Sermaye piyasaları ve bankacılık

Bankacılıkta gelir artırmanın yolları

27.04.2015 12:37:090
Paylaş Tweet Paylaş
Sermaye piyasaları ve bankacılık
2008 krizi sonrası oluşan “yeni normal” çerçevesinde, global ekonomide bankalar maliyet ve gelir yapılandırmalarını yeni düzene uyarladı. Bankacılık faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi, yatırım bankacılığı faaliyetlerinin ayrılması ve banka birleşmeleriyle bankacılıkta maliyetler yeniden düzenlendi. Ülkemizdeki bankacılık sektöründe de yansımasını bulan bu gelişmeler ışığında bankalar, operasyonel alanda maliyetlerini daha etkin yönetmek ve sektördeki değişimleri yakalamak için çeşitli alanlarda inisiyatifler uygulamaya koydu. Maliyet yönetimi amacı taşıyan inisiyatiflerin uygulanmasının faydaları görülmekle birlikte, ilerleyen dönemde sadece maliyetlerin yönetilmesinin kurumları daha ileriye götürmek açısından yeterli olmadığı görülmeye başlandı. ABD ve Avrupa Birliği içerisindeki bankacılık sektörlerini karşılaştırdığımızda, Amerika’daki bankacılık sektöründe ortalama maliyetlerin daha yüksek olmasına rağmen maliyetlerin gelirlere oranında Avrupa Birliği’ndeki bankacılık ortalamasından ileride olduğu görülüyor (*). İlerleyen dönemde bankacılık sektöründe fark yaratacak olan ana etkenin, sadece maliyet yönetimi değil aynı zamanda gelir artırımına odaklanma olduğunu düşünüyoruz. Bankacılık ürün ve hizmetlerinde yeni yaklaşım ve inovatif yöntemler geliştiren, bu anlamda müşteriye ulaşmayı daha iyi başaran kurumlar rekabet avantajı yakalayacak. Rekabet avantajı sağlamak konusunda iki aşamalı bir yaklaşım benimsenmesinin ilerisi için etkin sonuçlar sağlayacağını öngörüyoruz. 
* Etkinlik ve verimlilik artırıcı adımlar: Kurumun mevcut ürün ve servis portföyünün işletilmesi, geliştirilmesi ve müşteriyle iletişim konusunda verimliliğin artırılması ve bu alanlarda katma değer yaratılması.
* Yeni gelir alanları yaratacak çalışmalar: Kurumun mevcut ürün ve servis portföyüne ek olarak müşteri kitlelerine ulaşacak yeni ürün ve servis alanları yaratılması. 
KRİTİK ALANLAR Bu alanlara daha yakından baktığımızda aşağıdaki şekilde ürün ve hizmet seçenekleri görüyoruz. Etkinlik ve verimliliği artırmada ana konulardan biri, satış gücü etkinliğini artırmaktan geçiyor. Şube hizmetlerinde ve alternatif kanalların kullanımında satış gücünü teknik altyapı, ürün bilgisi ve satış eğitimleri alanlarında yeni uygulamalarla donatmak, bankanın bu alanda yeni müşteri kazanımı ve mevcut müşterileri korumakta etkinliğini artırmaktadır. Performans yönetimi, atılması gereken adımlarda bir diğer kritik alanı oluşturuyor. Bankanın satış ve operasyonel alanlarda anahtar performans göstergelerini belirleyip, bunları farklı departman ve seviyeler bazında ölçebilmesi, müşteriye sunduğu hizmetlerin kalitesini daha ileri noktalara taşımaktaki ana araçlardan biri olacak. Bir diğer alan ise bütünleşik müşteri görünümünün oluşturulması. Müşteriyle ilgili bilgilerin tek noktada toplanıp kurum içerisinde doğru ve istikrarlı raporlanabilmesi, sonraki adımlarda segmentasyon yetkinliklerinin geliştirilmesi ve doğru analizlerin yapılmasında kritik öneme sahip. İlerleyen dönemde fiyat optimizasyonu, verimliliği artırmadaki kritik araçlardan biri olacaktır. Bankaların mevduat ve kredi ürünlerini doğru fiyatlayabilmeleri, değişen piyasa koşulları ve müşteri portföyüne göre değişik pozisyonları hızlı şekilde almaları kurumun verimliliğine katkı sağlayacaktır. Bu kısımdaki son kritik alan, operasyonel süreçlerin yalınlaştırılmasını içeriyor. Dijitalleşmenin arttığı günümüz bankacılık ortamında operasyonel süreçlerde manuel işlemlerin azaltılması ve süreç adımlarının optimize edilmesi, kurumun toplamdaki etkinliğine ciddi katkı sağlayacak. 
GELİR YARATACAK ÇALIŞMALAR Hem global hem Türkiye piyasasında önemi artan ödeme sistemleri üzerine odaklanma ve yeni çözümler geliştirme, yeni gelir alanları yaratılmasında önemli adımlardan biridir. Bu alanda yeni ürünler geliştirmek, bunları mevcut bankacılık ürünleriyle birlikte sunmak ve sağlam bir teknoloji altyapısı ile desteklemek önem taşıyor. Müşterinin bankadaki yaşam döngüsünün ve bankayla tüm deneyim noktalarının etkin bir şekilde yönetimi gelir alanı yaratmak konusundaki bir diğer önemli boyutu oluşturuyor. Ürünlerin kolay bir şekilde kopyalanabildiği finansal hizmetler sektöründe müşteri deneyim noktalarının detaylı bir şekilde tanımlanması, yönetilmesi ve değişen piyasa koşulları ve müşteri tercihlerine göre güncellenmesi, müşteriyle etkileşimin kalitesini artıracaktır. Dijitalleşme, bu alandaki bir diğer kritik boyuta işaret eder. Fiziksel dünyadaki pek çok verinin dijital ortama aktarıldığı günümüzde lokasyon bazlı hizmetler, sosyal medya analitiği ve oyunlaştırma aktiviteleri, müşteriyi kazanmak ve katma değer sağlayacak ürün ve hizmetler sunmak konusunda önem taşıyor. Dijital dünyaya doğan yeni nesil bankacılık müşterisini yakalamanın sırrı, bu sürece ilişkin gereken yetkinlikleri geliştirmekte yatıyor.

YAZARIN DİĞER YAZILARI TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Yorum Yaz