OSB’lere 300 milyon dolar destek

Türkiye’deki OSB’lere yeşil altyapı ve temel altyapı projeleri için 300 milyon dolarlık destek projesi başlatıldığı açıklandı.

26.01.2021 12:18:000
Paylaş Tweet Paylaş
OSB’lere 300 milyon dolar destek

Dünya Bankası, Türkiye’deki OSB’lere yeşil altyapı ve temel altyapı projeleri için 300 milyon dolarlık destek projesi başlattı. Projenin 10 milyon dolarlık kısmı eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar için kullanılacak.

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada proje ile Türkiye’deki OSB’lerin daha verimli, çevresel açıdan sürdürülebilir ve daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı olunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulayacağı 300 milyon dolarlık proje ‘temel altyapı desteği’ ve ‘yeşil altyapı desteği’ olmak üzere iki bölümden oluşacak.

Temel altyapı desteği kapsamında; yeni yollar, su ve doğal gaz boru hatları, elektrik hatları ve lojistik tesisleri gibi yatırımlar desteklenecek.

Yeşil altyapı kapsamında ise iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği olanakları, ileri atık su arıtma tesisleri, enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatmaları, güneşi, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji varlıklarına ilişkin yatırımlara destek sağlanacak.

Kredinin 10 milyon dolarlık kısmı da yenilikçiliğe yapılacak yatırımlar OSB’leri bilim ve araştırma kuruluşları ve akademik kuruluşlar ile bir araya getiren eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar yoluyla OSB’lerin rekabet gücünün arttırılmasına ayrılacak.

Açıklamada, Türkiye’de bulunan 346 OSB’nin ihracatın üçte birinden fazlasına katkıda bulunduğu belirtilerek, 2.1 milyon kişiye de istihdam sağladığı kaydedildi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame , desteğin OSB’lerde faaliyet gösteren şirketlerin COVID sonrası dönemde küresel değer zincirlerine katılımlarını korumalarına veya derinleştirmelerine olanak tanıyacağını bildirdi.

Pandemi sürecinin sürdürülebilir ‘yeşil’ toparlanma sürecinin temelinin atılmasında büyük önem taşıdığına vurgu yapan Kouame, OSB’lerin yenilikçilik ve rekabetçilik düzeylerinin de yükseltileceğini vurguladı.

Dünya Bankası Baş Ekonomisti ve Proje Görev Ekibi Ortak Lideri Stefka Slavova, projenin Türkiye’nin sanayi sektöründe yaşanan yüksek karbon içeriği, kadınların işgücüne katılma oranının düşüklüğü ve yenilikçiliğe yatırım yapma ihtiyacı gibi temel sorunları ele aldığını bildirdi.
Slavova, OSB’lerdeki kadın istihdamının toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili boyutlarını ele almaya yönelik ayrıntılı verilerin toplanması ve seçili OSB’lerde çocuk bakım tesislerinin oluşturulması gibi cinsiyet eşitsizlikleri üzerinde de durulacağını aktardı.

Dünya Bankası Kıdemli Enerji Uzmanı ve Proje Görev Ekibi Ortak Lideri Yeşim Akcollu ise projenin yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği için yapılacak yatırımlar yoluyla Türkiye’nin iklim değişikliğini azaltma gündemine katkıda bulunmak için oldukça uygun bir şekilde yapılandırıldığını belirtti.

Dünya Bankası’nın kredi destek programıyla ilgili hazırladığı bilgi notu ise şöyle:

Birinci bileşen 290 milyon dolar

Bileşen 1: OSB’lerin sürdürülebilirliğinin, rekabet gücünün ve verimliliğinin arttırılması için altyapı ve kolaylaştırıcı ortamın desteklenmesi (290 milyon ABD$). Bu bileşen (i) “yeşil” çözümler için kaldıraç etkisi yaratacak temel OSB altyapısına yapılacak yatırımları destekleyecek; (ii) OSB’lerde yenilikçi yeşil altyapılara yapılacak yatırımları destekleyecek (örneğin iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları, ileri su ve atık su arıtma tesisleri, LED aydınlatma, atıkların/yan ürünlerin üretim girdisi olarak kullanılması (örneğin buhar yolları)); ve (iii) yeni teknolojilerin ve yeni uygulamaların göstertileceği örnek fabrikalar, beceri geliştirme, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik standart ve test hizmetleri ve OSB’lerdeki şirketleri yerel üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile bir araya getirerek yenilikçi fikirleri tanıtmalarına veya ticarileştirmelerine olanak tanıyacak programlar dahil olmak üzere OSB yenilikçilik merkezlerine yapılacak yatırımları destekleyecektir.

Bileşen 2: Teknik yardım, kapasite oluşturma ve proje yönetimi (10 milyon ABD$). Bu bileşen (i) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSB’ler için teknik yardım ve kapasite oluşturma desteği sağlayacak ve (ii) STB bünyesinde kurulacak Proje Uygulama Birimini (PUB) destekleyecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz