Krediyle konut satışı artacak

Gayrimenkulün en önemli özelliği, krize ilk girip en son çıkan sektör olması,

1.01.2011 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Krediyle konut satışı artacakBÜYÜK DURGUNLUK

Gayrimenkulün en önemli özelliği, krize ilk girip en son çıkan sektör olması, Bu yüzden krizde en büyük küçülme de gayrimenkulde yaşanıyor, Se­kiz çeyrek üst üste küçülen sektör, en büyük durgunluğu 2009'da yaşadı, 2010'da ise sektördeki büyüme yeniden yüzde 20'leri geçti, En yüksek büyüme ise konut kredile­rinde yaşandı, 2009 yılının tamamında 42,6 milyar liralık konut kredisi kullanılırken 2010'da bu oran yüzde 40'ın üzerinde ar­tarak 60 milyar liraya ulaştı,

TALEP ÇOK FAZLA
Sektörün en önemli avantajı, konut talebinin yüksek oranlarda olması, Yılda 600 bin yeni konuta ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor, Kentsel dönüşüm projeleri, depreme dayanıklı yeni bina ya­tırımlarının doyuma ulaşmaması, sektörün yüksek büyüme potansiyelini oluşturuyor, Sektördeki en büyük sorun ise büyük şehir­lerdeki yüksek arsa maliyetleri, Yıllardır çö­züm bekleyen konuların başında ise ya­bancılara gayrimenkul satışı bulunuyor,


FİYATLAR ARTACAK

Bol likidite önü­müzdeki dönemde gayrimenkul yatırımla­rının değerinin artmasını sağlayacak, Sek­törde 2011 ve 2012'de beklenen en önemli gelişme ise konut fiyatlarının artması ola­cak, Çok sayıda yeni konut projesi açıkla­nacak, 2011'de 70 milyar lira seviyesinde konut kredisi kullandırılması bekleniyor, Yapı Endüstri Merkezi Genel Müdürü Barış Onay, şu değerlendirmeyi yapıyor: "Krizler olma­dığı sürece konut fiyatlarının düşmesini bek­lemiyoruz, Tüketici bu dönemde tasarruf­larıyla değil kredi ile konut yatırımı yapıyor, Önümüzdeki dönemde krediyle konut sa­tışları artacak,"

 

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz