İş dünyasına rehberlik edecek iş birliği

Hedefler için İş Dünyası Platformu ve Anadolu Grubu Türkiye’de iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) raporlamalarında rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı.

3.07.2020 12:57:000
Paylaş Tweet Paylaş
İş dünyasına rehberlik edecek iş birliği

Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu sürdürülebilirlik çalışmalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkilendirmede ve söz konusu çalışmaların raporlanmasında Türk iş dünyası için rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı. Gerçekleştirilen iş birliği ile SKA’ları iş süreçlerine entegre etmiş ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olacak bir set hazırlandı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması’nın ilk kez Türkçe yayınlanan versiyonları ile Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi’nden oluşan üç dokümanlık set, Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun kurumsal web sitelerinde yayına alındı.

Geleceğin ekonomisinin parçası olmak için bugünden harekete geçmeliyiz 

İş dünyası ile SKA’lar arasında köprü kurmayı ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan Hedefler için İş Dünyası Platform Başkanı Ümit Boyner “Dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci, sürdürülebilirliğin önemini hepimize bir kere daha hatırlattı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşabilmemiz için her zamanki iş yapma anlayışımızdan uzaklaşarak daha kapsayıcı ve yenilikçi çözümler ortaya koymamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik için sorumlu tüketim kadar sorumlu üretim de büyük önem arz ediyor. Bu nedenle firmalar hem sorumlu üretim yapmalı hem de bu çabalarını uluslararası standartlar çerçevesinde raporlamalı, görünür kılmalı. Geleceğin ekonomisinin ancak bu şekilde bir parçası olabiliriz ve geride kalmamak için bugünden harekete geçmeliyiz. Unutulmamalı ki SKA’ları, kapsayıcı ve sorumlu bir şekilde iş yapış biçimlerine entegre etmiş işletmeler, etmeyenlere göre daha fazla rekabet avantajı kazanıyor ve finansal olarak daha sürdürülebilir durumda oluyor. Bu nedenle Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak firmaların SKA önceliklerini belirlemesini ve SKA raporlamasının büyük küçük demeden tüm firmalar tarafından deneyimlenmesini teşvik ediyoruz” dedi.

Raporlama sürecinde her ölçekte kuruluşa örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, pandemi döneminde sürdürülebilirlik çalışmalarının kritik önemi konusunda farkındalığın arttığını belirterek şöyle dedi: “Sürdürülebilirlik çalışmalarında yol almış şirketlerin bunun faydasını fazlasıyla göreceği ve geride kalmış şirketlerin ise bu eksiği daha fazla hissedeceği bir dönemi yaşıyoruz. Geçen yıl Grubumuzun gelecek odaklı vizyonunu temsil eden Anadolu’dan Yarınlara markası altında 2015-2018 döneminde sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiğimiz çalışma ve uygulamalarımızın Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 amaca temas ettiği noktaları ve küresel amaçlara erişilmesi yönünde sağladığımız katkıyı ortaya koyan Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu’muzu yayımladık. Hedefler için İş Dünyası Platformu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında da bu raporumuzu oluştururken takip ettiğimiz adımları ve oluşturduğumuz metodolojiyi iş dünyası ile paylaşmak amacıyla Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Rehberi’ni hazırladık. Ayrıca SKA’lara yönelik çok önemli iki rehber dokümanı Türkçe literatüre kazandırdık. Hazırladığımız bu yönlendirici dokümanlarla, SKA’ların gerçekleşmesine katkı sağlayacak raporlama sürecine katılmak ve performanslarını analiz ederek çözümlerini tüm dünya ile paylaşmak isteyen her ölçekte kuruluşa örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz.

Özel sektör, SKA'ların gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin belirlenmesinde kritik rol oynuyor 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, “Özel sektörün, SKA'ların önümüzdeki on yıl içinde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin belirlenmesinde kritik rol oynadığını söyledi. Tomasi, “2020 yılında Birleşmiş Milletler, 2030’a geri sayımı başlatarak Eylem Onyılı’nı ilan etti. SKA’ların gerçekleşebilmesi için toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımı gerekirken, özel sektör de bu süreçte öncül paydaşlar arasında yer alıyor. Şirketlerin 2030 Gündemi’ne uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir iş stratejilerine geçmesi gerekiyor. Bu doğrultuda üretim ve tüketim kalıplarının değiştirilmesi, küresel olarak kabul edilmiş SKA’ları gerçekleştirmek için çok önemlidir. UNDP’nin bu olumlu değişim için kamu ve özel sektörle iş birliği katlanarak artıyor. Bu çalışma da standartların yaygınlaştırılması için güçlü bir örnek oluşturuyor ve tüm işletmeleri SKA raporlaması yapmaya davet ediyorum” dedi.

İşletmelere ihtiyaçları olan bilgi ve deneyim bir arada sunuluyor

İş birliği ile hayata geçirilen üç dokümandan; orijinali The Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact ve The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası”, işletmelere stratejilerini SKA’lar ile nasıl uyumlu hale getirebilecekleri ve SKA’ların gerçekleşmesindeki katkılarını nasıl ölçüp yönetebilecekleri konusunda rehberlik ediyor. GRI ve UN Global Compact tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması” ise işletmelerin SKA’ları tanımasına, önceliklendirmesine; önceliklendirdikleri SKA’lar için eyleme geçmelerine ve ilerleme raporlamalarına yardım etmeyi amaçlayan "prensiplere dayalı önceliklendirme" sürecini ana hatlarıyla ortaya koyuyor. Bu iki teorik doküman “Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi” ile pratiğe dökülüyor. Bu set ile şirketlere, benzer bir raporlama sürecinde ihtiyaçları olan bilgi ve deneyim sonucu öğrenilen dersler bire bir aktarılıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması ve Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi dokümanlarına Anadolu Grubu Kurumsal Websitesi ya da Hedefler için İş Dünyası Platformu internet sitesinden erişebilirsiniz.

 

 


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz