Şaşırtan yükseliş

Bankacılık dışı finans alanında faaliyet gösteren 11 kamu oyuncusu, sektörlerinde iddialı hedeflerle büyümeye odaklanıyor.

15.08.2014 15:08:200
Paylaş Tweet Paylaş
Şaşırtan yükseliş
Kamu kökenli şirketler, bankacılık dışı finansın her alanında rekabeti tırmandırıyor. Bağlı oldukları bankaların müşteriye ulaşmadaki gücü, bu şirketlere büyük avantaj sağlıyor. Kamunun en güçlü olduğu alan, leasing. Sektörün yüzde 18,4’ü 3 kamu şirketinin elinde.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Elementer sigortacılıkta da 2012 sonunda yüzde 9,91 olan kamunun payı, 2014’ün ilk üç ayında yüzde 11,91’e çıktı. BES’te katılımcıların yüzde 13,1’i kamu şirketleriyle tasarruf etmeyi seçiyor. Finansta kamunun risk yönetimiyle uzak kaldığı tek sektör faktoring. Bu alanda 2 kamu şirketinin payı ise yüzde 2’de kalıyor.

Son 5 yılda bankacılık dışı finans alanına pek çok yeni kamu oyuncusu giriş yaptı. Ziraat Bankası, 2009 yılında sigorta ve emeklilik alanlarında iştirak kurma kararı aldı. Aynı şekilde Halk Bankası da bankacılık dışında güçlenmek adına önemli adımlar atarak 2012 Haziran ayında Halk Faktoring’i faaliyete soktu. 2011 Temmuz’unda OYAK hisselerinin tamamını satın alarak Halk Leasing’i, yüzde 100 Halkbank iştiraki haline getirdi.

Bu adımlar, finansta dengeleri de değiştirdi. Kamu kökenliler bugün özel sektör şirketleriyle kıyasıya rekabet ediyor. Bankacılık dışı finans alanında faaliyet gösteren 11 kamu oyuncusu, sektörlerinde iddialı hedeflerle büyümeye odaklanıyor.

Çünkü kamu bankaları, yurtiçindeki şube ağlarını ve müşteri güçlerini iştirakleri için de kullanmaya başladı. Bu güç, sigorta ve BES alanında bankasürans giderek önem kazandığı için önemli bir silaha dönüşüyor.

Aynı şekilde yurt genelinde binlerce KOBİ ve ticari işletmeye ulaşan kamu bankaları, leasing ve faktoring alanlarında iştiraklerine önemli bir oyun sahası yaratıyor. Kamunun her sektörde toplam pazar payını artırdığı bu rekabette geri kaldığı noktalar da yok değil.~

SİGORTADA PAYI ARTIYOR
Kamunun en etkin olduğu alanlardan biri, elementer sigortacılık. Kamu kökenli Güneş Sigorta, Halk Sigorta ve Ziraat Sigorta’nın Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2013 sonunda sektörden aldığı pay, yüzde 10,15’i buluyor.

Üstelik, kamunun elementer sigortacılıkta payı sürekli artış trendinde. Axa Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemal Ererdi, “Kamunun oranı, 2012 sonunda yüzde 9,91 iken 2014 yılının ilk üç ayında yüzde 11,91’e çıktı” diyor.

Ererdi’ye göre bu gelişmenin en temel nedeni, sektöre 2009’da adım atan Ziraat  Sigorta’nın sadece banka sigortacılığı üzerinden çok önemli büyüme performansı sergileyerek ilk 10 şirket içinde yer alması. Ererdi, “Ayrıca bu şirketlerin kamu işletmelerinin ve kamu projelerinin sigortalanmasında daha fazla tercih görmesi de prim üretimlerine katkıda bulunuyor” diyor.

Peppers&Rogers Finansal Hizmetlerden Sorumlu Yönetici Ortağı Tunç Akyurt ise bu pay artışının nedenini, kamu bankalarının tüm kanallarından mevcut müşterilerine sigorta satışında daha sistematik ve odaklı yaklaşmalarına bağlıyor.

“Bu trend sayesinde kamu sigorta şirketleri, kamu bankalarındaki sayısı 100 binlerle ifade edilen KOBİ’lere ticari müşterilere ve milyonlarca bireysel müşteriye daha etkin penetre olma şansı buldu” diye konuşuyor.~

GÜVEN FAKTÖRÜ ÖNEMLİ
Kamu şirketlerinin arkasındaki güç nedeniyle daha güvenilir bir algıya sahip olması da onlara avantaj sağlıyor. Grant Thornton Türkiye Başkanı Aykut Halit de “güven” konusuna dikkat çekiyor: “Sigortacılık güç ve güven meselesi. Kamu şirketlerinin arkasında devlet gücü var. Şirketler, ne olursa olsun kendilerini emniyette hissedecekleri bir sigorta şirketiyle çalışmak istiyor” diyor.

Bu avantajları sayesinde kamu sigorta şirketleri, sektörde önemli bir rakip olarak görülmeye başladı. Tunç Akyurt, özellikle ticari segmentte ve KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetlerde kamu kökenli sigorta şirketlerinin daha avantajlı olduğunu düşünüyor.

Ziraat Sigorta Genel Müdürü Mehmet Akif Eroğlu’nun şirket için çizdiği hedefler de bunu destekliyor: “Özellikle dağıtım kanalımızın getirdiği işleri kaçırmamak adına rekabete katılıyoruz. Özellikle kasko ve yangın branşında daha rekabetçi olmaya çalışıyoruz.”

Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Somuncu da “Nasıl ki Halkbank KOBİ’lerin bankasıysa Halk Sigorta da KOBİ’lerin sigortacısı. Ana hissedarımız olan Halkbank’la beraber KOBİ’lerin sigorta tedarikçisiyiz” diyor.

BES'TE ETKİ ÇOK BÜYÜK
Bireysel emeklilik tarafında da kamu kökenli olmak önemli bir avantaj... Ziraat Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik ve Halk Hayat Emeklilik şirketleri, 2013 yıl sonu itibarıyla fon tutarı içinde yüzde 9,14 paya sahip durumda. Katılımcı sayısında ise bu oran daha da yüksek. Sektördeki katılımcıların yüzde 13,1’i kamu BES şirketleriyle tasarruf etmeyi tercih ediyor.~

Bu şirketler güçlü bir büyüme grafiğine de sahip. Bu yılın ilk 4 ayında, 9 Mayıs verilerine göre kamu BES şirketlerinin katılımcı sayısındaki payı 1 puan artışla yüzde 14’e ulaşıyor. Kamunun fon tutarında payı da yüzde 9,71’e yükseliyor.

Tunç Akyurt, kamu şirketlerinin katılımcı sayısındaki güçlerinin bağlı oldukları bankalardan kaynaklandığını söylüyor. “BES satışlarının yüzde 70’i banka kanalından yapılıyor. Bu oran kamuda daha yüksek” diye konuşuyor.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan da “VakıfBank’la son 3 yılda banka sigortacılığı üzerinden satış hacmimiz 10 katın üzerinde büyüdü. Satışlarımızdaki bankasürans oranı yüzde 26’dan yüzde 72’ye ulaştı” diyor.

SEKTÖRDEN HIZLI BÜYÜME
Uzmanların değindiği gibi kamu bankalarının mevcut bireysel tabanları, birçok özel bankanın mevcut tabanından çok daha büyük. Cemal Ererdi, bu şirketlerin organik ilişkide olduğu 3 bankanın toplam şube sayısı içinde yüzde 30 ağırlığı olduğunu söylüyor.

2013’te katılımcı sayısındaki 1 milyon kişiye aşkın artışın yüzde 23’ünün kamu emeklilik şirketlerinden geldiğine değiniyor ve ekliyor: “Bu karşılaştırmayla bu şirketlerin henüz özel şirketlere kıyasla potansiyellerini tam olarak yansıtmadıklarını ve önümüzdeki dönemde kamu şirketlerinin ağırlığında artış olmasının sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz.”

BES yöneticileri, bu üç şirket için önümüzdeki 2-3 yılda sektörden daha hızlı, ardından da paralel bir büyüme bekliyor. Bu şirketlerin rekabet anlamında eksiklikleri, BES satışı sonrasında verilen hizmetin hızı ve finans dışı avantajların çeşitliliği olarak görülüyor.~

Vakıf Emeklilik, en yakın rakibiyle arasında fon tutarında 2,5 kat fark olmasına rağmen sektördeki yöneticiler tarafından güçlü bir oyuncu olarak adlandırılıyor. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan, “2014 sonunda fon büyüklüğümüzü yüzde 50 artışla 2,5 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. 350 bin katılımcıya erişeceğiz.

Bu hedefte en büyük destekçimiz, iş ortağımız Vakıfbank olacak. 2016 vizyonumuz ilk üç içinde olmak” diyor. Sisteme 2012 yılında katılan Halk Hayat ve Emeklilik’in genel müdürü Nurullah Okur da banka kanalı sayesinde iyi bir avantaj yakaladıklarını söylüyor ve “Halk Bankası gibi çok büyük bir banka kanalıyla avantajlı satışları sürdürebilir kıldık. Kısa sürede sağlanan müşteri portföyü desteğiyle ciddi büyüme rakamları yakaladık” diye konuşuyor.

LEASİNGDE ÇOK GÜÇLÜLER

Bankacılık dışı finans sektörü içinde kamunun en güçlü olduğu alan, leasing. 2013 yıl sonu itibarıyla işlem hacmi içinde kamunun payı yüzde 18,36’yı buluyor. Sektörde Ziraat Leasing 4’üncü sırada, ilk 10 şirket içinde Halk Leasing 8’inci ve Vakıf Leasing 10’uncu konumda bulunuyor. 2008 yılının aynı döneminde ise kamunun payı sadece yüzde 5,18’di.

Kamu kökenli leasing şirketlerinin son 5 yılda bu denli güçlenmesinin nedeni ise büyüme getiren KOBİ tarafında kamu bankalarının gücü olarak Kredi Leasing Genel Müdürü Özgür Maraş, “Kamuya ait leasing firmalarının 2013’te ciddi hacim artışı yakaladığını görüyoruz” diye konuşuyor.

Leasing sektöründe öne çıkmanın yolu, özellikle ticari ve KOBİ profilindeki tüzel müşterilere penetre olmaktan geçiyor. Tunç Akyurt’un da belirttiği gibi kamu kökenli leasing şirketleri de bağlı oldukları grubun tüzel taraftaki güçlerinden sinerji ortaya çıkarıyor.~

Bu şirketlerin, özellikle KOBİ segmentine yönelik aktiviteleri daha güçlü oluyor. Son 1 yılda leasing alanında yeni ürünlerle ciddi bir hareket mevcut. Gayrimenkul leasingi, operasyonel leasing gibi yeni alanlarda işlem yapılmasıyla sektörde büyüme hızlanıyor. Sektörün lider firmalarından birinin üst düzey yöneticisi, bu ortamda yine KOBİ’lerin öne çıkacağını ve kamu kökenli leasing şirketlerinin avantaj yakalayacağını düşünüyor.

İDDİALI HEDEFE DİKKAT
Leasing sektöründe şöyle bir gerçek var, verilen ürün ve hizmetlerin çeşitliliği anlamında çok da fazla bir fark yaratılamıyor. Halk Leasing Genel Müdürü Hasan Tuncay da sektör rekabet kurallarını şöyle özetliyor: “Temelde leasing şirketleri arasında fiyat anlamında çok fark bulunmuyor.

Ama hizmet kalitesi ve hız çok önem kazanıyor. Eğer müşteriye aynı gün içinde dönebiliyor, hatasız işlem yapıyorsanız diğer şirketlerden bir adım öne çıkıyorsunuz. Biz de müşteri talebini aynı gün içinde cevaplıyoruz. Artık daha hızlı ve atak olacağız.”

Kamu leasing şirketlerinin sektörde iddialı hedefleri var. Ziraat Leasing, ilk beş şirket arasındaki konumunu yukarıya taşımak için çalışıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 62,4 işlem hacmi artışı gerçekleştiren Vakıf Leasing’in genel müdürü Osman Zeki Özger, “Vakıfbank’ın 863 şubesi ile şube portföyünü, en büyük sinerjimiz olarak benimsedik.

Enerjiden tarıma, sağlıktan turizme her alanda olmaya gayret ediyoruz. 5 yıllık planda ilk beşte yer almak amacımız” diyor. Halk Leasing Genel Müdürü Hasan Tuncay da şirketi 5 yıl içinde yüzde 10 pazar payıyla sektörde ilk 5’e sokmayı planlıyor.~

'KAMU ŞİRKETLERİ FAKTORiNGDE ÇEKİMSERLER'
PAYLARI YÜZDE 2’DE KALIYOR

Faktoring alanında sadece iki kamu şirketi mevcut. 2013 yılını 91 milyar TL toplam işlem hacmiyle kapatan sektörde Halk Faktoring ve Vakıf Faktoring’in toplam pazar payları yüzde 2’de kalıyor. Tabii burada yine de büyüme söz konusu. 2012 yıl sonunda faktoring alacaklarında kamunun payı yüzde 1,14 idi.

BÜYÜK İŞLEMLER YAPIYOR
Sektörün önemli oyuncularından birinin genel müdürü, kamu kökenli faktoring şirketlerinin sadece büyük oyuncularla yüksek hacimli işler yaptıklarını açıklıyor. Zaten 80 bin müşteri sayısına ulaşan sektörde kamu şirketlerinin müşteri sayısı da bu gerçeği ortaya koyuyor. 2013 sonu itibarıyla Halk Faktoring’in 400 ve Vakıf Faktoring’in 130 müşterisi var.

RİSK YÖNETİMİ ÖNEMLİ
Grant Thornton Türkiye Başkanı Aykut Halit, kamunun payını normal buluyor. “Faktoring şirketinin riski yüksek. Türkiye’de kamu kurumları, özellikle finans alanındakiler, çok sıkı denetime tabi...

Burada riskten dolayı bilinçli bir tercih olabilir” diyor. Tunç Akyurt da aynı fikirde: “Sektörde risk yönetimi politikaları, büyümede çok etkili. Daha riskli sayılabilecek bir sektör olarak faktoringde grup seviyesinde belirlenen kredi politikaları ve risk alma iştahlarından dolayı kamudaki penetrasyon düşük olabilir.”~

MEHMET AKİF EROĞLU / ZİRAAT SİGORTA GM
"5 YILDA PAYIMIZI 2'YE KATLAYACAĞIZ"
YÜZDE 50 BÜYÜME

2013 yılı bizim için son derece olumlu geçti. Yüzde 50 büyümeyle sektörün en hızlı büyüyen şirketlerindeniz. Yüzde 2,72 pazar payına ulaşarak 10’uncu sıraya çıktık. Kârlılığımızı da yüzde 21 artırarak 55 milyon TL net kâra ulaştık. 5 yılda pazar payımızı yüzde 4-5’e çıkarmayı hedefliyoruz. 2014’ün ilk çeyreğinde geçen yıla oranla tarımdaki mevsimsel üretim etkisiyle yüzde 25 artışla 244 milyon TL prim üretimine ulaştık.

TARIMDA LİDERİZ
Ziraat Sigorta, tarım sigortalarında yüzde 40’lık payla sektörde lider. 2013 sonu itibarıyla toplam prim üretimimizin yüzde 45’i tarım branşından oluşuyor. Ayrıca ferdi kaza branşında da yüzde 7,64 pazar payıyla lideriz.

Büyüme stratejimizi en büyük dağıtım kanalımız olan Ziraat Bankamızın yapısı ve müşteri segmentasyonunu dikkate alarak oluşturuyoruz. Ticari segmentte özellikle girişimci segmentte ve kaskoda büyümeyi hedefliyoruz.

SERHAT SÜREYYA ÇETİN / GÜNEŞ SİGORTA GM
"YENİDEN YAPILANMANIN FAYDALARINI GÖRÜYORUZ"
PRİMDE YÜZDE 40 ARTIŞ

Son iki yılı yeniden yapılanma ve yatırım yılı olarak yaşadık. Bu sürecin faydalarını net şekilde görmeye başladık. 2014’ün ilk çeyreğinde 10 milyon 53 bin TL net kâr elde ettik. Prim üretimimizi yüzde 40 artırarak 337 milyon TL’ye ulaştırdık. ~

Ana hissedarımız VakıfBank ile iki tarafın artı değer kazanacağı bir işbirliği ortamına sahibiz. Bugün yüzde 5,68 pazar payıyla sektörde 6’ncı sıradayız. Bizim pazar payı kaygımız yok, sermayedarlarımız bize tam anlamıyla destek oluyor.

HEDEF BRANŞLARIMIZ
2014’ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yangın branşında yüzde 63, genel kaza branşında yüzde 54, tarımda yüzde 74 büyüdük. Özellikle ilk 4 ayda otomobil satışları yüzde 25,5 düşerken, kaskodaki yüzde 24 büyümemiz bir başarı.

Önümüzdeki dönemde hedef branşlarımız yangın, mühendislik, kasko ve sağlıkta büyümemizi sürdüreceğiz. Trafik, sorumluluk gibi branşlarda ise üretim kaybı yaşamadan dengeli bir süreç izleyeceğiz.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz