Sürdürülebilir turizm projelerine destek vereceğiz

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sezonun 12 aya yayılması hedefi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor.

1.09.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Sürdürülebilir turizm projelerine destek vereceğiz
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sürdürülebilir bakış açısıyla turizm türlerinin çeşitlendirilmesi ve sezonun 12 aya yayılması hedefi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor. Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Dr. Adnan Aslan, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesi kapsamında, özellikle sürdürülebilir turizme vurgu yapıldığını söylüyor. Strateji doğrultusunda, turizm bölgelerinin sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele alınarak planlanmasının ve kaliteli yaşanabilir çevreler oluşturulmasının hedeflendiğine dikkat çekiyor. Bu doğrultuda Bakanlığın sürdürülebilir turizm projelerine destek olacağını söylüyor.

Kültür ile turizm bakanlıklarının birleştirilmesi turizme nasıl yansıdı?
Sürdürülebilir turizm, ülkemizde özellikle 2000’li yıllara kadar kişisel çabalar, proje bazlı çalışmalar ekseninde gelişti. Kamu sektörünün turizm geliştirme çalışmaları ise bugün kitle turizmi olarak adlandırdığımız, ülkemizin kıyı ve deniz turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi hedefiyle altyapı çalışmalarının tamamlanması, turizm alanlarının planlanması ve turizm yatırımlarına destek ve teşvikler sağlanması çerçevesinde odaklandı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kuruluşuyla başlayan 2003 sonrası dönemde, işletme anlayışı, çevresel konulara gösterilen hassasiyet yatırımların yönlendirilmesi açılarından yeni bir yapılanmaya gidildi.

Sektörde birbiriyle etkileşim halinde bulunan Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nın tekrar birleşmesi ve Turizm Teşvik Kanunu’nun revizyonu, bu yeniden yapılanmanın önemli unsurları arasında. Bu revizyon çerçevesinde, turizm yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla tek elden planlama, projelendirme, işletim modellerini üretme şeklinde tanımlanabilecek yeni bir planlama anlayışı, parsel ölçeğinden alan ve bölge ölçeğine yönelen planlama çalışmaları başlatıldı. Bununla amaçlanan, çalışma alanlarındaki doğal, kültürel, tarihi ve sosyo-ekonomik kaynakların koruma kullanma dengesi gözetilerek turizme kazandırılmasıdır. Bu alanlarda kamu arazisi tahsisleri yapılması aşamasından örgütlenmeye, finansman, altyapı gibi çözümleriyle yeni turizm yerleşmeleri, turizm kentleri oluşturularak planlama çalışmaları yapıldı. Ayrıca turizm sezonunun yılın tamamına yayılması ve kıyı bölgeler dışında ülke bütününe yaygınlaştırılması amacıyla farklı turizm türlerinin (termal, kış, yayla, golf, inanç, kongre ve yat turizmi) geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz