Y kuşağı şirketleri zorluyor

Adecco Türkiye, “En Beğenilen Şirketler Araştırması”nı uzun yıllardır destekliyor.

15.02.2016 16:40:380
Paylaş Tweet Paylaş
Y kuşağı şirketleri zorluyor
TÜRKİYE’NİN LİDER İNSAN KAYNAKLARI şirketi Adecco, 22 yıldır Türkiye’de istihdam sektörünün merkezinde yer alıyor. İK’da trendleri yakından takip eden ve uygulayıcı konumda olan şirket, yıllardır da Capital’in “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması”na destek veriyor. Bu nedenle şirketlerin beğenilme kriterlerinin yakından takipçisi. Adecco Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Tibet Eğrioğlu’na göre değişimi ve verimliliği insan kaynakları stratejisinin ana eksenine koyan şirketler, her zaman daha çok beğeni topluyor. Tibet Eğrioğlu, “Ancak bunu makro açıdan değişim yönetimini ve kurumsal kültürle birleştirerek gelişimi sürekli kılan şirketlerin aynı başarıyı sürdürdüğü görülüyor” diyor ve devam ediyor: “Özellikle organizasyonlar büyüdüğünde karar mekanizmasının hiyerarşik yapıda yavaşladığı, verimin düştüğü bilinen bir gerçek. Bu gibi durumlarda sadeleşmeye giderek hantal bir yapının önüne geçen, yalın ve süreç odaklı organizasyonlar, daha çok beğeniliyor” diye konuşuyor. Adecco Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Tibet Eğrioğlu ile en beğenilen şirketleri ve trendleri konuştuk:
KİMLER BEĞENİLİYOR? 
Değişimi ve verimliliği insan kaynakları stratejisinin ana eksenine koyan şirketler, her zaman daha çok beğeni topluyor. Yıllar itibariyle makroekonomik konjonktürler, sektörel dinamikler ve yatırımcı kararları doğal süreç içinde değişebiliyor. Ancak bunu makro açıdan değişim yönetimiyle destekleyen ve kurumsal kültürle birleştirerek gelişimi sürekli kılan şirketlerin aynı başarıyı sürdürdüğü görülüyor. Mikro açıdan baktığımızda ise kurumsal olarak daha standart ama esnek ve şeffaf bir organizasyon yapısına ulaşma isteği var. Özellikle organizasyonlar büyüdüğünde karar mekanizmasının hiyerarşik yapıda yavaşladığı, verimin düştüğü bilinen bir gerçek. Bu gibi durumlarda sadeleşmeye giderek hantal bir yapının önüne geçen, yalın ve süreç odaklı organizasyonlar, daha çok beğeniliyor. Artık organizasyonların içine giren ve yönetici ekiplerde yer almaya başlayan Y jenerasyonu, bu açıdan hiyerarşik yapının değişmesini ve daha hızlı karar alınmasını sağlayacak modeller için şirketleri zorluyor ve gerekli modeller de beklentiye uygun şekilde oluşuyor. 
ORTAK PAYDA 
Son yıllarda İK’nın yönetimle birlikte aktif çalıştığı özellikle yetenek yönetimine, işveren markasına önem vererek çalıştıkları görülüyor. Farklı jenerasyonların çatışmadan kendi beklentilerine uygun şekilde uyum içinde, verimli çalışabileceği kariyer planlamaları yapıyorlar. Çalışanın mevcut iş tanımı dışında var olan diğer yeteneklerini de kullanabilmesi, birey olarak kendisini daha özgür ve yaratıcı ifade edebileceği platformlarda yer alabilmesi gittikçe önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Performans değerlendirmesi de işlerliğini ve önemini kaybediyor. Çalışılması istenen şirketlere baktığımızda hemen hepsinde “yedekleme ve yetenek yönetimi” birincil konu olarak önem kazanıyor. Ayrıca mobil teknolojiler ve sosyal medya iletişimi de gittikçe artan ve hem kadro hem teknoloji yatırımı yapılan birer alan haline geliyor. 
2016 YILININ TRENDLERİ 
2015’in siyaseten getirdiği ekonomik etkilerin 2016’nın, biraz daha tasarruf yılı olması gerektiği yönündeki açıklamalardan hareketle şirketlerin bu konuya önem vermesi bekleniyor. Şirket yönetimleriyle yakın çalışan ve bu vizyonla hareket edecek İK’nın da özellikle personel maliyetlerinin optimizasyonu ve 2015’te bekletilen, hatta durdurulan bazı yatırımlarla ilgili önceliklendirmeleri ve gerekli planlamaları yapıp ardından aksiyonları alması bekleniyor. 2016’da farklı alanlara yatırım olacak. Esnek çalışma saatleri ve iş gücü mobilitesi konuları daha fazla gündemde olacak. Farklı kuşakların, özellikle X ve Y kuşağının daha uyumlu çalışabilmesi, şirket verimliliği üzerinde ilave yarar sağlayabilmesi için stratejik ve organizasyonel düzenlemelere gidilecek. Teknolojiyle büyüyen ve gelişen kuşaklara uygun bir ortamı yaratabilmek üzere daha çok teknoloji yatırımı yapılacak, sosyal medya ve mobil teknolojileri içeren çalışma konuları ve alanlar yaratılacak.”

EN BEĞENİLENLERİN ORTAK NOKTASI
DOĞRU LİDERİ YARATMAK 

Bence Türkiye’nin en beğenilen şirketlerinin en farklı yaptıkları şey, şirketi geleceğe taşıyan doğru liderleri yaratmak veya dışardan kazanmak. En beğenilen şirketlerin bazıları kendi yöneticisini kendi yetiştirmek üzere önce potansiyel yönetici adaylarını tespit ediyor. 
KALİTE VE YENİLİKÇİLİK 
Bazı şirketler ise dışarıdan en başarılı lideri kazanma yoluna gidiyor. Ancak hangi yolu seçerlerse seçsinler, doğru lideri bulmakta diğer şirketlerden daha başarılı oldukları kesin. Bunun yanında yıllardır, “En Beğenilen Şirketler” sıralamasında ilk 3’te yer alan şirketler için şüphesiz ortak nokta kalite, yenilikçilik ve güvenirlikten geçen bir çerçeveyi istikrarla çizebilmiş olmak. 
ESNEK İMKANLAR 
İlk 3 sıralamasında yer alan şirketler teknoloji kullanımı ve yenilikçiliğiyle öne çıkıyor. İnsan kaynaklarında da paralel şekilde iş verimliliğini yükselten, çalışanlarına esnek ve yenilikçi imkanlar sunan İK stratejileri, çalışan memnuniyeti anketlerine de olumlu yansımalar sağlıyor.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz