“Yarının İstanbul’u” için uluslararası işbirliği

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yarının Şehirleri projesinin İstanbul ayağının ilk yılını geride bırakmaya hazırlanıyor.

7.09.2020 10:36:000
Paylaş Tweet Paylaş
“Yarının İstanbul’u” için uluslararası işbirliği

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, UK Research and Innovation (UKRI) tarafından desteklenen Yarının Şehirleri projesinin İstanbul ayağının ilk yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Direktörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eser Çaktı’nın yaptığı projenin toplamda 5 yıl sürmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı bünyesinde bir İstanbul Kent Ofisi kuruldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de “Yarının İstanbul'u" çalışmalarının resmi paydaşları arasında yer alıyor.

Ayrıca University College London, King's College London, University of Edinburgh, Cambridge, Nottingham, Coventry, Plymouth, Bristol, Leeds Beckett, Oxford Brookes, Flasco, IDS, British Geological Survey gibi üniversite ve enstitülerden 50'ye yakın bilim insanı İstanbul'un planlama sürecindeki kentsel, ekonomik ve sosyal sorunlar üzerine çalışmalar yürütüyor.

Yarının Şehirleri, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik uluslar ve disiplinler arası bir araştırma projesi. Projenin amacı orta gelir seviyesi ve altındaki ülkelerde, kriz yönetimi anlayışından, çoklu afet tehlikeleri altında kentlerin karşı karşıya bulunduğu riskleri göz önünde bulunduran planlama ve karar alma mekanizmalarına geçişi kolaylaştırıcı çözümler sunmak.

Proje kapsamında ‘’Yarının İstanbul’u’’ başlığı altında İstanbul’un çoklu afet risklerine dayanıklı bir kent olması ve dezavantajlı grupların olası afetlerden korunabilmesi için sivil toplum, belediyeler, üniversiteler, meslek odaları gibi çok sayıda paydaşın işbirliği içinde çalışacağı geniş bir platform kurulması hedefleniyor.

YARININ LİDERLERİ KONFERANSI

Proje kapsamında, 22-25 Haziran tarihlerinde Yarının İstanbul'undan Esra Demirkol Colosio ve Hakan Süleyman’ın da aralarında bulunduğu on genç araştırmacı tarafından düzenlenen “Yarının Liderleri” konferansı Türkiye, İngiltere, Kenya, Nepal ve Ekvator’dan çok sayıda araştırmacıyı bir araya getirdi. İstanbul, Quito, Nairobi ve Katmandu şehirlerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişi ve iş birliğini güçlendiren konferansta, disiplinler arası araştırmaların ve toplumsal cinsiyet perspektifinin afet riski çalışmalarındaki yeri ve önemi üzerine oturumlar gerçekleşti. Deneyimli akademisyenlerin kariyerlerinin başındaki araştırmacılarla deneyimlerini paylaştığı, çoklu afet riskleri temasının yanı sıra “resilience-dayanıklılık” kavramının öneminin de vurgulandığı konferansa Yarının İstanbul'undan Eser Çaktı, Esra Demirkol Colosio, Cemre Zekiroğlu, John McCloskey ve Mark Pelling katkıda bulundular.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz