FİNANSAL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

“Anlamıyorum", "ne demek istiyor", "benim için çok teknik" demeyin. Ekonomi, bankacılık, finans, muhasebe ve yatırım alanlarında merak edilen tüm terimleri bulacağınız Finansal Terimler Sözlüğü Capital’in filtresiyle yayında. Öğrenmek istediğiniz finansal terimi arama kısmına yazmanız yeterli…
ayın kelimesi

Açığa Satış

Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır

En Çok Görüntülenenler


  • Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25’ini devamlı olarak Türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur

  • Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır

  • Banka tarafından güvenilir müşteriye sadece bir imza karşılığında açılan kredidir. Bu kredi ürünü için teminat ya da kefalet istenmez. Bu krediyi kullanan kişi alacaklıya karşı tüm mal varlığı ile sorumludur
1 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S T U V Y Z

Hükümetin ülke sınırları içinde kişi ve kurumlara ulusal para cinsinden borçlanması anlamına gelmektedir. Bu borçlanmanın iktisadi niteliği, satın alma gücünün özel ve kamusal kesimler arasında el değiştirmesidir. İç borçlanmada ülkenin kullanabileceği kaynaklara bir ek söz konusu değildir.

Bir tacirin borçlarını ödeyememesinin alacaklı ya da alacaklıların talebi üzerine mahkemece karar ve ilan edilmesidir.

Hazine’nin tahvil ve bonolarını faizi ve/veya miktarı ihaleyle belirleyerek satması işlemidir.

Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilerek ya da edilmeksizin satışıdır.

Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifade eder. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin ihraç sonrası alınıp-satıldığı Borsa İstanbul, Borçlanma Araçları Piyasası ikincil piyasaya bir örnektir.

Bir finansal enstrümanın zamana bağlı fiyat grafiği kullanılarak, genelde trend yönünü ve gelecek fiyatları matematiksel işlemlerle tahmin etmeye çalışan teknik analiz yöntemleridir.

İntifa hakkı, menkul ve gayrimenkullar ile bir mal varlığı üzerine tesis olunan ve tesis olduğu taşınmazdan istifade etme hakkını veren ve tapu siciline tescili ile meydana gelen bir haktır.

Taşınmaz mal üzerine konulan rehindir.

Tapu Dairesi’nde taşınmaz üzerine ipotek tesis edildiğinde alınan belgedir.

Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması işlemidir.

Bir gayrimenkulün ipotek ettirilmesiyle, standart ihtiyaç kredisine göre daha uzun vade ve daha yüksek tutarda kullanılabilen kredi türüdür.

Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya gelirin, ya tamamen yada belli bir miktar yahut oransal olarak hesaplanan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır.

Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da değerini ifade eder.

Her hisse senedi için gerçeklesen işlemlerdeki hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılmasıyla elde edilen değerlerin toplamıdır. Tüm hisse senetlerinin işlem hacimleri toplamı, piyasanın toplam hacmini oluşturur.

Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanmasıdır.