Kurumsal şirketlerin pandemi haritası açıklandı

TKYD, salgının kurumsal şirketlere etkisini ölçümlemek üzere yaptığı "Salgın ve Sonrasında Kurumsal Yönetim" başlıklı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

11.06.2020 11:13:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kurumsal şirketlerin pandemi haritası açıklandı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 82'si salgın döneminde finansal hedefler ve nakit yönetimine ilişkin revizyon yaparken, ankete katılanların yüzde 60'ı bu döneme özel 'görev gücü kurdu', yüzde 74'ü senaryo çalışmaları yaptı.

Yüzde 38'i halka açık olmak üzere toplam 208 şirketin katıldığı araştırma, kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan şirketlerin salgın dönemine büyük ölçüde hazırlıklı olduğunu gösterdi.

Araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 81'i bir iletişim planları olduğunu belirtirken, yüzde 85'i uzaktan çalışma ve karar almak için fiziki altyapılarını yeterli bulduğunu kaydetti.

Çalışanlar ve iş sonuçları açısından senaryo çalışması yapan şirketlerin oranı yüzde 74 iken, her 100 şirketten 60'ı bu döneme özel kurdukları "özel görev gücü" ile daha hızlı aksiyon alıyor.

Bu ekibin yanı sıra yönetim kurulları da fiziki veya uzaktan erişimle toplantılarına devam ederken, yönetim kurullarının yüzde 21'i ayda bir, yüzde 20'si de haftada bir toplandı, yüzde 43'ü ise ihtiyaç olduğunda toplanmayı tercih etti.

Hissedar veya üst düzey yöneticilerin katıldığı araştırma, şirketlerin kriz döneminde üst yönetime güvendiklerini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 90'ı, üst yönetimin krizi yönetebilecek donanımda olduğunu belirtti.

Üst yönetimi yeterli bulmayan yüzde 10'luk kesim ise kriz yönetimi, nakit yönetimi ve iletişimdeki eksikliklere dikkati çekti.

Şirketlerin yüzde 74'ü risk komitesi olduğunu belirtirken, yüzde 64'ü iç denetim, yüzde 48'i iç kontrol, yüzde 45'i ise bağımsız dış denetim mekanizmalarının işlediğini vurguladı.

 Yedekleme planı, her 100 şirketin 44'ünde bulunuyor

Şirketlerin iş sürekliliğini sağlamaları ve olası risk durumunda kilit pozisyonlardaki görevlerin devamlılığı için büyük önem taşıyan yedekleme planı her 100 şirketin 44'ünde bulunurken, katılımcıların yüzde 44'ü yedekleme planları olmadığını, yüzde 12'si ise konu hakkında bilgisinin bulunmadığını aktardı.

Salgının ekonomik etkilerinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde, kurumsal şirketler, finansal tablolarını da masaya yatırdı. Katılımcı şirketlerin yüzde 82'si finansal hedefler ve nakit yönetimine ilişkin revizyon yaptığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 72'si yönetim kurulu kompozisyonunda bir değişiklik beklemiyor

Anket katılımcıları, salgın sonrasındaki döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 72'si bu dönem sonrasında yönetim kurulu kompozisyonunda bir değişiklik beklemiyor.

Değişiklik bekleyen kesimin yüzde 23'ü yönetim kurullarına teknoloji bilgisi olan üyelerin ekleneceğini öngörüyor.

İkinci en büyük değişikliğin de cinsiyet, yaş veya mesleki uzmanlıklar yönünden çeşitliliğin artması yönünde olacağı düşünülüyor.

Yönetim kurulu kompozisyonunda büyük ölçüde değişiklik beklemeyen hissedar ve üst düzey yöneticiler, görev ve sorumluluklar alanında ise farklı düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 55'i salgın sonrasında yönetim kurullarının görev ve sorumluluklarının değişmesini bekliyor. En büyük değişiklik beklentileri ise stratejik rehberlik sorumluluğu, kontrol-gözetim sorumluluğu ve komitelerin etkinliğinin artması olarak sıralanıyor.

"Yönetim kurullarının cesur adımlar atmaları gereken bir dönem yaşandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYD Başkanı Feyyaz Ünal, salgının yarattığı belirsizlik ortamında, kriz dönemlerini iyi yönetebilen yönetim kurullarının öneminin arttığına dikkati çekti.

Yönetim kurullarının cesur adımlar atmaları gereken bir dönemin yaşandığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Mevcut durum, öngörülemeyen pek çok yeni sonuç doğurdu, sağlık, yaşam ve ekonomi gündemimizin başına yerleşti. Bu dönemin şirketler üzerindeki etkilerinin en aza indirilebilmesi için yönetim kurullarına ve üst yönetime önemli görevler düşüyor. Özellikle kurumsal yönetimini adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa etmiş şirketler, bu süreci diğer şirketlere göre kısmen daha kolay geçiriyor ve salgın sonrası döneme hızla adapte oluyor.

Şirketlerin finansal ve operasyonel süreçlerini gözden geçirmeleri, kriz senaryolarını oluşturmaları ve özel görev gücü oluşturmaları kurumsal yönetim adına çok önemli gelişmeler. Bununla birlikte yedekleme planı ile komite ve mekanizmaların işleyişiyle ilgili atılacak adımlar olduğunu görüyoruz."İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz