Temel ilkemiz hiç kirletmemek

Son 6 yılda hayata geçirdiği enerji verimliliği projeleriyle enerji yoğunluğunu yüzde 30 azaltan Tofaş Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Akın Aydemir, şirketin çevre ve sürdürülebilirlik stratejilerini anlattı.

25.05.2014 21:30:340
Paylaş Tweet Paylaş
Temel ilkemiz hiç kirletmemek
Sürdürülebilirliği ajandasının ilk sıralarına koyan Tofaş, uzun yıllardır bu konuya hassasiyet gösteriyor. Tofaş Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Akın Aydemir, temel ilkelerinin, "arıtmak değil, hiç kirletmemek" olduğuna dikkat çekiyor.

Aydemir, "Hiçbir atığımızı, atık depolama sahalarına göndermiyoruz. Endüstriyel atıkların yüzde 97'sini dönüştürüyor, geri kalan atıkları ise enerji kaynağı olarak kullanıyoruz" diye konuşuyor. Yönetici, her yıl yapılan enerji verimliliği faaliyetleriyle enerji bütçesinde yüzde 10'a yakın verimlilik sağladıklarına dikkat çekiyor.

Türkiye’nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş’ın ajandasında sürdürülebilirlik ve çevre büyük önem taşıyor. Şirket, çevre yönetim sistemi çalışmalarına 1997 yılında başladı ve Kasım 1998’de de otomotiv sektöründe Çevre Yönetim Sistemleri sertifikasyonunu gerçekleştiren ilk fabrika oldu.

Tofaş’ın çevre yönetim sistemi, 20112014 yıllarını kapsayacak şekilde 5 kez belgelendirildi. Tofaş, uyguladığı yalın ve proaktif çevre yönetim sistemiyle 2012 yılında Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı’nda “Yönetim” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Bu ödülle AB kriterlerine göre “Türkiye’nin en iyi çevre yönetimine sahip şirketi” seçildi ve ülkemizi Avrupa Birliği Programı’nda başarıyla temsil etti. Tofaş Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Akın Aydemir, sürdürülebilirlik ve çevre Tofaş’ın ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğunun altını çiziyor.

Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılayıp kirliliği kaynağında önleyecek yöntemler geliştirdiklerini belirten Aydemir, daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullandıkları otomobil, ticari araç ve yedek parçalar ürettiklerini hatırlatıyor.~
Aydemir, “Enerji verimli proseslerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirmeye odaklanıyoruz. Süreçlerimizde, bağlı olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uyumu temel gereklilik olarak kabul ediyoruz.

Mensuplarımızı, taşeronlarımızı, bayi ve tedarikçilerimizi eğiterek sürekli iyileştirme araçları kullanıyor, doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıklarını en aza indirmeyi hedefliyoruz” diyor.

Son 6 yılda hayata geçirdiği enerji verimliliği projeleriyle enerji yoğunluğunu yüzde 30 azaltan Tofaş Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Akın Aydemir, şirketin çevre ve sürdürülebilirlik stratejilerini şöyle anlattı:

Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir strateji izliyorsunuz?
Tofaş, proaktif ve yalın yönetim araçlarını kullanarak “dünya klasında çevre yönetim sistemi” kurmak şeklinde bir çevre vizyonuna sahip. Temel ilkemizin, 0 atık/ 0 kayıp hedefi doğrultusunda, “arıtmak değil, hiç kirletmemek” olduğunu söyleyebilirim.

Bu amaçla her türlü atık bertaraf işlemini, bir doğal kaynak kaybı olarak algılıyor ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemler geliştiriyoruz. Hiçbir atığımızı, atık depolama sahalarına göndermiyoruz. Endüstriyel atıkların yüzde 97’sini dönüştürüyor, geri kalan atıkları ise enerji kaynağı olarak kullanıyoruz.

Tüm yaşam döngüsünü düşünerek çevresel etkileri en aza indirilmiş araçlar üretmeyi hedefliyoruz. Otomobillerde kullandığımız tüm parçalarda, tehlikeli maddelerin bulunmaması için gerekli önlemleri tasarım aşamasında alıyoruz.~
Yeni yapılacak üretim tesislerinin tasarımında da öncelikle çevresel etki analizi yaparak, çevre ve enerji şartnamelerimiz doğrultusunda mevcut en iyi tekniklerin uygulanmasını sağlıyoruz. Tofaş’ın çevre ve enerji politikasını her yıl gözden geçiriyor, gerekiyorsa güncelliyoruz.

Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Müdürlüğü, iç ve dış denetimleri organize ederek sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlıyor. Enerji ve Ekoloji Komitesi ise çevresel verileri günlük, haftalık veya aylık dönemlerle izliyor ve raporlamasını yapıyor. Çevre ve enerjiyle ilgili anahtar performans göstergeleri, SAD ve EMT programlarıyla Fiat merkez çevre ve enerji birimlerine raporlanıyor.

Bu kültürü insan kaynağına ve şirket içine nasıl yaydınız?
Tofaş, yalın ve proaktif bir çevre yönetimi yerleştirmek için 7 adımdan oluşan bir yönetim sistemi uyguluyor. Bu sistemde, çevre politikası, organizasyon, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve yasalara uyum; kirliliği önlemeye yönelik işletme kontrolleri ve karşı tedbirler; yeşil satın alma, yeşil lojistik, yeşil bayi ve servis uygulamaları; çevresel yük ve risk azaltma faaliyetleri ile dünya klasında model fabrika uygulamaları gibi başlıklar var.

Bu politikalar kültürün şirket içinde yayılmasını destekliyor. Ayrıca Fiat Chrysler’in WCM - Dünya Klasında Üretim Programı’nda altın seviye ödülünü aldık. Bu kapsamda çevre alanındaki faaliyetlerimiz, program dahilindeki tüm fabrikalar arasında en iyi seviyede bulunuyor.

Bu çalışmanın ardından şirket içinde süreçlerinizde somut nasıl bir geri dönüş elde ettiniz?
Tofaş olarak Fiat, Koç Holding, OSD, BUSİAD çevre ve enerji çalışma gruplarında görev alıyoruz. Bunun yanı sıra BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Enerji verimliliği çalışmalarıyla düşük karbon ekonomisine geçişi destekliyoruz.~
Bu doğrultuda, son 6 yılda yüzlerce enerji verimliliği projesiyle enerji yoğunluğunu yüzde 30 azaltmayı başardık. Örnek vermek gerekirse baca gazı yoluyla dışarı atılan atık enerjinin geri kazanımı için boya tesisimizin üç ayrı prosesinde geri kazanım üniteleri kurduk.

Aydınlatma ve soğutma sistemlerimizde otomasyonlar yaparak, üretim dışı zamanlardaki enerji tüketimlerini azalttık. Basınçlı hava ve ısı hatlarımızdaki enerji kayıplarını önledik. Enerji üretim tesislerimizde dönüşüm kayıplarını azaltacak modern sistemler kurduk.

Böyle bir çalışmaya neden ihtiyaç duydunuz?

Sürdürülebilir üretim yapmak, Tofaş’ın taahhüt ettiği en önemli iş stratejilerinden biri oldu. Düşük yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonuna sahip tüm yaşamı boyunca en az çevresel etkiye sahip araçlar üretmeye odaklanıyoruz.

Bu nedenle 2011’de bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak kurulan İklim Platformu’na üye olduk. Aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olmak amacıyla Sera Gazı Azaltım Bildirgesi’ni imzaladık.

Gelecek için çevresel amaçlarınızı belirlemiş durumdasınız. Bu amaçla hazırladığınız 2020 yılına yönelik çevresel amaçlarınız neler?
Sektörümüzün yakıt tüketimi sağlayan, sera etkisi yapan gazların emisyon miktarlarını azaltmak için çalışması gerekiyor. Tofaş çevre bilinciyle 2020 yılı hedeflerini su tüketimleri ve katma değeri olmayan enerji tüketimlerini yüzde 30, üretim ve lojistik faaliyetlerinde sera gazı emisyonlarını yüzde 30, tehlikeli atıkları yüzde 20 ve uçucu organik karbon emisyonlarını yüzde 20 azaltmak olarak belirledi.~
HEDEFTE NE VAR?
ENERJİDE VERİMLİLİK

Tofaş olarak sera gazı emisyonlarını 4 yıllık kısa dönemde yüzde 20, 2020 yılına kadar ise yüzde 30 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 2014 yılında özellikle su tüketiminin azaltılmasına yönelik projeler planladık. Araç boyama tesislerimizin su tüketiminde, yüzde 10 oranında bir azaltma hedefi koyduk.

Ayrıca ozon tabakasını incelten tüm kimyasalların üretim alanlarımızda kullanımını sıfırlamayı hedefliyoruz. Enerji verimliliği konusunda bu yıl öngördüğümüz 36 adet makro projenin hayata geçirilmesiyle toplam enerji bütçemizin yüzde 6'sı kadar verimlilik elde etmeyi planlıyoruz.

ATIK SULAR KAZANILACAK
Orta ve uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmayı hedefliyoruz. Enerji üretim merkezimizin modernizasyonuna yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Ayrıca enerji tüketimlerimizin daha detaylı ölçülmesi ve izlenmesine yönelik sistem yatırımları yapıyoruz.

Orta vadede arıttığımız atık suları, tekrar üretim alanlarında kullanmak üzere ileri arıtma ve geri kazanım tesisi kurmayı planladık. Halen AB sınır değerlerinin de altında olan solvent emisyonlarımızı daha da azaltacak yönde, su bazlı boya ve robot uygulamalarımızı yaygınlaştıracağız.

“143 SERVİSTE UYGUNSUZLUKLARI GİDERDİK”
TEDARİKÇİLERE KATKI

Başta mensuplarımız olmak üzere tedarikçilerimiz ve işbirliği yaptığımız müteahhitlerin eğitimleriyle çevre kültürü oluşturmaya düzenli olarak katkı sağlıyoruz. Tüm tedarikçilerimizi 5 yıllık plan dahilinde ISO 14001 belgesi almalarını zorunlu tuttuk. Şu anda tedarikçilerimizin yüzde 88'i, ISO 14001 belgesi aldı. Tedarikçilerimizde aynı zamanda WCM çevre denetimleri başlattık.~
YEŞİL SERVİS POLİTİKASI
Yeşil servis politikamız gereğince yurt genelinde 143 satış sonrası serviste ISO 14001 eğitim ve denetimi gerçekleştirerek tespit edilen uygunsuzlukları giderdik. Tofaş'ın çevre ve enerjiyle ilgili tüm yasal ve diğer şartlara tam uyumu, gerek yasal otoriteler gerekse hissedarlarımız Koç Holding ve Fiat&Chrysler tarafından her yıl denetleniyor.

SON 6 YILDA NELER YAPTIK?
VERİMLİLİK

Son 6 yılda hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projeleriyle enerji yoğunluğumuzu yüzde 30 azalttık ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nce "Enerji Verimli Tesis" ödülüne layık görüldük. 2011'de kurduğumuz ISO 14064 Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemiyle 2012'de, yüzde 17 daha az sera gazı emisyonuna ulaştık.

2013'te ise Enerji Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamladık. "Sıfır uygunsuzluk"la alınan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası'yla otomobil üreticileri arasında bu sertifikaya sahip ilk şirket olma başarısını elde ettik.

VOC EMİSYONLARI
Operasyonel kontrollerin iyileştirilmesiyle son 4 yılda VOC emisyonlarında yüzde 7 azaltma gerçekleştirildi. Çözücü içermeyen temizlik ürünlerinin kullanılması, one-bell boya teknolojisine geçilmesi ve su bazlı boya uygulamalarıyla VOC emisyonlarında Avrupa Birliği limitlerinin çok altında değerlere ulaştık.

ATIK SULAR
2002'den itibaren atık suların geri dönüştürülerek bahçe sulamasında kullanılmasıyla her yıl 50 bin m3 su tasarrufu sağladık. Tekrar kullanılabilir ambalaj-kaset uygulamalarıyla karton, ahşap, naylon atıkları azaltarak yılda yaklaşık 70 bin ağacın kesilmesini önledik. Plastik atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle de yılda yaklaşık 850 ton plastiği yeniden kullanıyoruz. ~

ISITMA
Yeni Bonder Kataforez tesislerimizde konveyörlerle taşınan gövdeler yerine, programlanabilir robotlu sistem uygulamasına (Vario Shuttle) geçerek proses tank hacimlerinde yüzde 25 azalma sağladık ve su tüketimini azalttık.

Tank hacminin azaltılmasıyla ısıtmada ise yüzde 12 kazanç sağladık. Yeraltı kimyasal depolama tanklarımızı betonarme havuz içerisinde çift cidarlı ve izolasyonlu olarak tekrar inşa ettik. Böylece yeraltı sularına olabilecek sızıntı risklerini önledik.

FİDAN DİKİMİ
Her yıl yapılan enerji verimliliği faaliyetleriyle enerji bütçesinde yüzde 10'a yakın verimlilik sağlıyoruz. Bütün bu iyileştirmelerin yanı sıra çalışanlarımızın her yıl yaptığı bağışlarla 100 binden fazla fidan diktik.

Gölyazı mevkiinde yıkıntı atıkları depolama sahası olarak kullanılan 50 hektarlık bir saha, Tofaş'ın yaptığı yatırımla rehabilite edilerek Fiat Ormanı haline getirildi. Bu bölgeye 20 bin adet ıhlamur, incir, fıstık çamı ve sedir fidanı dikildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz