Cinsiyet eşitliğinde farkındalık arttı

32’si çokuluslu 68 şirketin katıldığı ve 130 bin çalışanı kapsayan Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

6.07.2020 15:24:000
Paylaş Tweet Paylaş
Cinsiyet eşitliğinde farkındalık arttı

Mercer Türkiye, kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmaları, karar verici rollere lider olarak yükselmeleri için onlara destek olmak amacıyla yola çıkan Professional Women’s Network İstanbul  (PWN İstanbul) ve PERYÖN’ün iş birliğinde gerçekleştirilen “Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Araştırması”nın sonuçları açıklandı. 32’si çokuluslu 68 şirketin katıldığı ve 130 bin çalışanı kapsayan araştırmanın sonuçları, Türkiye’de şirketlerin yüzde 94’ünün çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı uygulamalarının geliştirilmesine odaklandığını belirtiyor. Bu konuda dünya ortalaması yüzde 81’ken Türkiye, farkındalık konusunda yüzde 94’le daha ileri bir noktada olduğunun işaretini verse de şirketlerin yalnızca yüzde 34’ü belgelenmiş ve birden çok yıla yayılmış bir çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı stratejisine sahip olduğunu söylüyor. Bu sonuçlar uygulama açısından şirketlerin daha alınacak epeyce yolu olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre yüzde 66’lık dünya ortalamasına benzer şekilde Türkiye’de şirketlerin yüzde 68’i üst yönetimlerin etkin bir şekilde çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı politikalarıyla ilgili olduklarını belirtiyor. Ancak şirketlerin sadece yüzde 15’inin çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı stratejisine odaklı personeli bulunuyor. Bu şirketlerin yüzde 24’ünde bu konudan sorumlu bir müdür istihdam ediliyor ve bu müdürlerin sadece yüzde 31’i bu konuda CEO’ya rapor veriyor.

Cinsiyet eşitliği için erkeklerin desteği önemli

Araştırmanın sonuçları; erkeklerin çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamına desteklerinin yetersiz kaldığını gösteriyor. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 41’i, erkeklerin çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı programlarına ve girişimlerine katıldığını ve rol üstlendiğini belirtiyor. Bu oran globalde ise yüzde 48. Cinsiyet eşitliğini sağlamak için erkeklerin desteğinin önemine dikkat çekilen araştırmada, hep birlikte söylemlerin ötesine geçerek aksiyon alınmasına ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Hala eşitlikle ilgili düzenlenen etkinlik, konferans ve seminerlere katılanların çoğunun da kadın olduğu görülüyor.

Ücret eşitsizliği devam ediyor

Türkiye’de şirketlerin yüzde 81’i ücret eşitliğinin ücret stratejilerinin bir parçası olduğunu söylüyor. Bu oran globalde yüzde 74. Türkiye’de şirketlerin yüzde 91’i yapılan katkıya göre adil ücret vermenin ücret eşitliği konusunun temeli olduğunu düşünüyor. Globalde ise bu oran yüzde 85 olarak belirtiliyor.

Ancak Türkiye’deki şirketlerin yüzde 59’u ücret eşitliği analizi yapma eğiliminde. Globalde ise bu oran yüzde 56. Türkiye’de bir çalışanın artış için uygun olup olmadığını belirlemek için ücret analizi yapan şirketlerin oranı yüzde 87. Düzenlemeler hem taban hem değişken ücretlere yönelikken yüzde 87’lik bu oran 2016’daki yüzde 67’lik Türkiye ortalamasının 20 puan üstünde gözüküyor. Globalde ise bu oran yüzde 84 olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de ücret eşitsizliklerini gidermek üzere resmi bir süreç geliştiren şirketlerin oranı yüzde 43. Bu oran globalde yüzde 44. Türkiye’de şirketlerin sadece yüzde 27’si cinsiyete göre performans değerlendirmelerini izliyor. Globalde ise bu oran yüzde 28 olarak gerçekleşiyor.

Yan haklarda karne zayıf

Yan haklar, kadınların iş performansında erkeklerden daha kritik bir yere sahip. Sağlık kadar finansal destekler de kadının iş yaşamında performansı ve yaşam kalitesi açısından önem taşıyor. Araştırmada, cinsiyet farkı özellikle finansal güvence söz konusu olduğunda öne çıkıyor. Bu durum tüm dünyada geçerli bir durum. Türkiye’deki şirketlerin sadece yüzde 11’i globaldeki yüzde 9’luk orana benzer şekilde cinsiyete göre finansal güvence durumunu izliyor. Yüzde 8’i ise cinsiyete göre yapılan tasarrufları, erteleme ve yatırım oranlarını izlediğini belirtiyor. Bu oran global ortalamayla aynı. Türkiye’deki şirketlerin sadece yüzde 5’i cinsiyete göre özelleştirilmiş emeklilik/tasarruf eğitimleri sunarken, sadece yüzde 38’i mevcut finansal kaynak ve araçların cinsiyete göre takibini yapıyor.


 


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz