BDDK deprem sonrası alınan yeni kararları duyurdu

BDDK depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik kredi kartı limitlerinin artırılması, asgari borçların ve kredi vadelerinin ötelenmesi dahil yeni kararları duyurdu.

11.02.2023 07:54:430
Paylaş Tweet Paylaş
BDDK deprem sonrası alınan yeni kararları duyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik kredi kartı limitlerinin artırılması, asgari borçların ve kredi vadelerinin ötelenmesi dahil birçok ilave karar aldı.

BDDK Kurul kararlarını, resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımı kaldırıldı. Bu kapsamda herhangi bir limit ile ilişkilendirilmeksizin asgari tutar, dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi.

Kredi kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırlar yükseltildi. Yeni düzenleme ile bankalarca toplam kart limiti, ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşamayacak.

Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin husus bankaların ihtiyarına bırakıldı. Kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkan sağlandı.

Kredi teminatlarının değerlemesine ilişkin süreler ertelendi

Aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limiti 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde erteleme süresinin, ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmamasına karar verildi.

Kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu olan ilave belgelerin temini de bankaların ihtiyarına bırakıldı.

Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili süreler ertelendi.

Anapara ve faiz ödemeleri asgari 6 ay süre ile ötelenebilecek

Kredi kullandırımına ilişkin bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin süreler deprem bölgesindeki illerdeki şirketler için uzatıldı.

Müşterilerin talebi halinde, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay süre ile ötelenmesine ve ötelemenin faiz/kar payı talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmamasına karar verildi.

Ayrıca BDDK mevzuatı ile bankacılık ilke ve teamüllerine uyum hususunda azami özen gösterilerek, bu süreçte müşterilerin mağduriyetine mahal verilmemesi ve ilave finansman dahil mümkün olan her türlü kolaylığın sağlanması yönünde kuruluş birliklerine talimat gönderilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak.

Kredi vadeleri ve kredi kartı taksit sınırlarına dair esnekliklerin süresi uzatıldı

Bu arada BDDK, hafta başında aldığı kararlar ile deprem bölgesindeki yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince belirlenebilmesinin önünü açmıştı. Ayrıca kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, daha önce kurul kararıyla ürün bazında farklılaştırılan taksitlendirme sürelerinin de bir kata kadar artırılmasını sağlamıştı.

Bugün açıklanan ilave kararlar ile söz konusu kredi vadeleri ve kredi kartı taksit sınırlarına dair sağlanan esnekliklerin süresi de 1 Ocak 2024'e uzatıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz