Mevduat ve katılma hesaplarına 25 milyar TL'lik kur zırhı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı korunması faaliyetlerine yönelik, 2023 yılı için 25 milyar liralık bütçe öngörüldü.

19.01.2023 13:26:500
Paylaş Tweet Paylaş
Mevduat ve katılma hesaplarına 25 milyar TL'lik kur zırhı

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, finansal sektörü geliştirici çalışmalarla kredi garanti kurumlarına kaynak aktarımı ve Hazine destekli kredi kefalet uygulamasıyla teminat yetersizliği bulunan KOBİ ve KOBİ dışı firmaların krediye erişim imkanlarının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda, AR-GE ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmaların devreye sokulmasıyla yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun koşullarda uzun vadeli finansman imkanlarının sağlanması öngörülüyor.

Ayrıca alternatif finansman yöntemlerinin ve finansal araçların geliştirilmesi amaçlanırken, Hazine destekli kredi garanti uygulamasının izlenmesi ve raporlanmasının etkinliğinin artırılması suretiyle bütçe yükü üzerindeki olası artışın engellenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, firmaların selektif bir yaklaşımla desteklenmesine devam edilmesi planlanıyor.

Finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda alternatif finansman yöntemleri geliştirilirken, bu kapsamda Bakanlığın yetki alanında bulunan girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımı ve aynı zamanda üst fonlara kaynak aktarımı kararları ile girişimcilik ekosistemi destekleniyor, finansal ürün ve hizmetlerde çeşitlilik artırılıyor.

Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin ürün, finansal istikrara katkı sağlanması, gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerinin kur artışlarına karşı desteklenmesi, TL'ye olan güvenin artırılması, tasarrufların daha uzun vadeye yayılması amacıyla hayata geçirildi.

Bu kapsamda, 2023 yılında mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı korunması faaliyetlerine yönelik 25 milyar liralık bütçe öngörüldü.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Bakanlıkça yayınlanan "Performans Programı"nda, 2023 yılında, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlere öncelik verileceğini, maliye politikalarının şeffaf, seçici ve odaklı bir şekilde uygulanmaya devam edileceğini belirtilerek, kamu mali dengelerinde sapmaya izin verilmeyeceğini, ekonomi ve maliye politikalarının uygulanma süreçlerinde tüm taraflarla istişareye dayalı katılımcı bir anlayışla hareket edileceğini vurguladı.

Girişimciliğin geliştirilmesine 860,5 milyon lira bütçe

Ayrıca Bakanlıkça, 2015 yılından bu yana üst fonlara kaynak aktarımı yetkisi ile Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu'na verilen taahhüt kapsamında sermaye aktarımları gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalarla girişimcilik ekosistemi hem üst fonlarca hem de doğrudan fonlar tarafından destekleniyor.

Teknoloji transfer ofisleri (TTO), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ve yeterlilik kararı verilmiş araştırma altyapıları (AA) gibi merkezlerde belirli bir aşamaya gelen iş fikirlerinin veya şirketlerin finansmana erişiminin sağlanması, fintech ekosisteminde Türkiye'yi önde gelen ülkeler arasına sokmak ve erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin ticarileşme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları finansal desteğin sağlanması, üniversitelere girişim sermayesi konusunda tecrübe kazandırılması ve bu alanda kendi kendilerini finanse edebilmelerinin önünün açılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2022 yılı için 398,8 milyon liralık bütçe ayrılırken, haziran itibarıyla söz konusu bütçenin 127 milyon lirası harcandı. Girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi için 2023 yılında yaklaşık 860 milyon 523 bin lira, 2024 yılında 1 milyar 137 milyon lira, 2025 yılı için de 1 milyar 410 milyon lira bütçe öngörüldü.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz