Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi İstanbul’da buluştu

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi işbirliği anlaşması imza töreni İstanbul’da gerçekleştirildi.

4.11.2022 14:21:480
Paylaş Tweet Paylaş
Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi İstanbul’da buluştu

Türkiye Bankalar Birliği’nin de üyeleri arasında yer aldığı Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi İşbirliği Anlaşması’nın imza töreni İstanbul’da gerçekleşti. İmza törenine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı Üye ülkelerdeki banka birliklerinin başkanları katıldı.

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi, üyelerinin özgür irade ve eşit haklar prensiplerine uygun, üyelerini ortak öncelikler temelinde bir araya getiren, ticari amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruldu. Konseyin faaliyetleri üye devletlerin yasal düzenlemelerine, uluslararası sözleşmelere ve tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilecek.

 Konsey, banka birlikleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, bankacıların ve iş insanlarının taleplerini doğru değerlendirerek, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmesi, sektöre ilişkin konu ve çözümler istişare edilerek tecrübelerin paylaşılması amacıyla faaliyet gösterecek.

 Ayrıca dijital bankacılığın geliştirilmesi, suç gelirleriyle mücadele ve uyum, iklim ve çevre riskleriyle mücadele ile ödeme ekosistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birlikleri yapacak.

İmza töreninde konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türk Devletleri Teşkilatı Banka Birlikleri Konseyi İşbirliği Anlaşması ile ilgili şu bilgileri verdi:

 “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl önce kurulan Türk Konseyi’nin, yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatının, birlik ve dayanışma ilkelerinin en müşahhas hâli olduğunu belirterek, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemine işaret etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı kurumsal bir yapıda her alanda ilerliyor ve gelişiyor.

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler ve zorluklar, bölgesel iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor. Son yarım yüzyıldaki gelişmeler, ikili, bölgesel ve çok uluslu ilişkileri güçlü olan ülkelerin her alanda başarılı performanslar gösterdiğini ortaya koymuştur. İş birlikleri büyümeyi ve kalkınmayı desteklemekte, vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmaktadır.

 •Dünyanın ekonomik merkezi batıdan doğuya kaymaktadır.

•Türk Dünyası Teşkilatına üye ülkeler batı ile doğu arasında merkezde yer almaktadırlar.

•Yüksek büyüme ve kalkınma potansiyelleri ile hem bölgesine hem de dünya ekonomisine yüksek katma değer sağlayabileceklerdir.

•Bölge doğal bir enerji, transit ve lojistik merkez olma konumundadır ve bu coğrafyadaki ülkelerin birbirini tamamlayıcı rolleri bulunmaktadır.

 Bu roller çerçevesinde büyük bir fayda ve değer merkezi oluşturmak hepimiz için önemli kazançlar ortaya çıkaracaktır.

 Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin bankacılık sektörünün temsilcileri olarak bizler esasen Cumhurbaşkanlarımızın inisiyatifiyle oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı’nın çizdiği temel ekonomik prensipler ve hedefler doğrultusunda çalışacağız.

Siyasi ilişkiler ekonomik ilişkilerle desteklendiğinde çok daha güçlü, uzun ömürlü ve toplumlara daha fazla refah üreten nitelikte olacaktır.   Siyasi ilişkilerin güçlendirilmesinde ve kalıcı hale getirilmesinde ekonomik adımların da çok önemli olduğunun bilincindeyiz ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz.

Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden, ekonomik ve bankacılık sektörü ilişkilerimizi geliştirmekte daha fazla yararlanmak amacındayız. Bu sayede, devletlerimiz arasında sağlam temelli oluşturulan siyasi ve toplumsal dayanışmayı ekonomik alanda somutlaştırarak kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmesi için sektöre ilişkin konu ve çözümlerimizi istişare ederek tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Gelişmeler konusunda ortak platformlar, zirveler, forumlar, konferanslar düzenleyerek bankacılık verilerini, düzenlemelerini ve iyi uygulamaları paylaşacağız.

Dijital bankacılığın geliştirilmesinde, suç gelirleri ile mücadele ve uyum alanında, iklim ve çevre riskleri ile mücadelede, ödeme eko sistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birliği yapmak istiyoruz.

Birliklerimizin ve üyelerimizin yakın ve koordineli etkileşimi ile her alanda kurulacak iş birlikleri derinleştikçe ticaretin, turizmin ve finansal etkileşimin çok daha güçlü hale geleceğini biliyoruz.

Bizler, Türk dillerini konuşan devletlerin birlikleri olarak çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlama sözünü bir kez de sizlerin önünde imzalarımızla belgeye bağlıyoruz. Bugün aramızda bulunamayan Türkmenistan’ın da kısa bir süre içinde daimî üye olarak bizimle beraber olmasını bekliyoruz. Ayrıca, bugün misafir olarak bulunan Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Macaristan’ın da bizlerle birlikte olacağına inanıyoruz.

Bu aşamada, bizlere yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanlarımıza, bizleri her daim destekleyen üyelerimize, gayretli çalışmaları ile bu anlaşmanın hayata geçirilmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün imza altına aldığımız ve kuşaklar boyu yaşatılmasını temenni ettiğimiz anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum.”

Anlaşmanın ardından, ilk toplantısını yapan Konseyin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Başkan Vekilliği’ne ise Azerbaycan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Zakir Nuriyev seçildi. Konsey üyelerine teşekkür eden Başkan Çakar, üye ülkelerle işbirliklerinin daha da geliştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. Bir sonraki toplantının Azerbaycan veya Özbekistan’da yapılmasına, muhabir ilişkilerinin geliştirilmesi, teknoloji ve ödemeler sistemleri konularında çalışmaların detaylandırılmasına karar verildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz