FİNANSAL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

“Anlamıyorum", "ne demek istiyor", "benim için çok teknik" demeyin. Ekonomi, bankacılık, finans, muhasebe ve yatırım alanlarında merak edilen tüm terimleri bulacağınız Finansal Terimler Sözlüğü Capital’in filtresiyle yayında. Öğrenmek istediğiniz finansal terimi arama kısmına yazmanız yeterli…
ayın kelimesi

Açığa Satış

Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır

En Çok Görüntülenenler


  • Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25’ini devamlı olarak Türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur

  • Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır

  • Banka tarafından güvenilir müşteriye sadece bir imza karşılığında açılan kredidir. Bu kredi ürünü için teminat ya da kefalet istenmez. Bu krediyi kullanan kişi alacaklıya karşı tüm mal varlığı ile sorumludur
1 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S T U V Y Z

Dereceleme, kredi riskini sınıflandırma, kredi kalitesinin veya borçlanma araçları üzerindeki risk derecesinin belirlenmesi operasyonudur. Amaç, menkul değer ihraç ederek borçlanmak isteyen şirketlerin durumu hakkında fikir edinmektir.

Alım satım işlemine konu olan gayrimenkulun, güncel piyasa koşullarına göre belirlenen satış bedelidir.

Nominal faizin enflasyondan arındırılarak ifade edilen şeklidir.

Herhangi bir yatırım aracının enflasyondan arındırılmış getirisidir.

Ulusal ekonomide tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörlerinde üretici ve tüketici konumundaki bireylerin tümünü temsil eden kesimdir. Bu kesimin gerçekleştirdiği tasarruflar finansal kesim tarafından toplanır ve tekrar reel kesime kullandırılır.

Bir bankanın elinde bulundurduğu ödeme sırası henüz gelmemiş senetleri bir başka bankaya iskonto ettirmesidir.

Kullanılmış olan kredinin, daha uygun faiz oranlarına sahip olan başka bir kredi ile kapatılması ve uygun faiz oranına sahip olan krediye borçlanma durumudur.

Bir borcun ödenmesinin temini amacıyla borçlu tarafından alacaklıya verilen ve borç ödenince geri alınan kıymetli eşya anlamında kullanılır.

Bir menkul kıymetin işlem başlangıç valöründe satılıp bitiş valöründe geri alınmasını ifade eder. Repo yapan taraf parayı kullanan taraftır. Açılımı “geri alım vaadiyle satış”tır.

Bir ülkede belirli bir zaman aralığında ekonomik büyümenin yavaş veya negatif yönde olması durumudur.

Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan ipoteklere dair tüm işlemlerin dayanağı olan, kredi koşullarını, faiz, vade, ipotek şartları vs. içeren, belgedir.

Bir ülke parasının diğer ülkelerinin paraları karşısında değer kazanması sürecidir.

Uluslararası mali kuruluşlar ile hükümetlerin ellerinde bulundurdukları altın ve dövize verilen addır.

Yatırımın geri dönüşünün beklenenden düşük olması durumudur.

İstenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığıdır.