yapanlardan biridir. Bu yeni kurulmuş teknoloji şirketleri de karşılığında Reuters'in önemli kaynaklarına erişebilmişti. Mesela Yahoo kendi portalının trafiğini artırmak için Reuters New'in içeriklerinden faydalanmıştı. VeriSign da daha önce bahsedilen entegre ev işindeki yeni bir teknoloj şirketi olan 4Home'a yatırım yapmış, onu Innovation Center ortaklıklarına dahil etmiş ve sonra Motorola'ya satışını sağlamıştı. Şirketler, iş ortaklıkları ve kamu yetkililerince liderliği yapılacak ulusal bir kampanya ile KOBİ'lerin büyümesine ve istihdam yaratmasına yardımcı olabilir. Büyük şirketler, küçük tedarikçilerin dahili eğitim programlarına katılmasına ve çevrimiçi araçlarına erişmesine izin verebilir; uluslararası ofislerinde kendilerine geçici yerler sağlayarak onların global ihracat pazarlarına girmesine katkıda bulunabilir ya da onların maliyetlerini düşürmesine ve inovasyon ile yeni istihdam yaratmaya yatırım yapmasına olanak verecek şekilde kendi satın alma ve sigorta havuzlarına katılmalarını sağlayabilirler. Elbette diğer yönden de getiriler olabilir. Büyük şirketler için ABD'nin artan tedarikçi kapasitesi maliyetleri düşürebilir, performansları artırabilir ve lojistiği basitleştirebilir.

3- HEDEF
Eğitim ile iş bulma fırsatları arasındaki uyumluluğu artırın. Stajyerlik ve yeni öğretim yapıları gibi diğer eğitim-endüstri bağları aracılığıyla işe hazır bir iş gücü yaratın.


İş ekosistemlerinin içinde kuruluşların büyümek ve zenginleşmek için gereksinim duyduğu becerilerin olması gerekir ve onların bu becerileri edinmek için de fırsatlar sunması şarttır.~
Büyük Durgunluk sürecinde işsizlikteki artışın en az üçte biri, beceriler ile işler arasındaki uyumsuzluğa atfedilebilir. En aşikar kıtlığı çekilenlerden biri de lise diplomasından fazla ama üniversite diplomasından az donanım gerektiren orta beceri seviyeli işler yapmak üzere eğitilmiş çalışanlardır. Dental hijyenist, tıp laboratuvarı teknisyeni, elektrikçi, uçak mekanisti ve giriş seviyesinde yazılım mühendisleri gibi iyi para kazandıran işler bu kategoriye girer. Orta becerili çalışanlar, şirketlerin imalat yapmasını ve kavramların geliştirildiği bilgi merkezlerine doğru genişlemesini sağlar. Bu sorun kısmen Birleşik Devletler'de yeterince güçlü eğitim programlarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Almanya, Avusturya ve İsviçre'de ise aksine 22 yaşındaki insanların yarısından çoğu bir stajyerlik ya da çıraklık kursuna gider. Her ne kadar ABD Ulusal Çıraklık Yasası çıraklık diplomasının geçerli olduğu 850 alan belirlemişse de çoğu inşaat sektöründe olan bir avuç alan tüm çırakların yüzde 80'ini kapsamaktadır ve iş gücüne katılanlar arasında çırakların payı sadece yüzde 4 civarındadır. Bu durumdan kaynaklanan endişeler zünden politika tartışmalarının gündemine, lışanlara yeni beceriler kazandırılmasında öne li bir rol oynayan ve ikili öğretim yapan bölge sel üniversiteler oturdu. Ancak onların geçmiş performansları da pek parlak değil. ABD Eğitim Bakanlığı'nın boylamsal bir araştırmasında 2003-2004 arasında bölgesel bir üniversiteye başlayanların sadece üçte birinin altı yıl için herhangi bir kurumdan bir sertifika, ön lisan diploması veya üniversite diploması alabildiği ortaya çıktı. Upjohn İstihdam Araştırmaları Ensitüsü'nün çalışmasına göre, bölgesel üniversite mezunları genellikle stajyerlikten ve çıraklıktan uzak duruyor. Yeni beceriler kazandırma programları da insanlara iş bulmalarında yardımcı olacak becerileri kazandırmakta başarısız. Bölgesel üniversiteler ve ilgili eğitim merkezleri, istihdam yaratan şirketlerle bağlarını kopardığında dışarısıyla ilişkileri de zayıflıyor. Eğitim ancak işveren gruplarıyla içli dışlı olduğu zaman mükemmel sonuç verir. Örneğin Minneapolis-St. Paul'deki WorkFast, çalışanlarını tıbbi cihazlar endüstrisinin özel gereksinimlerine göre hazırlamak için Hennepin Teknik Üniversitesi'nin yardımıyla yeniden eğitime tabi tuttuğunda eğitilen makinistlerden yüzde 80'ini işe almıştı. Michigan'da ise iki yıllık eğitimle ön lisans diploması ya da iş sertifikası eğitimini ücretsiz sunan No Worker Left Behind programı, endüstriyle yakın çalışarak ilk değerlendirmelere göre kayıt yaptıran 62 bin insandan yüzde 72'sine ya bir iş bulmuş ya da mevcut işlerini kaybetmemelerini sağlamıştı. Artık orta becerilere odaklanarak gelecek vaadeden yeni bölgesel işbirlikleri de kuruluyor. New Mexico, New York ve Massachusetts'de Ulusal Beceriler Koalisyonu liderliğinde yapılan son Skills2Compete kampanyaları, tutarlı bir stratejiye şekil vermek için iş dernekleriyle çalışanları, bölgesel üniversiteler, eyalet ajansları, iş gücü ve eğitim savunucularıyla bir araya getiriyor. Yasa tasarısı halindeki Massachusetts Orta Beceriler Çözümleri Kanun Teklifi ile bölgesel üniversitelerin, teknik liselerin, topluluk gruplarının ve işbirliği yapan çalışanların coğrafi kümelenmeleri olan Bölgesel Beceriler Akademileri kurulacak. Eksik kalan diğer bağları da sosyal girişimler sunabilir. Örneğin Year Up, 18 ila 24 yaş arası kentli yetişkinlere üniversiteye hazırlık ve kumsal staj olanakları sunan bir yıllık yoğun bir eğitim programıdır. Mezunlarının yüzde 84'ü, maaşlı iş bulmakta ya da 4 ay içinde bir üniversiteye girmektedir. Endüstri eğitim bağları sistemin doğasını yeniden keşfedebilir. New York ve Şikago'daki kamu özel sektör ortaklıkları daha şimdiden yepyeni bir yapılanma yaratıyor: Altı yıllık iş odaklı devlet liseleri gibi. Bu cesur inovasyon, orta öğretimi sonrasıyla harmanlıyor ve katılımcıların gelecekteki işlerinde gereksinim duyacakları becerileri öğrenmelerine yardımcı olacak iş ortaklarını da işin içine dahil ediyor. Örneğin, Pathways in Technology Early College High School, 2011 Eylül'ünde Brooklyn yakınlarında kurulmuş sınavsız kayıt yapılabilen bir devlet okuludur. New York City okullar bölümü, New York Şehir Üniversitesi (CUNY) ve öğrencilere okula ilk adım attıkları günden itibaren akıl hocalığı sunan IBM tarafından kurulmuş bir ortaklıktır.~
Öğrenciler burada altı yıl içinde bir ön lisans diploması alabilir ve mezuniyetlerinin ardından IBM'deki boş pozisyonlara özel tercihliler kontenjanından başvurabilirler. Okul müdürü Rashid Davis müfredatı, bir fakültesi bu lisenin 10'uncu sınıfında ders verecek olan CUNY'nin New York Şehri Teknik Üniversitesi'ninki ile aynı düzeye getiriyor. Dokuzuncu sınıftaki bir teknoloji dersinde, öğrencilerin Verizon, FiOS veya Comcast Xfinity gibi iletişim hizmetlerinin iç çalışma prensiplerini öğrenmek ve ardından onların satışına hazırlanmak için dizüstü bilgisayarlar etrafında takımlar halinde kümelendiklerini görmüştüm. Güçlü eğitim iş dünyası bağları ile ayrıca evlet okullarında ve bölgesel üniversitelerdeki endüstri deneyimli fakültelerde, bilim ve matematik öğretmeni kıtlığı sorununa da çözüm bulunabilir. IBM 2006 yılında emekli bilim insanlarının ve mühendislerin devlet okullarında kendilerine ikinci bir kariyer yapmalarına yardımcı olmak için Transition to Teaching (Öğretmeye Geçiş) programını geliştirmişti. Kaliyorniya'da da benzer bir amacı olan EnCorps kurulmuştu.

4- HEDEF
Yerel varlıklar üzerine kurulu ve yeni yatırımlar çeken bölgesel stratejiler geliştirmek ve ölçeklenebilir modeller yaratmak için tüm sektörlerden liderleri bir araya getirin.


Ekosistemler kalıtımsal olarak yereldir. Her ne kadar ekonomi, ulusal politikalarla temelden şekilldendiriliyorsa da bölgelerdeki kurumlar ve faaliyetler farklıdır. Aslında Birleşik Devletler'e dünyanın en büyük bağımsız ekonomik bölgeler ortak pazarı denilir. Her bir bölgede ekosistemin güçlendirilmesi için yerel yaşam kalitesinde aynı hedefleri paylaşan hükümet ajansları, eğitim kurumları, kâr amacı gütmeyen topluluklar, iş gücü, sivil taraftar grupları gibi çok sayıda aktörün bir araya gelmesi gerekir. Küreselleşme ve endüstriyel konsolidasyonların yerel bağlantıları altüst etmesinden önce şirket liderleri sıklıkla genel müdürlük binalarının olduğu şehirleri kayıran ve çek defteri hayırseverliğiyle yerel felaketlerin yaralarını saran birer sivil aile reisi gibiydi. Bugünün şirket liderlerinin ise çok daha stratejik ve sistemik bir rol oynamaları gerekiyor. CEO'lar bölgesel yeniden canlanma ve dönüşüm konularında uzunca bir süredir liderlik yapıyor. Kendi ailesinin ismini taşıyan bir tekstil üreticisi şirketin son başkanı Roger Milliken, 10 yıllarca önce cihaz tedarikçilerini Greenville-Spartanburg alanında yerleşmeye teşvik ederek Güney Karolina'yı (South Carolina) yabancı imalatçılar için bir cazibe merkezi yapmaya çalışmıştı. Ticaret odaları, valiler, belediye başkanları, kamu okul sistemleri ve bölgesel üniversiteler arasında sonradan yapılan bölgesel işbirlikleri ise imalatçılara orta becerili işler için işçi tedariğini artırmaya ve yabancı yöneticilerin ailelerini cezbeden liselerde uluslararası diploma sunmaya odaklanmışlardı. Kısa bir süre sonra Charlotte ile Atlanta arasındaki eyaletler arası otoban, bu bölgedeki Alman şirketlerinin çokluğu yüzünden "autobahn" diye anılır olmuştu. Buradaki yerel imalat kapasiteleri, BMW ve Michelin gibi diğer otomobille ilgili şirketleri de bu bölgeye çekmişti. Güney Karolina geçenlerde Apprenticeship Carolina aracılığıyla orta becerilere yeniden yatırım yaptı. Eyalet fonlarından verilen 1 milyon dolarlık mütevazı bir yardım ve her bir çırak başına verilen yılık bin dolarlık vergi indirimi ile bu eyaletteki çırak sayısı iki katından fazla arttı. 2011 Eylül ayında Japon lastik üreticisi Bridgestone, Güney Karolina'daki mevcut otomobil lastiği tesisini büyütmek ve Japonya'nın dışında ilk defa olmak üzere hemen onun yanında ABD ve Latin Amerika'daki ağır taşıtlara yönelik lastik üretecek yeni bir fabrika kurmak için 1,2 milyar dolar harcamayı planladığını duyurdu. Bölgesel stratejiler, altta yatan kapasitelere ve onları yaratan temel kurumlara odaklandığı zaman en mükemmel sonucu verir. Massachusetts'de yaşayanların eskilerden yeni endüstrilere geçmelerine çok sayıda üniversite ile yüksek kul yardımcı olmuştu. Ayakkabı ve tekstil ürünri sektörlerinden ileri teknolojili endüstrilere geçiş, MIT'nin uygulamalı laboratuvarları ve lisans verme programları, devlet üniversitelerindeki mükemmeliyetçilik merkezlerine yapılan eyalet yatırımları ve iş dünyası liderliğindeki endüstri konseyleri sayesinde başarılmıştı.~ Üniversite tabanlı tıp merkezleri de ardından global ilaç şirketlerinin Ar-Ge laboratuvarlarını cezbeden yerel yaşam bilimleri endüstrisinin kurulmasını sağladı. Eyaletçe fonlanan Yaşam Bilimleri Merkezi ise buradaki kaynakları koordine ediyor. Bölgesel aktifler arasında altyapılar ile nüfus da olabilir. Greater Miami'nin havalimanına ve deniz limanına yaptığı yatırımlar sayesinde bu bölge bir anda malların taşınması için uluslararası bir merkez haline gelmişti. Yerel göçmenlerle birlikte de onun bir finansal ve profesyonel hizmetler merkezi olması sağlanmıştı. Latin Amerika ile yapılacak ticarette gerekli olan insan sermayesini sürgünde yaşayan eğitimli Kübalılar sağlamıştı ki bu durum ardından İspanyolca konuşan göçmenler dalgasının başlamasına neden olmuştu. Bu arada yerel iş dernekleri 125'ten fazla çok uluslu şirketin Latin Amerika'daki bölgesel genel müdürlük binalarını cezbeden rekabetçi bir strateji geliştirmişti. Bölgesel işbirlikleri, ulusal seviyede başarılması çok zor işleri kotarabilir. Artan vergi karşıtı hassaslığın olduğu sıkıntılı bir ekonomide Miami-Dade ilçesindeki oy verenlerin yüzde 85'i 2008 yılında vergilerdeki artışların yaygınlaştırılması yönünde oy verdi. Eski Miami Herald başkanı David Lawrence çocuk hizmetlerini fonlayan bir vakfı finanse etmek için 2003 tarihli yeni vergiler koyulmasını destekleyen çapraz sektörlü bir ittifak kurmuştu. İdeolojik savaşlar kaçınılmazdır ancak liderlerin inisiyatif alması gerekir. Şirket liderleri, bölgesel koalisyonlar kurmanın yanı sıra kurumsal inovasyoncular da olabilir. Yaratıcı liderler etraflarındaki sistemi etkileyebilecek fırsatları bulabilmek için sadece kutunun dışında değil ama aynı zamanda benim tercih ettiğim metafora göre binanın dışında da düşünebilmeliler. Bu makalede zaten anlatılan IBM'in çabalarını bir gözünüzün önüne getirin. Onlar ekosistemden kaynaklanan meydan okumalara anında çözümler bulan, geniş bir işlevler yelpazesine sahip iş stratejistleridir. IBM bugün Albany'deki yarı iletkenler araştırmalarına öncülük yapıyor; Milwaukee'deki akuaponik yatırım bölgesine destek oluyor; KOBİ'ler için Supplier Connection'u devreye alıyor; New York ve Şikago'da altı yıllık liselerin kurulması sürecine katılıyor ve Transition to Teaching programı ile de emekli mühendisleri birer eğitimci haline getiriyor. Kurumsal inovasyonlar, Ar-Ge, tedarik zinciri veya eğitim yatırımlarına odaklanmanın daha iyi yollarını yaratır. Özel sektör kendi çekirdek iş kapasitelerinden yapısal değişimin yeni prototiplerini keşfetmek için faydalanmaya başladığında kamu sektörü de onları ölçeklendirecek modelleri benimser.

HER NE KADAR bazen beceriksizlikler olsa da işbirliği, verimlilik ve çarpan etkisi yaratabilir.
Liderlerin, politika yapıcılarını kurumlar arasındaki uçurumları kapatmayı ve istihdamı ama özellikle de refahı artırmayı sağlayacak şekilde kaynakları tahsis etmeye yönlendirmesi şart. Bu ajandanın içinde aşağıdaki taahhütlerin verilmiş olması gerekir:

1- İçinde bilgi üretme merkezlerinin, kuluçka makinelerinin, inovasyon bölgelerinin, stajyerlik imkanlarının ve değişen iş becerilerine uygun üstün kaliteli eğitimin olduğu kalıcı güç kaynakları haline gelebilmiş köklü kurumlara yatırım yapmak.

2- Kaynaklarını, küçük şirketlere akıl hocalığı yapmak ya da şirketler ile bölgesel üniversiteler arasında bağlar kurmaya adamak gibi tutarlı stratejileri olan bölgesel koalisyonlar ile kamu-özel ortaklıklarına yönlendiren entegre çözümleri desteklemek.

3- Mükemmeliyeti tanımlamak ve ödüllendirmek, kötü fikirlere yatırım yapmak ve kurumsal inovasyonları yaygınlaştırmak.~

Eleştirmenler ve şüpheciler şirket liderlerine düşen en iyi rolün kendi şirketlerinin başının çaresine bakmak olduğunu söyleyebilir. Ancak benim analizimin ve örneklerin de gösterdiği üzere, rekabet edebilirlik gücünün inovasyoncu çözümler ile inovasyoncu büyüme şirketleri yaratan işbirliklerine şirketlerin katılımını ve eşsiz kapasiteler gerektirdiği çok net. Güçlü bir iş ekosistem, fikirleri uygulamaya geçirir, istihdam yaratan işleri destekler ve insanları iş hayatına hazır olacak şekilde eğitir. Bu, tek tek şirketler, ekonominin geneli ve toplum için en iyisidir.Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz