11 Özel Senaryo

Hazırlıklar aylardır, hatta birkaç yıldır devam ediyor. Heyecan dorukta, bazı şirketler Hazine’den izin aldı ve SPK’ya fon başvurusu yaptı. Bir bölümü Hazine’nin iznini bekliyor. Ancak, her şirketi...

1.08.2003 03:00:000
Paylaş Tweet Paylaş

Hazırlıklar aylardır, hatta birkaç yıldır devam ediyor. Heyecan dorukta, bazı şirketler Hazine’den izin aldı ve SPK’ya fon başvurusu yaptı. Bir bölümü Hazine’nin iznini bekliyor. Ancak, her şirketin stratejisi, planları hazır. 11 şirketin genel müdürü de geleceğe çok umutlu bakıyor, “Bireysel Emeklilik Sistemi”nin Türkiye’yi dönüştüreceğine inanıyor. Milyonlara ulaşan katılımcı, milyar dolarlık fonlar ve binlerce kişiye iş olanağı… Senaryolar farklı olsa da hedefler aynı…

Mesut Öğütgen / Vakıf Emeklilik

“5 YIL SONRA ŞİRKET SAYISI AZALIR”

Bireysel emeklilik sistemine, şirketlerin faaliyetlerine başlamasını müteakip ilk yıl içerisinde 400 bin civarında katılımcının başvurması bekleniyor. Toplanması muhtemel fon tutarının ise 250 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

10 YIL SONRA NE OLUR?

Türkiye’de, Batı’daki uygulamalar da dikkate alındığında, 10 yılda sisteme 2.5-3 milyon  kişinin girmesi bekleniyor. Bu 10 yılın sonunda oluşacak fon miktarı da 10–15 milyar dolara ulaşabilir.

Türkiye’de 2002 yıl sonu itibariyle hayat sigortası sektörünün fon toplamı yaklaşık 1.2 milyar dolar büyüklüğünde olduğu düşünüldüğünde, sektörün 10 yıl içerisinde yaklaşık 10 kat büyüyeceği tahmin ediliyor.

5-6 BİN KİŞİYE İŞ YARATIR

Şu anda 12 tane emeklilik şirketi var. Ancak, 5 sene sonra  şirketlerin konsolide olacağını ve  6-7 şirketli bir emeklilik sistemi ile yola devam edileceğini düşünüyoruz. Türkiye yapısına benzer ülkelerdeki emeklilik şirketlerine baktığımızda, bu şekilde bir gelişim gözlenmektedir.
Bireysel emeklilik sisteminin, sektörde yaratacağı istihdam kapasitesinin 5–6 bin kişi civarında olacağını öngörüyoruz.

“HEDEF 2.5 MİLYON KATILIMCI”

Erhan Tunçay / Garanti Emeklilik ve Hayat

Bireysel emeklilik sisteminin geleceğine yönelik olarak sektör ve şirket bazında projeksiyonlar yaptık. Sektör bazında baktığımızda, bireysel emeklilik sisteminin ilk 10 yılda 2.5 milyon katılımcıya ulaşacağını düşünüyoruz. Fon büyüklüğü olarak ulaşmayı hedeflediğimiz miktar ise 8-10 milyar dolar civarında.

ZORUNLU SİSTEM ÖNEMLİ

Ancak, gönüllü olarak başlayacak sistemin, ilerleyen yıllarda zorunluya dönüşmesi halinde, katılımcı sayısı ve portföy büyüklüğü de buna paralel olarak daha yukarılara çıkacaktır. Bu nedenle bundan sonraki yıllarda yapılacak düzenlemeler sistemin geleceği açısından son derece önemli.

Garanti Emeklilik ve Hayat olarak da 10 yıllık projeksiyonlarımıza baktığımızda; 300 bin katılımcı ve 1 milyar dolar civarında bir portföy büyüklüğüne ulaşmak istiyoruz.   

“EKONOMİYE BÜYÜK KATKI YAPACAK”

William Lamb / Commercial Union Hayat ve Emeklilik

“Başarılı bir bireysel emeklilik sisteminin Türk ekonomisine pek çok katkısı olacaktır.

Sistemin büyümesine ilişkin gerçekçi tahminler, gelecek 10 yılda sistemin 2,5 milyon katılımcıya ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Buna bağlı olarak, yıllık 2.1 milyar dolar katkı payı toplanabileceği ve fonların toplam değerinin 14 milyar doları bulabileceği gibi tahminler de yapılıyor. Bu da hesaplanan GSYİH’nin yüzde 4,9’una denk geliyor.

30 YILIN POTANSİYELİ

Önümüzdeki 30 yıllık potansiyel ise çok daha fazla. Toplam yıllık katkı payı tutarının 10 milyar dolara, emeklilik fonlarının toplam büyüklüğünün ise 100 milyar dolara ulaşabileceği bekleniyor ki, bu da hesaplanan GSYİH yüzde 20’si seviyesinde.

Emeklilik fonları ekonomik büyümeye katkısı ve kamuya uzun vadeli borçlanma araçları sağlaması nedeniyle, Türk ekonomisine önemli bir nakit akışı sağlayabileceklerdir.

“DEVLETE UZUN VADELİ İÇ BORÇ OLANAĞI”

Doç. Dr. S. Giray Velioğlu / Yapı Kredi Emeklilik

Yapı Kredi Emeklilik olarak, bireysel emeklilik sistemi ile Türk insanının çok önemli bir sosyal ihtiyacının karşılanacağına inanıyoruz. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bireysel emeklilik sistemine önümüzdeki 10 yıl içerisinde 3,5–4 milyon kişinin katılacağını ve sistemde 15–25 milyar dolarlık fon oluşacağını tahmin etmekteyiz. 10 yıl sonra GSMH’mızın yüzde 5-10’una ulaşmasını beklediğimiz bu fonlar sayesinde, kamu ve özel sektörün finansman olanaklarının artması ve ekonomik kalkınmamıza katkı sağlanması gerçekçi bir beklentidir. Ayrıca, herkesin kendi emeklilik fonuna yatırım yapacağı sistem ile kamu üzerindeki sosyal güvenlik yükü de göreceli olarak azalacaktır.

FİNANS SEKTÖRÜNE ARTI DEĞER

Sistemde birikecek fonun ekonomiye girişi, bir yandan istihdamı artırırken bir yandan da kurumsal yatırımcıların etkinliğini artıracaktır. Bunun sonucunda, devletimiz ilk kez içeriden uzun vadeli borçlanma olanağına kavuşarak, iç borçlanma yükümüzü uzun vadeye yayma imkanı bulacaktır. Öte yandan, özel sektör ise, emeklilik, fon yönetim ve borsa aracı şirketleri ile hizmet sunacak ve finans sektöründe oluşan artı değeri yükseltecektir.

“SİSTEMİN GELECEĞİ ÇOK PARLAK”

Mustafa Su / Anadolu Hayat Emeklilik

Dünyadaki örneklerine bakıldığında, başarılı başarısız bir çok bireysel emeklilik uygulaması olduğu görülüyor. Türkiye’nin bu açıdan biraz geç kaldığı bir gerçek. Ancak,  mevcut tecrübelerden yararlanma olanağı ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan demografik baskıları henüz hissetmediği için, sağlıklı bir sistemin oluşturulması mümkündür. Bu nedenlerle bireysel emeklilik sisteminin geleceğine ümitle bakıyoruz.

GELECEĞİ TAHMİN ZOR

Türkiye’nin çalkantılı ekonomik geçmişi, geleceğe ilişkin tahminlerin yapılmasını  zorlaştırıyor. Bununla birlikte ileriye yönelik belirsizlikler, aslında Türkiye’ye bazı yeni bakış açılarını da getiriyor. Son dönemde şirketimizin elde ettiği ticari başarı bunların neticesi olarak değerlendirilebilir.

10 YILIN MÜTEVAZI RAKAMLARI

Ekonomik şartların ağırlığı ve belirsizlikler, insanları geleceklerini güvence altına almaya zorluyor. Bu eğilimin giderek artacağını düşünüyoruz. Sistemin gelişimine ilişkin tahmin yapılması oldukça çok güç. Ancak, biz 10 yıllık bir süreçte, 10 milyar dolarlık bir fon büyüklüğünün makul ve mütevazı bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. İlk 5 yıllık süreçte ise 2.5 milyar dolarlık fon büyüklüğü yakalanabilir. Yine 10 yıllık bir dönemde yaklaşık 2.3 milyon katılımcının bireysel emeklilik sisteminden faydalanmasını bekliyoruz.

“BAŞLANGIÇTA 50 FON KURULABİLİR”

Tevfik Cansız  / Başak Emeklilik

Başak Emeklilik, sisteme ilk aşamada her kesime hitap edebilecek şekilde 6 tane fonla katılacak. Gelişen koşullar doğrultusunda bu fonlarımıza yenileri eklenecektir. Her şirketin yaklaşık olarak 5 tane fon kuracağını düşünürsek, ilk başlangıçta sisteme 45-50 tane fon girecektir. Emeklilik fonlarının yurt dışı gelişimleri incelendiğinde ise ileriki yıllarda sermaye piyasasına azımsanmayacak tutarlarda kaynak akışı olacağı öngörülmektedir.   

PAZAR PAYINDA İLK HEDEF

Şirketimizin ilk yıl için hedeflediği katılımcı sayısının 15 binin üzerinde olacağı ve 5 yıl sonunda bu rakamın 300 bini aşacağını tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda 5 yıl sonunda şirket olarak yaratacağımız fon büyüklüğünün 500-600 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. İlk yıl yüzde 12 olarak planladığımız pazar payımızı ise 5 yıl sonunda yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Sektör çerçevesinde aynı değerlendirmeyi yapacak olursak; sektördeki fon büyüklüğünün 5 yıl sonunda 3.5-4 milyar dolara, toplam katılımcı sayısının da 2 milyona yaklaşacağı öngörülüyor.

“ENFLASYON VE BÜYÜMEYE KATKI”

Kemal Olgaç / Koç Allianz Emeklilik

Bireysel emeklilik sisteminin ilk etkisi uzun vadeli fonların artması yönünde olacak. Bun bağlı olarak fonların tasarrufu artırıcı etkisi nedeniyle enflasyonla mücadele mümkün olacak, istikrarlı büyüme ortamına kavuşulabilecek, bu sayede para ve sermaye piyasaları derinlik kazanabilecek. Bütün bu sebeplerden ötürü, bireysel emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte ülke ekonomisinde emeklilik fonlarının büyümesine paralel olarak bir gelişme kaydedileceği açıktır.

HEDEF YÜZDE 21 PAY

Tahminlerimiz, bireysel emeklilik sisteminin, daha önce bu tecrübeyi yaşayan diğer ülkelerdeki gelişimine paralel olarak, 10 yılın sonunda 2,5-3 milyon katılımcı ve 10-12 milyar dolar arasında bir fon büyüklüğü yaratacağı yönündedir. Koç Allianz Hayat ve Emeklilik  olarak bu sürenin sonunda pazar payımızın, katılımcı bazında yüzde 21 ve fon büyüklüğü bazında yüzde 19’a ulaşacağını tahmin ediyoruz.

Koç Allianz Emeklilik’in sektördeki en büyük avantajlarından biri, Koç Holding bünyesinde yer alan diğer kuruluşlarla, Koçbank ve Koç Portföy Yönetimi ile birlikte geçmişten gelen deneyim, birlikte çalışmanın verdiği güven ve işbirliğinin bireysel emeklilik sistemine yansıtılacak olmasıdır. 

“SOSYAL GÜVENLİK AÇIĞINA ÇÖZÜM”

Sinan Erengül / Doğan Emeklilik

Bireysel emeklilik sistemi, uzun vadede hem Türkiye ekonomisine hem de sosyal güvenlik anlayışına farklı bir boyut getirecek. İnsanların geleceklerini bağlayacakları bir sistem olduğu için “güven” duygusu önemli bir rol oynayacak. Bireysel emeklilik sistemine dahil olacak kişiler uzun vadede kendisine en çok bilgiyi aktaran ve güven veren emeklilik şirketini tercih edecekler. Dolayısıyla, sistemde yer alan firmaların asıl performansının önümüzdeki bir yılın sonunda ortaya çıkacağı görüşündeyim.

SERMAYE PİYASASI DERİNLEŞECEK

Ekonomik ve sosyal güvenlik açısından bireysel emeklilik sisteminin ülke ekonomisine büyük katkıları olacak. En önemlisi, çözümsüz hale gelen sosyal güvenlik sistemi sorunu ve bu sistemin ülke ekonomisi üzerindeki yükünü hafifletecektir. Toplanan fonlarla Türkiye sermaye piyasasının derinliğini artıracak büyük bir birikim yaratacaktır. Türkiye’nin en önemli kanayan yaralarından biri olan sosyal güvenlik sistemi açısından ise finansman açığı artışının sınırlanması anlamına gelecektir.

Vurgulanması gereken bir başka konu ise ilk 2 yıl içinde bireysel emeklilik şirketlerinin yaklaşık 2-5 bin kişilik bir ek istihdam yaratacağının öngörülüyor olması ki, bu da sistemin getireceği önemli faydalardan biri olacaktır.
 
“SSK VE BAĞKUR’UN YERİNİ ALABİLİR”

Meral Ak Egemen / Ak Emeklilik

Konservatif yaklaşımlarla sektörün fon büyüklüğünün 15-20 milyar dolar arasında bir rakama ulaşması bekleniyor. İlk yıllar düşük başlamakla birlikte, rakamların daha sonraki yıllarda çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Tabii burada GSMH’nin büyüklüğü, Türkiye’nin büyüme hızı, enflasyon-devalüasyon farklılıkları, işsizlik oranı ve vergi avantajları da rol oynayacak.

VERGİ AVANTAJI GEREKLİ

Vergi istisnaları şu anda asgari ücretle ödenen katkı paylarıyla sınırlı kalıyor. Ama bu iki katına çıkarılırsa ya da daha farklı vergi avantajları sağlanırsa, hem daha fazla katılımcı sayısına ulaşma şansı olacak, hem de her katılımcının katılım payı artması sağlanacak. Sonuçta 10 yıl sonunda 2 milyon katılımcı ve 15-20 milyar dolarlık bir sektör büyüklüğü öngörüyoruz. Sistemin gönüllü ve zorunlu olması da sistemin gelişmesi açısından son derece önemli. Tabii zaman içerisinde SSK ve Bağkur’un yerini alacak şekilde gelişme imkanı sağlanırsa, o zaman sektör de daha hızlı büyür.

“TAHMİN YAPMAK ÇOK ZOR”

Gökhan Dereli / Oyak Emeklilik

Oyak Emeklilik olarak sektördeki diğer şirketlerden biraz daha farklıyız. Çünkü, herhangi bir hayat şirketinden dönüşmedik. Sadece bu iş için kurulan bir şirketiz. Bu faktörün bizim için önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bir de Oyak Grubu olarak biz ordu mensuplarına 42 yıldır bireysel emeklilik planlarına ilişkin hizmet veriyoruz. Dolayısıyla, önemli bir tecrübeye sahibiz.

TÜM TÜRKİYE’YE HİZMET

Hedefimiz iyi ve başarılı bir şirket olmak. Müşterinin güven duyabileceği değer ve kalitede hizmet vermek istiyoruz. Bunun için de tüm iş yapış şekillerimizin kusursuz olması için çalışıyoruz. IT yapısından insan kaynağına kadar her konuda kusursuz hizmet vermek istiyoruz. Aracıların, müşterilere her konuda çok açık, net ve bilgilendirici olmasına özen gösteriyoruz. Tüm Türkiye’de yaygın bir hizmet vermek istiyoruz.

Şirket ve sektör olarak rakamsal bir tahmin yapmak istemiyorum. Çünkü, ekonomik konjonktür net değil. Ayrıca sektör çok yeni bir sektör bu nedenle müşterinin davranışlarını kestirmek mümkün değil. Bu nedenle biz şirket olarak, her türlü alternatife karşı hazırlık yaptık.


 


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.