SPK'dan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde değişikliğe ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nca Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

30.05.2020 12:09:000
Paylaş Tweet Paylaş
SPK'dan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde değişikliğe ilişkin açıklama

SPK’nın bugünkü Resmi Gazete’de bulunan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ne göre, 4’üncü maddenin birinci fıkrasına eklenen bentte yönetim kontrolünün tanımı, “Halka açık ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını” şeklinde yapıldı.

Aynı tebliğin 12’nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar ile” ibaresi eklendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütüyor.

SPK'DAN AÇIKLAMA

Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe ilişkin, "Yapılan değişiklikle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru olan, yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır." denildi.

SPK'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan değişiklikle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru olan, yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, gerek Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların yerine getirilmesi, gerek Kovid-19 salgınının ülke ekonomisi ile bazı sektörlere yönelik muhtemel etkilerinin giderilmesi, gerekse birleşmeye taraf olacak, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla; birleşme işlemlerinin hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini, bunun yanında ilerleyen dönemlerde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklarda yapılabilecek muhtemel yapılandırma işlemlerinin de hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, Tebliğ’in 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasına, Tebliğ’in 12'nci maddesinin dördüncü,beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarının kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar için uygulanmamasını öngören hüküm eklenmiştir."
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz