Eren Enerji

#101 Eren Enerji

Enerji-Petrol | Zonguldak

Ciro
2.032.658.861₺
Vergi Öncesi Kâr (TL)
*
İhracaat ( $ )
*
Çalışan Sayısı
1.063
Eren Holding bünyesinde yer alan Eren Enerji, Zonguldak’ta bulunan ZETES (Zonguldak Eren Termik Santrali ) ile toplam 1.390 Mwe’lik kurulu güce sahip. Santral sahasında1 adet 160 Mwe kurulu gücünde akışkan yatak teknolojisine sahip santral ünitesi ve 2 adet 615 Mwe Super Kritik Pülverize Kömürlü Santral üniteleri bulunuyor. Günlük kömür tüketim miktarı yaklaşık 11 bin ton. Aylık tüketim ise 330 bin ton civarında. İthal hammadde ihtiyacı kapsamında santral sahasının uzantısındaki Muslu bölgesine Eren Limanı yapıldı. Bu liman sayesinde Eren Enerji santralleri kesintisiz şekilde kömür ihtiyacını karşılayabiliyor.
(*) : Açıklanmadı