Müşterinin de fikrini alacağız

Üretim alanında yenilikçi projelerimizle kârlılığımıza katkı sağlamayı hedefleyeceğiz” diye konuşan Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hurşit Zorlu, grubun inovasyon yaklaşımını dergimize şöyle aktardı.

18.05.2014 21:00:050
Paylaş Tweet Paylaş
Müşterinin de fikrini alacağız
Anadolu Grubu, çalışanların fikirlerini toplamak için İno-Port adlı bir portal oluşturdu. Son 1 yılda 500 yenilikçi projenin geldiği portal, grup tarafından yakın zamanda müşterilerinin ve paydaşlarının fikirlerini almak için de kullanılacak.

Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hurşit Zorlu, portal üzerinden gelen projelere önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşacaklarını söylüyor. Zorlu, "Yenilikçi projelerimizle kârlılığımıza katkı sağlamayı sürdüreceğiz" diyor.

nadolu Grubu, Coca-Cola İçecek’ten Anadolu Efes’e, Çelik Motor’dan Adel Kalemcilik’e, McDonald’s’tan Komili’ye Türkiye’de değer yaratan pek çok şirket ve markaya sahip. Yenilikçiliği ve inovasyonu iş gündeminde ön sıralara koyan grup, İno-Port adında bir portal kurdu.

Bu portal aracılığıyla yenilikçi fikirleri toplayan grup, yeni dönemde müşterilerinin ve paydaşlarının da görüşlerini almaya başlayacak. Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hurşit Zorlu, “Bizim için çalışanlarımızın fikirleri çok değerli.

Inovasyon sürecimize en büyük katkıyı çalışanlarımızın fikirlerini topladığımız ve bu fikirleri ödüllendirdiğimiz İno-Port adlı portalimizde yakın dönemde müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın da fikirlerini iletebilecekleri bir ortam yaratmayı hedefliyoruz” diyor.

İno-Port inovasyon portali üzerinden gelen projelere önümüzdeki dönemde daha da yoğun şekilde odaklanacaklarını söyleyen Zorlu, “Faaliyetlerimizin büyük bölümünü üretim bandımız oluşturuyor.

Bu alanda en alt kademe çalışanımızdan en üst seviye yöneticimize kadar tüm ekiplerimizin fikirlerini dikkate alacağız. Üretim alanında yenilikçi projelerimizle kârlılığımıza katkı sağlamayı hedefleyeceğiz” diye konuşuyor. Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hurşit Zorlu, grubun inovasyon yaklaşımını dergimize şöyle aktardı:~
Anadolu Grubu için inovasyonun önemi nedir? Kurum kültüründe inovasyon nasıl bir yer buluyor?
Anadolu Grubu olarak geleceğe yön veren, gelecekteki fırsatları fark edip başarılı şekilde iş hayatına uygulayabilen, nitelikli ve yaratıcı insan gücünü istihdam edebilen, öncü bir küresel oyuncu olmayı hedefliyoruz.

Başta Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkanı Sayın Tuncay Özilhan olmak üzere tüm ortaklarımız ve üst düzey yöneticilerimiz, olmak zere stratejik hedeflerimiz doğrultusunda başarıya ulaşmak için inovasyonun çok önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz.

Günlük hayatımızda hemen her gün bir ya da birkaçıyla karşılaştığımız tanınmış markaları üreten ve pazarlayan Anadolu Grubu, küreselleşme süreci içinde dışa açılma, çok uluslu şirketlerle işbirliği yapma ve ortaklık kurma yolundaki vizyonunu bugüne kadar başarıyla sürdürdü.

Gelecekte de stratejik hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Anadolu Grubu, Türkiye gibi genç nüfusu çok fazla olan dinamik bir grup. Dolayısıyla yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve önder olma hedeflerimizin kurum kültürümüzün yapı taşlarını oluşturması kaçınılmaz.

Grubun bugünlere gelmesinde inovasyonun rolü ne oldu?
Anadolu Grubu için yenilikçi fikirleri sahiplenmek, bu yöndeki projeleri hayata geçirmek, kuruluşundan bu yana çok önemli oldu. Avrupa’da olduğu kadar dünya genelinde de barındırdığımız teknolojilerle özellikle üretim alanında öncü bir gurubuz.

Çalışanlarımızı da yenilikçi projeler üretmeleri ve uygulamaya geçirmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Anadolu Grubu’nun şirket çalışanlarını dahil ettiği bir inovasyon portali bulunuyor. Ino-Port adını verdiğimiz bu portalimize çalışanlarımızın yenilikçi, inovatif fikir ya da projelerini göndermelerini bekliyoruz.~
İçlerinden başarılı bulduklarımızı hem ödüllendiriyor hem hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde portalimize gönderilen projelerden en başarılı bulduklarımızı, yönetim kurulu başkanımız Tuncay Özilhan, başarı plaketleriyle ödüllendirdi.

Grubumuzun yönetim takımı olarak bizler de bu törende bulunduk ve çalışma arkadaşlarımızdan bir kez daha projelerini dinledik. Anadolu Grubu çalışanlarının sürecine dahil olduğu projeler geliştirmekten ve bunları hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hayal etmek bilgi sahibi olmak kadar önemli.

İno-Port’a son 1 yılda ne kadar başvuru oldu? Bunları nasıl değerlendirdiniz?
İno-Port’u hayata geçirdiğimiz 2012 Eylül ayından 2013 Eylül ayına kadar geçen sürede şirketlerimizden platformumuza 500 civarında yenilikçi proje başvurusu yapıldı. Çalışanlarımız fikirlerini böyle bir platformda paylaşmaktan dolayı çok mutlu.

Bu projeleri kurduğumuz değerlendirme komiteleriyle titizlikle inceledik. Her şirketimizin genel müdürünün de dahil olduğu değerlendirme komitelerince, şirket çalışanlarından gönderilen projeler incelendi.

Kurullarımızda üst düzey yöneticilerimiz, projelerin hayata geçirilmesinden pazarlanmasına ve satışına kadar tüm aşamaları değerlendirdi. Sonuç olarak en başarılı 5 projeye geçen eylül ayı içinde plaketlerini takdim ettik.

Ayrıca proje sahipleri, şirketleri tarafından da çeşitli şekillerde ödüllendirildi. Anadolu Efes Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Levent İlgün’ün, Anadolu Etap için geliştirdiği proje birinci seçildi.

İkinciliği Çelik Motor’dan Mustafa Emre Tuğalan, üçüncülüğü Anadolu Motor’dan Tuğçe Dikici, dördüncülüğü Anadolu Efes’ten Andrey Mescheryakov, beşinciliği ise Anadolu Motor’dan Mustafa Aslan aldı.~
Grupta inovasyon yönetimi nasıl ve hangi seviyede yapılıyor?
İnovasyon süreçlerini tüm ekip titizlikle takip ediyoruz. Çalışanlarımızın bu sürece dahil olmasını çok önemsiyoruz. Şirketimizin profesyonel kadroları, kurum kültürümüzde yerleşmiş olan bu bakış açısını sahiplendi. Ekiplerini de bu yöne doğru ilerlettiklerini ve değerlendirdiklerini söyleyebilirim.

Son dönemde inovasyon ajandanızda neler var? Özellikle nelere odaklanıyorsunuz?
İnovasyonda en önemli konu, fikrin ya da projenin yenilikçi ve öncü olması gerekliliği. Bu nedenle aslında bu sorunun cevabına “sürpriz” demem gerekir. Ama yine de şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki İno-Port inovasyon portalimiz üzerinden gelen projelere önümüzdeki dönemde daha da yoğun şekilde odaklanacağız.

Faaliyetlerimizin büyük bölümünü üretim bandımız oluşturuyor. Bu alanda en alt kademe çalışanımızdan en üst seviye yöneticimize kadar tüm ekiplerimizin fikirlerini dikkate alacağız. Üretim alanında yenilikçi projelerimizle kârlılığımıza katkı sağlamayı hedefleyeceğiz.

İnovasyonda başarısızlığa yer var mı? İnovasyonun en iyi şekilde ortaya konulması için inovatif şirketlerde başarısızlığa tahammül daha yüksek diyebilir miyiz?
Başarının olduğu yerde, başarısızlık da hayatın içinde var olan bir kavram. Önemli olan, başarısızlığı rutin bir olaymış gibi karşılamamak ve bunu bir alışkanlık haline getirmemek. Einstein başarıyla ilgili düşüncesini, “Başarılı bir insan olmaktansa değerli bir insan olmaya odaklanın” şeklinde ifade eder.

İnovasyonu da insanın hayatına ve yaşadığı topluma bu değeri katmasını sağlayan araçlardan birisi olarak görmek gerekir. İş hayatında ise ortaya çıkan yeni bir fikre inovasyon diyebilmek için o fikrin mutlaka başarılı bir şekilde uygulanmış olması gerekir. Yoksa zaten ortaya çıkan sonuç inovasyon değil, ancak iyi niyetli bir deneme olacaktır.~
Şirketler artık inovasyon konusunda kendi sınırlarının dışına çıkarak müşterilerini ve diğer paydaşları da sürece dahil ediyor. Siz bu kapsamda neler yapıyorsunuz?
Önümüzdeki dönemde şirket çalışanlarımıza açık olan inovasyon portalimizi, genel proje başvurusu için kamuoyunun kullanımına açmak gibi bir düşüncemiz var. Bunun nasıl olabileceğine ve en iyi şekilde nasıl sonuç alabileceğimize ilişkin çalışmalarımız sürüyor.

Bundan yıllar önce kurduğu fabrikada ürettiği ürünün ismini açtığı yarışmayla halka seçtirmiş ve birinciye ödül vermiş bir vizyondan geliyoruz. Dolayısıyla hayatımızın her alanına tüm paydaşlarımızı dahil etmekten zevk duyuyoruz. Ayrıca bunun sürdürülebilirlik için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Gelecek teknolojileri sizi nasıl etkileyecek?
Anadolu Grubu 18 ülkede faaliyeti olan ve toplamda 61 üretim tesisi bulunan bir topluluk. Dolayısıyla bizler için üretim hacmimizi genişletirken maliyetlerimizi de aynı oranda azaltmak büyük önem taşıyor.

Bunun için gelişen üretim teknolojilerini yakından takip etmek ve hızlıca uygulayarak çalışanlarımızın da bu teknolojilere uyum sağlamalarını başarmak gerekiyor. Teknoloji bizim gibi gruplar için ona adapte olduğunuz sürece faydalıdır.

Yoksa personeliniz kullanamadıktan sonra son teknoloji ürünü bir makineyi tesisinize koymanız size bir fayda sağlamayacaktır. Gelecekte de Anadolu Grubu olarak teknolojinin gerektirdiklerini çalışmalarımıza dahil ederken çalışanlarımızı da bu yeniliklere adapte olabilmeleri için sürekli eğitmeye devam edeceğiz.~
DEĞER YARATAN 2 PROJE
KALEMDE İNOVASYON

Anadolu Grubu'nun inovasyon alanındaki yeniliklerini, inovasyon portalimiz İno-port özelinde detaylandırırken Adel ve Efes Moldova çalışanlarınca geliştirilen iki somut projeyi de paylaşmak istiyorum. Bu projelerle gurur duyuyoruz.

Adel Üretim Ünite Şefi İlker Öztürk ve Ham Kalem Ünitesi Formeni İsmail Ubuz, geliştirdikleri projeyle, ham kalem üretiminde kullanılan ağaç parçasının her iki yüzeyinin işlenmesini sağladılar ve parçanın hat üzerindeki hareketini kolaylaştırdılar. Bu sayede ham kalem üretim kapasitemiz yüzde 20 oranında artarken fire oranımız da yüzde 40 oranında azaldı.

ALKOLSÜZ BİRA MOLDOVA'DAN
Anadolu Efes Moldova Kalite Güvence Şefi Nadya Onescu ise mevcut ekipmanlarla yeni teknoloji süreçlerini kullanarak özel bir maya türünden alkolsüz bira üretimi gerçekleştirdi. Böylece hem Efes Moldova operasyonuna yüksek tutarda gelir yarattı hem diğer ülkeler, projeyi kendi bölgelerinde uygulanabilirliğini test etmek üzere değerlendirmeye aldı.

HER ÇALIŞANIMIZLA İLETİŞİM KURUYORUZ"
ÖNCÜ MARKALARA SAHİBİZ

Anadolu Grubu, otomotivden perakendeye, gıdadan meşrubata kadar pek çok sektörde öncü markalara sahip. Hızlı tüketim ürünleri üreten ve satan bir grup olarak farklı ülkeler için yeni ürün ve ambalaj geliştirmeK, her zaman ağırlık verdiğimiz konulardan birisi. Daha geliştirme aşamasında yenilikçi olmaya özen gösteriyoruz.

HER SÜREÇTE İNOVASYON

Yaptığımız ulusal ve uluslararası işbirlikleri bugüne kadar grubumuza değer kattı. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de buna dikkat edeceğiz. Katma değer yaratma anlamında inovasyon alanındaki çalışmalara ve projelere öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Sahip olduğumuz bu bakış açımızı, kurduğumuz işbirliklerine de yansıtacağız. Dolayısıyla inovasyon, bir ürünümüzün üretimden rafa inene kadar geçirdiği her sürece dahil olacak ve şirket ekonomimize de fayda sağlayacak.~

ÇALIŞANLARI DİNLİYORUZ
İnovasyon sürecinin en önemli aşamalarından birisi de dinlemek. Şirketlerimizde inovasyon kültürünün yaygınlaşması için İse yöneticilerimiz her kademedeki çalışanlarımızla sürekli iletişim kuruyor. Onları dinliyor, fikirlerine önem gösteriyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz