En ideali 7 kademe

Yalın organizasyon kavramı ile iç içe geçmiş yapılar mevcut.

17.07.2015 20:48:260
Paylaş Tweet Paylaş
En ideali 7 kademe


AYLİN COŞKUNOĞLU NAZLIAKA / AYŞE ÖZTUNA

PROFIL INTERNATIONAL KADEMELER AZALIYOR
Özellikle kriz ortamında, firmalar kademe azaltma yöntemiyle en alt kademeyle en üst kademe arasındaki mesafeyi kısaltmaya başladı. Son yıllarda ise bu strateji paralelinde daha çok orta kademe pozisyonların ortadan kaldırıldığını ve organizasyon içi verimliliğin artırılmaya çalışıldığını görebiliriz.
HİYERARŞİK YAPILAR HANTAL Bu tür düzenlemeler, firmalara esneklik sağlıyor. Hiyerarşinin yoğun olduğu, organizasyon yapısının dikey ve çok basamaklı olduğu yapıların günümüzde ihtiyaç duyulan dinamizmden uzak, hantal yapılar olduğu bir gerçek.
LİDER OLMANIN YOLU
Bürokrasinin az olduğu ve hızlı karar alınıp harekete geçilebilen yapıların günümüzün koşullarına daha kolay ayak uydurduğu ve fırsatları daha önceden görüp pazarlarında lider oyunculardan biri olabildiklerini görebiliyoruz. Bürokrasinin fazla olduğu, çok basamaklı yapılarda üst yönetimin vizyonunun orta ve alt kadrolarda net anlaşılmaması da önemli sorunlardan bir tanesi.

“KADEME SAYILARI AZALIYOR”
HRM KURUCU ORTAK İDEAL UNVAN SAYISI VAR MIDIR?

ÖLÇEĞE GÖRE UNVAN
Unvan yapıları organizasyondan organizasyona farklılık gösteriyor. Küçük ve orta ölçekli firmalarda unvan kademesi 12’ye kadar çıkabiliyor. Büyük ölçekli firmalar ise son yıllarda yalın organizasyon yapılarına geçti. Bu tip kurumsal şirketlerde unvan sayısı daha sınırlı.
KODLAR ORTAYA ÇIKTI Unvan sadeleştirilmesine gidilen büyük ölçekli firmalarda, yönetim kademesi 3’e ya da 4’e indiriliyor. Grup şefi, ana grup şefi, departman müdürü, ana bölüm müdürü gibi uzun yıllar kullanılan ve çalışanlarca benimsenmiş yönetici unvanlarının yerine şirket içerisindeki seviyeyi gösteren A1, A2, A3 gibi kodlar kullanılıyor.
GELENEKSEL SEKTÖRLER YAVAŞ
Özellikle hizmet sektöründe unvanlar daha hızlı değişirken geleneksel sektörlerde unvan konusundaki alışkanlıklar çok kolay terk edilmiyor. Bankacılık sektöründe ise son dönemde Akbank, Yapı Kredi gibi şirketlerde unvanların revize edildiğini gördük.
HORMONLU ŞİRKETLER ORTAYA ÇIKTI Y jenerasyonu kısa sürede bir yönetici unvanına sahip olmayı arzuluyor. Bu konuda oldukça cömert davranan bazı firmalar var. Gereksiz unvanlar ise hormonlu şirketler yaratıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz