TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

29.12.2022 09:26:040
Paylaş Tweet Paylaş
TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

Kararın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk lirası mevduatları ve katılım hesapları yeni yılda da teşvik edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bireylerin tasarruflarını Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını, Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla getirilen stopaj indirimleri yeni yılda da devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin koordinesinde devam eden Türk lirasının güçlendirilmesine yönelik adımlar için stopaj teşvik sürelerindeki uzatım Türkiye Ekonomi Modeli'nin amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunacak.

Tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını Türk lirası cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını, Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek ve ulusal para değerinin korunmasını özendirmek amacıyla Haziran 2023 sonuna kadar açılan ve vadesi yenilen hesaplar ile aynı tarih aralığında iktisap edilen söz konusu menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazanç ve iratlar için de indirimli oranlar uygulanacak.

Bu kapsamda, mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranlarının, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

Kira sertifikasında sıfırlanan stopaj oranları da haziran sonuna kadar geçerli

Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanan yüzde sıfır tevkifat oranı uygulamasından da söz konusu tarihe kadar yararlanılabilecek. Bu tarihten sonra yeni bir süre uzatımı daha olmazsa tevkifat yüzde 10 olacak.

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulaması için son tarih de uzatılarak 30 Haziran 2023 olarak belirlendi. Buna göre, yıl ortasına kadar bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan tevkifat oranı yüzde 10 yerine, 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Portföyü Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde de Haziran 2023 sonuna kadar stopaj oranı yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak desteklenecek.
Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ve unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları ise bu kapsamda olmayacak.

Sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönlenmesi için de destek oranları uygulanacak. Bu kapsamda, sermaye piyasalarının geliştirilmesinin bir gereği olarak ve araçların çeşitliliğini artırabilmek adına Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç ettiği varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için de stopaj indirimi sürecek. Bu kapsamda, söz konusu gelir ve kazançlar için belirlenen yüzde 10'luk stopaj oranının yüzde 5 olarak uygulanmasına yıl ortasına kadar devam edilecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz