FİNANSAL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

“Anlamıyorum", "ne demek istiyor", "benim için çok teknik" demeyin. Ekonomi, bankacılık, finans, muhasebe ve yatırım alanlarında merak edilen tüm terimleri bulacağınız Finansal Terimler Sözlüğü Capital’in filtresiyle yayında. Öğrenmek istediğiniz finansal terimi arama kısmına yazmanız yeterli…
ayın kelimesi

Açığa Satış

Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır

En Çok Görüntülenenler


  • Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25’ini devamlı olarak Türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur

  • Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır

  • Banka tarafından güvenilir müşteriye sadece bir imza karşılığında açılan kredidir. Bu kredi ürünü için teminat ya da kefalet istenmez. Bu krediyi kullanan kişi alacaklıya karşı tüm mal varlığı ile sorumludur
1 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S T U V Y Z

Avrupa Merkez Bankası

Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paralarıdır.

Bir ekonominin genel gidişatını gösteren ve belirli periyodlarla açıklanan makro ekonomik verilerdir. Fabrika siparişleri, imalat sanayi endeksi, enflasyon oranı, gelir dağılımı, net konut satışları gibi veriler önemli ekonomik göstergelere örnektir.

Bir ülkenin ekonomisinin gidişatı hakkında bilgi ve fikir veren istatiksel metotlar kullanılarak elde edilmiş verilerdir.

Önemli ekonomik olayların zamanını ve durumunu gösteren takvimdir.

Gayrimenkullerin piyasa değerinin ve gayrimenkule ait özelliklerin saptanması amacıyla yapılan bilirkişi incelemesidir.

Gayrimenkullerin piyasa değerini belirleyen rapordur.

Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir.

Müşterinin işlem yapmak amacıyla aracı kuruma verdiği veya işlem platformuna girdiği talimattır.

Bir parayı, ticari senedi, çeki ve tahvili tedavüle koyma işlemine denir. Genellikle Merkez Bankalarına tanınan para çıkarma hakkıdır. Emisyon fazlası denildiğinde, tedavüle gereğinden fazla kağıt para sürüldüğü anlaşılmaktadır.

Bir ülkedeki genel fiyat seviyesindeki değişimi ifade eder.

Kalan kredi borcuna ait anapara tutarının vadesinden önce ödenmesidir.

Kredinin tamamının ya da vadesi henüz gelmemiş olan bir kısmının ödeme planında yer alan vade süresinden önce ödenmesidir.

Erken ödeme yapılması durumunda bankanın, mevzuat gereğince, anaparanın maksimum %2’si kadar tahsil ettiği cezadır.

Ücretli ve maaşlıları, fiyat artışları karşısında korumak amacıyla fiyat artışlarıyla doğru orantılı olarak artmasının sağlanmasıdır.