Resmi Gazete'de bugün - 23 Haziran 2020

23 Haziran 2020 tarihli ve 31164 sayılı Resmi Gazete

23.06.2020 09:50:000
Paylaş Tweet Paylaş
Resmi Gazete'de bugün - 23 Haziran 2020

Karayolu yolcu taşımacılığında, yolcuya sıcak servis yapılamayacak…

Halen geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine altı ay ilave edilecek, mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesiyle değiştirilecek.

Yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddeleri; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun, ambalajlı olacak ve sıcak servis yapılmayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartlarını düzenleyen 14’ncü maddesine eklenen fıkraya göre, yetki belgesi sahipleri, merkezi adresleri ve şubelerinden; terminallerde bulunanlar için, aynı taşınmazla adlarına düzenlenmiş/düzenlenecek diğer yetki belgeleri kapsamında da faaliyette bulunmaları ve bu maddeyle istenilen alan şartları toplamının yine aynı taşınmazla sağlanıyor olması halinde, bu taşınmazlar için müstakil/bağımsız olma şartı aranmayacak.

B türü yetki belgesi ile ilgili olarak, yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince aranan üst yaş şartı 10’dan 12’ye çıkarıldı. Buna göre, firmalar 10-12 yaş arasındaki otobüsleriyle de asgari kapasiteyi sağlayabilecekler.

Yetki sahiplerinin ortak yükümlülüklerini belirleyen 40’ncı maddesine yapılan eklemeyle taşınan malı tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS) işlemek/iletmek zorunda olacaklar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilecek.

Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların yükümlülüklerini belirleyen 41’inci maddeye yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddelerinin; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması, ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması zorunlu olacak.

Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenecek. Bu nokta/yerler için, bu maddenin taşıtlarında belli miktarda boyun korsesi bulundurma ve taşıma hattı ve hattaki güzergah zorunluluğu ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla yolcu bileti hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmayacak.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilecek.

Halen geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine altı ay ilave edilecek.

A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlar ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı 8 olarak uygulanacak ve bu fıkra kapsamında bulunan 6 yaşından büyük taşıtlar için taşıt kartı süresi 31 Aralık 2021 olarak düzenlenecek.

Mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesiyle değiştirilecek.

İsrail menşeli düzcam ithalatında dampinge karşı soruşturma açıldı

İsrail menşeli renksiz düzcam (GTP 7005.29) ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe (2020/10) göre karar, Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen Trakya Cam Sanayii A.Ş. başvurusu üzerine, 28 Ağustos 2019 tarihli ve 30872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2019/27) ile İsrail menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunabilecekleri gerekçesiyle alındı.

Yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldı.

İsrail menşeli renksiz düzcama, 27 Haziran 2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/23) ile CIF bedelin yüzde 20’si ve yüzde 37,57’si oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştu.

Çeşitli iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), Kurumun Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile asgari işçilik oranı belirlenen işkolu sayısı 92 artışla 766’dan 858’e çıktı.

Yürürlüğe giren tebliğ değişikliğine göre, tebliğin Ek-1’deki ağaç, bahçe, orman, parkta 68, akaryakıt, doğal gaz, petro kimya, rafineride 14, baraj, gölet, sulamada 18, binada (fabrika, endüstri tesisleri, teknolojik yapılar, silo, TV ve su kuleleri, spor tesisi, garaj, otopark, cami, minare, dekorasyon, eski eser ve benzeri) 225, deniz, dere, liman, iskele, mendirekte 19, elektrik montajda 77, hamaliyede 2, havaalanında 13, içme suyu, kanalizasyonda (içme suyu arıtma, pis su arıtma, su deposu, biyolojik arıtma) 40, kitap, anket, sosyal yardım, torba, ikram kutusu, organizasyonda 17, kira karşılığı tesis işletmesinde 7, maden işlerinde 8, makine, montajda 142, nakliyede 3, proje, harita yapım, müşavirlikte 24, sağlık işlerinde 3, tesis işletmede 7, terzilik işlerinde 5, tünel inşaatı, metro inşaatında 5, yemek işlerinde 3, yol, demiryoluda (alt temel, temel, stabilize, bordür, kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik levhaları, sinyalizasyon) 147, yükleme, boşaltmada 11 olmak üzere 858 işkolunda asgari işçilik oranları belirlendi.

Bundan önce 26 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan listede 766 işkolu bulunuyordu.

Tebliğ, yürürlüğe girdi.

MAPEG, TPAO’nun Diyarbakır’daki petrol işletme ruhsatının süresini 2 yıl uzattı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğünün, Diyarbakır ili sınırları içinde sahip bulunduğu 42 bin 201 hektarlık alanı kapsayan AR/TPO/K/L45-d pafta no’lu petrol işletme ruhsatını 2 yıl uzattı.

MAPEG, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanıyla, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla ruhsat süresini 26 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmasına karar verdi.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 13 personel alacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 13 sözleşmeli personel alacak.

Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, alınacak personelin 2’si tekniker, 6’sı teknisyen, 4’ü gemi adamı, 1’i destek personeli (şoför) olacak.

Başvuru, 15 gün içinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya www.hssgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen müracaat edilerek veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğe ulaşacak şekilde posta ile yapılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz