Büyük değişim ne getirecek?

Teknolojinin odağa oturduğu ve pek çok etkenin de baskıladığı büyük bir değişimden geçiyoruz...

25.04.2024 00:28:020
Paylaş Tweet Paylaş
Büyük değişim ne getirecek?

Nil Dumansızoğlu

[email protected]

Dijitalleşmenin, yeni teknolojilerin, yapay zekanın ve yeni kuşağın beklentilerinin etkilemediği departman yok gibi… Üstelik değişim de sürüyor. Gelecekte yapay zekanın yıkıcı etkisi tüm alanlarda hissedilirken BT departmanı bir orkestra şefi gibi tüm bileşenleri kontrol edecek. Değişen dünyanın ihtiyaçlarına yönelik liderler yetiştirmekle yükümlü İK, insan mühendisliğine evrilecek. CEO’lar ise tahminleme yetkinliğini en üst düzeyde kullanabilen stratejistlere dönüşecek.

Bugünün liderleri, artık empati kurmak, duygusal olmak, dinlemek ve anlamak zorunda. Farkında ve meraklı da olmalılar. Patronculuk bitti, yeni nesle hiçbir şey ifade etmiyor. Direktif veren, vizyoner, katılımcı, dostane, mükemmeliyetçi ve koçluk yapan liderlik stilleri var ve liderlerde bu stilleri barındıran bir palet olmalı. Duruma göre bunlardan uygun olanın kullanılması gerekiyor.” Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “liderlikteki” değişimi bu sözlerle aktarıyor. Sadece liderlik değil, aslında bir şirketi oluşturan bütün departmanlar büyük bir dönüşümden geçiyor. Dijitalleşmenin, yeni teknolojilerin, yapay zekanın ve yeni kuşağın beklentilerinin etkilemediği departman yok gibi… Bu dönüşümü anlamak için de dünü, bugünü analiz etmek ve yarının nasıl olabileceğine ilişkin senaryolar oluşturmak gerekiyor. İşte tüm yönleriyle departman dönüşümü… 

İK’DA MÜTHİŞ DÖNÜŞÜM 

Değişimin en çok etkilendiği departmanlardan biri hiç kuşkusuz insan kaynakları. İnsan kaynakları departmanları, geçmişte sadece işe alım, bordrolama gibi bürokratik işlerin merkeziydi. “Personel departmanı” olarak adlandırılan bu alan, artık stratejik bir rol oynuyor. Günümüzdeki “yetenek yönetimi” odaklı insan kaynakları fonksiyonlarının çok uzak olmayan bir vadede sınırlarının giderek belirsizleşeceğini ifade eden Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, organizasyon içindeki her liderin İK sorumluluğunu üzerinde taşıyacağı bir iş dünyasını deneyimleyebileceğimizi söylüyor. Mercer Doğu Akdeniz Kariyer Bölge Lideri Şadiye Azışık Kılcıgil, İK birimlerinin moderatör olmanın ötesine geçerek birer çevik iş ortağına dönüşeceğini belirtiyor ve “İK, liderlere vizyonu tasarlamak için zaman ve alan tanıyan, esnek ve hızlı birimler olmak durumunda” diyor. Bundan sonraki süreçte İK departmanlarının görevi, yetenek ve insan mühendisliğine dönüşecek. İşin içine veri ve strateji de girecek. Gelecekte İK departmanlarının daha veri odaklı ve analitik bir yapıya bürüneceğini belirten Youthall CEO’su Emre Aykan, liderlik gelişimi ve küresel çeşitlilik konularının daha öne çıkacağını söylüyor ve ekliyor: “Şirketler, liderlik potansiyeli taşıyan bireyleri yetiştirmek ve farklı kültürlerden gelen çalışanları etkili bir şekilde yönetmek adına insan kaynaklarından daha fazla rehberlik ve destek bekleyecek. Özetle İK departmanları, gelecekte şirketlerin sürdürülebilir rekabet avantajını güçlendirmeye odaklanacak gibi görünüyor.” 


“ORKESTRA ŞEFİ” OLACAK 

Vites yükselten departmanlardan biri de bilgi teknolojileri… BT departmanlarının dönüşümünde, 3 teknoloji döneminin etkisinin kritik olduğunu ifade eden Netaş CEO’su Sinan Dumlu, bu dönemleri şöyle özetliyor: “İlk aşama, iletişim teknolojilerinde, ses, veri ve video altyapılarının IP (İnternet protokolü) desteğiyle birleşmesi neticesinde yaşandı. Bu, yazılım temelli teknolojilerin (Software Defined Networking) katkısıyla daha da ileri bir noktaya gitti. İkincisi, sunucu, veri depolama, yedekleme ve sanallaşmanın birleşmesi şeklinde gerçekleşti. Şu anda BT departmanları ikinci aşamayı tamamlıyor. Artık hiçbir iş biriminin BT departmanının 18 ay sonraya yeni kodu yazar, devreye alırım gibi bir cevabına tahammülü yok.” Dumlu’nun verdiği bilgiye göre üçüncü aşama, yapay zeka ve yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu şeklinde gerçekleşecek. Tüm iş birimlerinin BT’nin bir sanal uzantısı olacağına dikkat çeken Dumlu, “Bu da BT departmanlarının bir orkestra şefi gibi tüm bileşenleri kontrol edip denetleyen bir rol üstlenmesi gerekliliğini ortaya koyacak. Yakın geçmişte CIO’ların COO ve hatta artan oranda CEO oldukları bir dönemi gördük. Bu süreç devam edecek. Ancak burada yanlış anlaşılmak da istemem, daha çok kastım BT’den anlamayan bir CEO’nun artık işinin çok zor olacağını söylemek. BT dışındaki disiplinlerden gelebilecek olsalar da CEO’ların artık BT’den anlamama şansının olmadığını düşünüyorum” diyor. 

YENİDEN İNŞA EDİLİYOR 

Pazarlama, değişimin en belirgin gözlemlendiği ve teknolojinin ilk etkilediği bir departman. Son yıllarda giderek artan dijitalleşme, özellikle video içeriğinin artması, sürdürülebilirlik ve online kanallarda deneyim üzerine artan yatırımlar önemli dönüm noktaları oldu. Günümüzde pazarlama departmanlarının rolleri arasında teknoloji, analitik, müşteri, sürdürülebilirlik ve itibar konularında vizyon katan liderlik gibi başlıklar bulunduğunu belirten Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, “dijital dönüşümde kendi kimliğini oluşturma” evresinde olduklarını söylüyor. Önümüzdeki iki yılda yapay zekanın rekabeti yeniden şekillendireceğine dikkat çeken Koçoğlu, şöyle devam ediyor: “Pazarlama uzmanlığının katkı sağlaması beklenen alanlar artacak. Pazarlama yatırımlarının verimliliği noktasında CMO’lar ve CFO’lar daha da yakın çalışacak. Yeni müşteri kazanımının ve müşteri bağlılığının giderek zorlaştığı bu dönemde, bağlılık en önemli unsur olacak. Bu noktada mikro segmentasyon yapıları giderek tek kişiye inen, hiper kişiselleştirme yolunda içeriği, söylemleri, faydaları, tercihleriyle biricik deneyimlere dönüşecek. Yapay zeka bugün iş verimliliğimize yardımcı bir araç olarak öne çıkıyor. Gelecekte, yapay zeka en etkin takım arkadaşlarımızdan biri olmaya aday.” 

FİNANSIN YENİ ROLÜ

Finans departmanları, bir şirketi oluşturan kritik alanlardan biri. Bunu CEO’ların pek çoğunun finans kökenli olmasından da anlıyoruz. Günümüze kadar pek çok dönüşümden geçen bu departmanda ilk evre pratik çözümler arayarak mücadele etme aşamaydı. Hızlı mevzuat değişiklikleri, teknolojik ilerlemeler ve uzman eksiklikleri gibi faktörlerle başa çıkma ihtiyacı, şirketleri finans fonksiyonlarını güncellemeye yönlendirdi. Böylece ikinci evrede, finans departmanları stratejik bir fonksiyon haline geldi ve işletmelerin karar alma süreçlerini etkilemeye başladı. Sadece maliyet azaltma odaklı bir yaklaşımdan ziyade sürdürülebilirlik ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedeflerini destekleyen bir rol üstlendiler. EY Türkiye Vergi Hizmetleri Bölüm Başkanı Erkan Baykuş, üçüncü evredeyse finans departmanlarının gelecekteki beklentilere uyum sağlama ve şirket stratejilerini destekleme yolunda sürekli olarak gelişme sürecinin devam ettiğini söylüyor. Yakın gelecekte makine öğrenimi ve yapay zeka gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla beraber finans departmanlarının yetkinliği de etkilenecek. Finans departmanlarının nakit ve finansal risk yönetiminde veri kullanımını geliştireceğini belirten PwC Türkiye Finans, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Arzu Şahin, şunları söylüyor: “Gelecekte trendleri tahmin eden makine öğrenimi modelleri ve nakit akışını optimize etmek için botları tetikleyen esnek platformlar kullanılabilir. Bu yenilikler, finans departmanlarının daha stratejik ve veri odaklı bir yaklaşımla hareket etmesini sağlayacak.” 


ZİNCİRE TEKNOLOJİ DOPİNGİ

Tedarik yönetimi günümüzde her zamankinden daha önemli hale gelirken değişim de derinden hissediliyor. Bugünden geriye dönüp bakıldığında, bu alanda 4 ayrı evreden geçildiğini söyleyen BSH Türkiye CTO ve COO’su Hakan Mandalı, bu aşamaları geleneksel tedarik yönetimi, stratejik tedarik ve iş ortaklıkları, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0, sürdürülebilirlik ve çevresel etkinlik başlıklarıyla tanımlıyor. Tedarik departmanlarının, bugün artık hammadde ve parça tedarikinden üretime ve ürünün müşteriye ulaştırılmasına kadar olan tüm süreçlerden sorumlu olduğunu belirten Mandalı, “Geldiğimiz noktada yapay zekaya dayalı makine öğrenmesi ve büyük veri analitiği, tedarik süreçlerini optimize etme, risk yönetimi ve daha hızlı karar verme gibi alanlarda kullanılıyor. Sürdürülebilirlik hedefleri, tedarik zinciri yönetiminin dolayısıyla tedarik departmanlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda” diyor. Yapay zekanın giderek yaygınlaşacağını da sözlerine ekleyen Mandalı, şöyle devam ediyor: “Gelecekte, tedarik departmanlarının daha da sofistike teknolojileri kullanarak tedarik zincirlerini yönetmesi bekleniyor. Ayrıca yeşil tedarik zinciri uygulamaları, satın alma kararlarında daha fazla önem kazanacak. Bu yaklaşım, tedarik zincirlerinin çevresel etkiyi azaltacak şekilde yeniden şekillendirilmesini sağlayacak.” BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert de tedarik zinciri yönetimi alanında lojistik ve depolama süreçlerinde otomasyon ve akıllı çözümlerin yaygınlaşacağını söylüyor. Ayrıca tedarik zinciri süreçlerinin şeffaf, esnek ve verimli olması için blok zincir gibi teknolojilerin kullanılacağını ifade ediyor.


LİDERLİĞİN EVRİMİ
MELİH MÜMÜNOĞLU PAGE EXECUTIVE TÜRKİYE DİREKTÖRÜ

TEKNOLOJİ ETKİSİ 
CEO’luk pozisyonunun evrimini teknolojik değişimlere ve dünyayı etkileyen bazı büyük olaylara bağlayabiliriz. En genel hatlarıyla şirket kârlılığını artırma, pazar payı etkisini kuvvetlendirme ve şirket içinde stratejik kararların uygulanması gibi klasik sorumluluklar, şirket CEO’larının 2000’li yıllarda yerine getirmesi gereken temel sorumluluklardı. Teknolojiyle birlikte çevikliğin düşünce olmaktan çıktığı ve hayatın bir parçası haline geldiği evrede artık CEO kavramı, yerini “liderlik” kavramına bıraktı. En basit tanımıyla artık CEO’lar stratejik bakış açısını geliştirmenin ötesinde yenilikleri yakinen takip eden ve şirketlerini aynı hızda dönüştürmeye öncülük eden liderler haline geldi.

CEO’NUN YENİ ROLÜ Pandemi sonrasında birçok davranış biçimi derinden değişti. CEO’luk pozisyonu artık liderlik davranışlarını her geçen gün geliştiren, dikte etmek yerine insan odaklı davranan bir liderlik modeline dönüştü. CEO’luk görevi artık şirketlerin dış yüzü haline geldi. Hızla adapte olan, çevik, kendini her gün geliştiren ve en önemlisi kitleleri peşinden sürükleyen bir rol modeline dönüştü. Artık odak noktaları, her gün gelişen teknolojik ve gündelik olayları takip etmek, bunun sonucunda hızlı aksiyon planları çıkarabilmek. Günümüz dünyasında operasyon departmanları artık günlük, aylık ve yıllık tahminleme modelleri yapan stratejistler haline dönüştü.

STRATEJİSTE DÖNÜŞECEK CEO’luk görevi bir şirketin tüm başarılarını, başarısızlıklarını üstelenen, organizasyondaki diğer tüm kişilerden daha fazla yetkiye sahip olan, ancak bu yetkiyi mutsuz sonuçlar doğurmayacak şekilde kullanmamak üzerine kurulu bir görev. Bundan sonrasında dünya koşullarının çok daha hızla değişeceği su götürmez bir gerçek. O nedenle CEO’luk görevi, bir şirketi yönetmekten daha çok, empati duygusu gelişmiş, liderlik yetkinliklerini her koşulda sergileyebilen ve tahminleme yetkinliği en üst düzeyde kullanabilen stratejistlere dönüşecek.3 DEPARTMANDA DEĞİŞİM YÖNÜ

“DEĞİŞİM AJANI” OLACAK
Eskiden şirketler, iletişim departmanlarını genellikle basın bültenleri, basın toplantıları ve kurumsal raporlar gibi geleneksel medya araçlarıyla bilgi iletmek amacıyla kullanıyordu. Günümüzde marka ve itibar değeri yüksek olmayan kurumların sürdürülebilir olamayacağını belirten Philips Orta Doğu ve Türkiye Marka ve İletişim Direktörü Rengin Erdinç, yeni dünyada kurumsal iletişim bölümlerinin, “değişim ajanı” olarak stratejik rollerinin daha da artacağını düşünüyor.

DİJİTAL SÜREÇLER Ülker’in satıştan sorumlu başkan yardımcısı Ahmet Şenel, departmanın geçirdiği kritik aşamaları; distribütörlük sistemi, kanal ve portföy odaklı satış, multi-kategori modeli, dijital dönüşüm ve online sipariş olarak sıralıyor ve “Gelecekte satış süreçlerini dijital platformlar üzerinden yönetmek ve müşteri görüşmelerini bu platformlar üzerinden gerçekleştirmek çok daha verimli ve etkili hale gelecek” diyor.

YEŞİL OPERASYON Verimlilik, kalite ve iş sağlığı ve güvenliği, operasyon departmanları için yıllar içinde daha kritik hale geldi. Bundan sonraki süreçte dijitalleşmenin ve sürdürülebilirliğin en önemli öncelik olacağını belirten DHL Express Türkiye Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Asil Bütün, şöyle devam ediyor: “Yapay zeka, blockchain ve big data gibi teknolojiler operasyonun önemli bir parçası olacak. Bunun yanında kendi enerjisini üreten hizmet merkezleri, yeşil enerji ile çalışan taşıtlar ve bunlar üzerine kurgulanmış sıfır emisyonlu sürdürülebilir bir operasyon göreceğiz.”


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz