Sürdürülebilir turizm projelerine destek vereceğiz

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sezonun 12 aya yayılması hedefi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor.

1.09.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Sürdürülebilir turizm projelerine destek vereceğiz

2023 stratejisinde turizm ve sürdürülebilirlik nasıl yer aldı?
2007 yılında hazırlanan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” belgesi kapsamında, özellikle sürdürülebilir turizm vurgusu yapıldı. Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ün vizyonu, “Sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye’nin 2023 yılına kadar uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanması” olarak belirlendi.

Türkiye turizm stratejisi çalışması, planlama, yatırım, örgütlenme, iç turizm, araştırma-geliştirme, hizmet, ulaşım ve altyapının güçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama, eğitim, kentsel ölçekte markalaşma, turizmin çeşitlendirilmesi, mevcut turizm alanlarının rehabilitasyonu ve varış noktalarının geliştirilmesi konularında uzun erimli stratejiler öneriyor. Sürdürülebilir gelişme yaklaşımı 2023 stratejisinde önemle vurgulanıyor.

Bu konudaki hedefler neleri kapsıyor?
Stratejide, sürdürülebilir turizm yaklaşımını temel alan hedefler ortaya konuldu. Var olan turizm bölgelerinin sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele alınarak planlanması ve kaliteli yaşanabilir çevreler oluşturulması hedefleniyor. Turizmin gelişiminin sürdürülebilir çevre politikaları desteklenmesi de hedefler içinde yer alıyor. Sürdürülebilir turizmin tanıtılarak eko-turizm, kırsal turizm ve agro-turizm konularında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirilmesi de planlar arasında. Turizmin geri kalmış bölgeler ve özellikle dezavantajlı grupların sosyoekonomik konumlarının güçlendirilmesinde bir araç olarak kullanılması planlanıyor.

Stratejide ortaya konulan planlama, neleri kapsıyor?
2023 stratejisinde, “Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine Yönelik Stratejiler” kapsamında yer alan “Planlama Stratejisi”, “Ekonomik ve endüstriyel gelişimi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir; toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yaklaşımının ortaya konması” biçiminde tanımlandı.

Turizm sektörünün, fiziksel planlama başta olmak üzere örgütlenme modelleri, finansman alternatifleri ve yasal dayanaklarıyla bir arada planlanması hedefleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz