Doğan Holding, Mi̇lpa'yı Re-Pie Portföy'e satıyor

Doğan Şirketler Grubu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada, pay devrine ilişkin 7 milyon 500 bin dolar tutarındaki ön ödemenin şirketin hesaplarına intikal ettiği bildirildi.

17.07.2023 13:10:400
Paylaş Tweet Paylaş
Doğan Holding, Mi̇lpa'yı Re-Pie Portföy'e satıyor

Doğan Şirketler Grubu Holding, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Milpa AŞ) 208 milyon TL ödenmiş sermayesinde şirketin sahip olduğu yüzde 82,29 oranındaki, toplam 171 milyon 161 bin 612,438 adet payın toplamda 55 milyon dolar bedelle satılmasına karar verildiğini bildirdi.

Doğan Şirketler Grubu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2 Haziran 2023 tarihli toplantısında özetle, şirketimizin Milpa AŞ'nin 208 milyon TL ödenmiş sermayesinde sahip olduğu yüzde 82,29 oranındaki payın (171 milyon 161 bin 612,438 adet pay) satış ve devrine yönelik görüşmeler kapsamında akdedilen kesin ve bağlayıcı nitelikte herhangi bir sözleşmenin mevcut olmadığı bu kapsamda konuya ilişkin olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkan verebilecek nitelikte olduğu ve mevcut koşullar ile yapılacak bir özel durum açıklamasının şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi ile Özel Durumlar Rehberi'nin konuya ilişkin hükümleri kapsamında söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 14 Temmuz 2023 tarihli toplantısında ise diğer hususların yanı sıra özetle, Milpa AŞ'nin 208 milyon TL ödenmiş sermayesinde şirketimizin sahip olduğu yüzde 82,29 oranındaki, toplam 171 milyon 161 bin 612,438 adet payın; Sermaye  Piyasası mevzuatı bakımından şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye  bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (alıcı) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 55 milyon dolar bedel (satış bedeli) ve pay devir sözleşmesi üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına, söz konusu işlemin koşulları ve taraflarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin pay devir sözleşmesinin tüm hükümleri, ekleri ile pay devir sözleşmesi tahtında yer alan pay devir sözleşmesi veya işlem uyarınca imzalanması öngörülen veya bunlarla bağlantılı tüm sözleşme veya protokollerin kabulüne ve şirketimiz tarafından akdedilmesine, işlemin Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerde belirtilen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına karar verilmiş olup söz konusu karara istinaden şirketimiz ile alıcı arasında 14 Temmuz 2023 tarihli pay devir sözleşmesi akdedilmiştir."

Açıklamada, pay devrine ilişkin olarak, 7 milyon 500 bin dolar tutarındaki ön ödemenin şirketin hesaplarına intikal ettiği bildirildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz