Resmi Gazete'de bugün - 17 Haziran 2020

17 Haziran 2020 tarihli ve 31158 sayılı Resmi Gazete

17.06.2020 13:53:000
Paylaş Tweet Paylaş
Resmi Gazete'de bugün - 17 Haziran 2020

Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında yönetmelikte değişiklik

Yönetmelik kapsamına nakdi tazminat verilmesi, aylık bağlanması, yapılacak diğer yardımlardan 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda belirtilen hallerde ölen, yaralanan ve engelli hale gelenler de yararlanacak

Cumhurbaşkanının, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamına nakdi tazminat verilmesi, aylık bağlanması, yapılacak diğer yardımlardan 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda belirtilen hallerde ölen, yaralanan ve engelli hale gelenler de yararlanacak.

Bahse konu yönetmeliğin 2’nci maddesinin birinci fıkrası (a) bendinde yer alan “2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun” ibaresi “2935 sayılı Kanunun” şeklinde, aynı bentteki “terörle mücadale faaliyetlerinde” ibaresi sonra gelmek üzere “ve patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin tespiti, incelenmesi, muhafazası, nakli, imhası ve zararsız hale getirilmesinde” ibaresi eklendi.

Yönetmelikteki “sakatlıkla” ilgili ibareler, “engellilik” şeklinde değiştirildi

Yönetmelikteki “sakatlık hali”, “sakat kalma”, “sakatlanarak”, “sakatlananların” ibareleri ve madde başlıkları “engellilik hali”, “engelli hale gelme”, “engelli hale gelerek”, “engelli hale gelenlerin” şeklinde değiştirildi.

Avanslarda güncel karşılık hesaplanarak tazminattan düşülmesi uygulaması kaldırıldı

“Askeri hastaneler” ibaresi “askeri hastane”, “Adli Kıp Kurumu” ibaresi “adli tıp birimleri”, “adli muayene” ibaresi “sağlık” şeklinde değiştirilen yönetmelikte, avansla ilgili 8’inci maddedeki “Kesin raporun alınmasının uzayacağı yaralının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, olay tarihinde ölüm nedeniyle ödenmesi gereken tazminatın % 1'i esas alınarak on katı tutarı bütçe dışı avans olarak ödenir” şeklindeki birinci fıkraya göre ödenen avans, tedavi sonrası düzenlenen kesin rapor uyarınca ödenecek tazminat miktarından düşülecek. Değişiklikten önce, “Tedavi sonunda düzenlenen kesin rapor uyarınca ödenmesi gereken tazminattan, birinci fıkraya göre ödenen avansın kesin kararın verildiği tarihteki güncel karşılığı hesaplanarak düşülür” ibaresi vardı.

Yine yönetmelikte sonradan meydana gelen yaralanma, engelli hale gelme ve ölümle ilgili 10’ncu maddesinde “tam teşekküllü hastane sağlık kurulu raporu” ibaresi “adli tıp birimleri ya da sağlık kuruluşları tarafından tanzim edilen rapor” şekline dönüştürüldü.

Tazminata tahakkuka esas belgelerle ilgili 17’nci maddesinde, yaralanmalarda, verilen sağlık raporlarında, “yaralının kaç gün iş ve gücünden geri kaldığını belirten” ibaresi çıkarıldı ile “kesin adli tıp rapor”, “kesin rapor”, “tam teşekküllü hastane sağlık kurulu kararı” ibareleri “sağlık raporları”, “sağlık raporu”, “adli tıp birimleri ya da sağlık kuruluşları tarafından tanzim edilen rapor” olarak değiştirildi.

Yönetmeliğe eklenen geçici 2’nci maddeyle bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikten önce hakkında avans ödemesine karar verilenlerden, henüz mahsuplaşması yapılmamış avanslar hakkında önceki yönetmeliğin 11’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Ek-A, B) ibaresini (Ek-1, Ek-2) şeklinde değiştiren bu yönetmeliğin 8’nci maddesi uygulanacak.

Yönetmelikteki EK-A adı Ek-1, EK-B adı Ek-2, EK-C adı Ek-3 olarak değiştirildi.

Milletlerarası anlaşmalar…

Nijer, Çad ile imzalanan sağlık malzemesi hibe anlaşmaları ile Kazakistan’la imzalanan KİK onbirinci dönem protokolü Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye’nin Nijer ve Çad’da tıbbi yardım yapmasını öngören hibe anlaşmaları ile Kazakistan ile yapılan karma ekonomik komisyonu (KİK) onbirinci dönem toplantısı protokolün onaylanmasıyla ilgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara’da 21 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşmaya göre, Nijer’e 50 bin adet cerrahi maske, 50 bin adet tulum, 30 bin adet N 95 maske, 2 bin adet koruyucu gözlük,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara’da 6 Mayıs 2020 ve 21 Mayıs 2020 tarihlerinde imzalanan sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşmaya göre ise 1000 adet Covid-19 RT-q PCR tanı tespit kiti, 5 bin adet oksijen anestezi maskesi, 50 bin adet koruyucu tulum, 30 bin adet N 95 maske, 5 bin adet koruyucu gözlük, 50 bin adet galoş, 50 bin adet eldiven, 2 adet ambulans, 10 adet şişme Sahra acil ünitesi ( 1 acil ünitesi 20 hasta içindir) hibe edilecek.

İstanbul’da 10 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Türkiye-Kazakistan Hükümetleri Karma Ekonomik Komisyonu Onbirinci Dönem Protokolü’nün onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddesi gereğince karar verildi.

Protokol, Türkiye ve Kazakistan arasında ticaret ve yatırım, gümrük, çalışma ve sosyal güvenlik, sanayi, bilim ve teknoloji, ulaştırma ve altyapı, çevre ve şehircilik, sağlık, tarım, bankacılık ve finans, kültür ve turizm, gençlik, eğitim dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği yapılmasını içeriyor. Bununla ilgili 68 maddelik eylem planı da protokolde yer aldı.

MAPEG’den Derkim Poliüretan’a iki adet petrol arama ruhsatı verdi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri A.O (TPAO) Genel Müdürlüğünün, Diyarbakır ve Mardin’deki iki, Adana’daki bir petrol kara arama ruhsatını 18 Nisan 2020 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzattı.

Üç arama ruhsatı şirkete, 18 Nisan 2015 tarihinde verilmişti.

Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Diyarbakır ve Mardin’deki AR/TPO/K/M44-d pafta numaralı arama ruhsat 61 bin 268 hektarlık, AR/TPO/K/M44-c3 pafta numaralı arama ruhsatı 30 bin 665 hektarlık, Adana’daki AR/TPO/K/O34-b pafta numaralı ruhsatı 61 bin 927 hektarlık alanı kapsıyor.

MAPEG, TPAO’nun Adıyaman ve Şanlıurfa illeri sınırları içinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/M40-d1-2 pafta no’lu petrol işletme ruhsatını 8 (sekiz) yıl süreyle 17 Ağustos 2028 tarihine kadar, Batman ili sınırları içinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/M46-a2-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatını, 10 (on) yıl süreyle 7 Temmuz 2030 tarihine kadar, Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin Edirne ili sınırları içinde sahip bulunduğu ARİ/PPG/K/E17-c1-2 pafta no’lu petrol işletme ruhsatını 8 (sekiz) yıl süreyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi. Karar, sahaların mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak uzatıldı. Geri kalan kanuni süre ise sahada yapılacak üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO’nun sahip olduğu AR/TPO/K/E18-c4, E18-d3, d4, F18-b1, F18-a1,a2 ve F17-b2 pafta no’lu 5 (beş) adet petrol arama ruhsatının süresinin 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ikişer yıl sürelerle uzatılması için 5 Haziran 2020 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiğini ilan etti.

Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alacak…

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’daki hizmet birimlerinde çeşitli alanlarda istihdam edeceği 250 sürekli işçi alacak.

Bakanlığın, sürekli işçilerden, 108’i temizlik görevlisi, 29’u silahsız güvenlik görevlisi, 27’si genel elektrikçi, 21’i bilgisayar sistem kurulum bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 9’u marangoz, 21’i ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 17’si biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, 5’i kaynakçı (oksijen ve elektrik), 13’ü inşaat boyacısı/boyacı olarak çalıştırılacak. Başvurular, 17-21 Haziran tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr " adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Alımların öncelikle ilçe düzeyinde (belirlenen ilçeler dahil) karşılanması yoluna gidilecek.

Bu kapsamda, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece Pendik, Tuzla, Kartal ve Maltepe, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine Sancaktepe, SBÜ İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde ikamet edenler müracaat edebilecek.

İlçe düzeyinde taleplerin karşılanamaması halinde il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı sağlık kuruluşu) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

Bakanlık, dün de İstanbul’daki hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 3 bin sağlık personeli alımı için Resmi Gazete’ye ilan vermişti.

Ulusal Meslek standardı tebliğleri…

İş makinesi bakım ve onarımcısı (seviye 4) ulusal meslek standardı tebliğinde değişikliğe gidildi, hava aracı montaj elemanı (seviye 4) ulusal meslek standardı tebliği yürürlüğe konuldu.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun, iş makinesi bakım ve onarımcısı ulusal meslek standardına dair tebliğinde değişiklik yapan tebliğ ile hava aracı montaj elemanı ulusal meslek standardı tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Toksik kimyasal maddeler ve prekürsörleri bildirimlerinin yapılması yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan 1 sayılı cetveli değiştirildi.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliği, 7 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

1 sayılı cetvelde toksik kimyasal maddeler içinde, O-Alkil, kükürtlü hardal gazları, lewisitler, azot hardal gazları, saksitoksin, risin, alkil, klorosarin, klorosoman, prekürsör olarak da alkil, O-alkil, klorosarin, klorosoman bulunuyordu. Bu liste yeniden düzenlendi ve toksik kimyasal madde olarak P-alkil, bazı O-alkil, metil, karbamatlar eklendi.

ÖİB’nin Ankara ve Erzurum’daki 3 taşınmaz satışıyla ilgili tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar-İmar (eski Kılızcaşar) Mahallesindeki 3 biner metrekareli iki taşınmaz ile Erzurum’un Oltu İlçesi Yusufziyabey Mahallesindeki 7 bin 280,76 mekrekarelik taşınmazın satısıyla ilgili tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÖİB, Ankara’daki iki taşınmazın, en yüksek teklifi veren Faruk Aktarli’ye, Aktarli’nin yükümlülüklerine yerine getirmemesi halinde ikinci ve üçüncü en yüksek teklif verenlere satılması şeklindeki kararı, idare aleyhine Danıştay 13. Dairesinde açılan davada 7 Ocak 2020 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararını dikkate alarak 960 bin ve 970 bin liralık en yüksek teklifleri veren Faruk Aktarli’ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aktarli’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatın idare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklinde düzelterek karar verdi.

İdare, Erzurum Oltu’daki taşınmazın 1 milyon 300 bin lira ile en yüksek teklifi veren Özkar Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Nakliyat San. ve Tic. LTD. ŞTİ’ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatı İdare lehine irat kaydedilecek ve taşınmaz, 1 milyon 186 bin lirayla ikinci en yüksek teklifi veren Metin Şimşek’e, Şimşek’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 1 milyon 165 bin lirayla üçüncü en yüksek teklifi veren Alkan Enerji Doğalgaz Mühendislik Orman Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Taahhüt San. ve Tic. LTD ŞTİ’ye satılmasını kararlaştırdı.

Samsun ve Adana Koruma Bölge Kurullarının sit kararları

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Samsun İli Salıpazara İlçesi Çiçekli Mahallesi Kayaköprü Mevkiindeki paleolitik dönemden itibaren iskan için kullanıldığı anlaşılan mağara yerleşimi ve kaya sığınaklarını III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil etti.

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da Mersin İli Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi Beşik Mevkiindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan betonarme yapının 1957 yılından önce yapıldığı resmi yazılardan anlaşıldığı için yapının bulunduğu parselin, II. Derece Arkeolojik Sit alanına dönüştürülmesine karar verdi.

Bölge kurullarının kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz