"Bio-rafineri ve inovasyon"

Orman endüstrisinde, yüksek düzeyde performansı sürdürmek için inovatif çözümlere gereksinim var.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Bio-rafineri ve inovasyon

Avrupa Birliği (AB), orman bazlı endüstrilerde global liderlerden biri. Bu nedenle AB Komisyonu, orman sektörünün sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü pekiştirici desteklerde bulunmaktadır. Giderek önem kazanan "bio-ürünler" özel ilgi alanları arasında olup çevreye duyarlı maddelerle birlikte dağıtılmaktadır. Ağaç, kağıt ve baskı sektörü dahil orman bazlı endüstriler, 365 milyar Euro ciro, yarattığı 120 milyar Euro katma değer, 3 milyon doğrudan istihdam ve 344 bin değişik iş koluyla AB ekonomisinin temel taşlarından biridir. Üretim için gerekli hammaddelerinin doğal ortam olan ormanlardan sağlanması nedeniyle sürdürülebilirlik bu sektör için anahtar öneme sahiptir. AB ülkeleri 1950'den beri toplam orman alanını yüzde 30 büyütmüş olup ihtiyaç duyulan kağıdın yüzde 93'ünü kendi kaynaklarından sağlamaktadır ve her yıl orman alanlarını 1,5 milyon futbol sahası kadar büyütmektedir. Finlandiya bu alanda "Plus Forest-Artı Orman" programıyla öne çıkan ülkedir. Kağıt sektöründe geri kazanım, giderek önemini artırmaktadır. AB Komisyonu 2008'de, bu sektörün yüz yüze olduğu zorlukları aşması ve fırsatlara kaynak sağlamak üzere 19 ayrı eylem planı duyurdu. AB'nin bu eylem planı, orman bazlı endüstrilerin iklim değişikliğinde üstlendiği stratejik rolü artırma çabalarına özellikle vurgu yapmaktadır. Ayrıca bu endüstrilerin rekabet gücünü artırmak için teknik ve ticari know-how yatırımlarının artırılmasını ön plana çıkarmaktadır. Bu amaçla üye ülkeler ve AB Komisyonu, orman bazlı sektör platformu oluşturmuştur. AB'de orman bazlı endüstrilerin gelecekteki rekabet gücü ve sürdürülebilirliği, bilgi ve inovasyon yetenekleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu çerçevede bio-rafineriler ve geri dönüşümlü kağıt, AB'nin lider durumda olduğu ve yüksek potansiyele sahip olduğu iki alandır.

Ağaç, yakıt ve fazlası
Eylem planı gerçekte ağaç bazlı bio-rafinerilerin geliştirilmesinin, yeni pazarlar, yeni ürünler bulmada ve sürdürülebilirlik amacına ulaşmada oynadığı önemli rolü öne çıkarmaktadır. Bio-rafineriler, fosil yakıtları ikame etmekte, yenilenebilir hammaddelerin ve Bio-rafineriler ve inovasyon enerjinin oluşturulmasını sağlamakta ve böylece iklim değişikliğini hafifletme işlevi görmektedir. Bio-rafineriler, kağıt, ağaç, yapıştırıcılar, yakıtlar, mürekkepler, krem brüle için vanilya, özellikle kumaşlar ve moda uygulamaları için selüloz dahil geniş bir spektrumda üretim depolarıdır. Özetle petrol rafinerilerinden sağlanan ürün gamından çok fazlası bio-rafinerilerde vardır. Üstüne üstlük sürekli yenilenebilir bir doğal kaynaktır. Bununla birlikte biomasdaki potansiyelin tamamına ulaşabilmek için çoklu disiplinli araştırma ve inovasyon yanında ikinci jenerasyon bio yakıtları geliştirme gereği vardır.

Araştıma ve oluşturmaya yatırım
7'nci Çerçeve Programı'nda 4 ayrı işbirliği projesi 2010'da başlatıldı. Bunlar: The Star-Colibri, SUPRABIO, BIOCORE ve EuroBioref. Bu projeler, biyolo|ik hammaddeleri hem etkin hem de sürdürülebilir bir yaklaşımla enerjiye ve değerli mallara dönüştürmek amacıyla yeni yöntemler üzerinde çalışmaktadır. Araştırmalar, AB'nin tutkulu amaçlarından biri olan her üye ülkenin 2020 yılında bio-yakıtlar dahil yenilenebilir enerjide yüzde 10'a ulaşılmasının yolunu açacaktır. Keza bio-rafineriler, Avrupa endüstri girişiminin önemli bir platformu olup, Avrupa Stratejik Enerji Teknolojisi'nin 6 sanayi hamlesinden biridir. Uzak olmayan bir gelecekte bio-rafineriler, petrol rafinerilerinin işlevlerini görmeye başlayacaktır. Türkiye toprakları çöl değildir ve bio-rafinerileri kurmak için yeterli orman alanlarına ve üç ayrı iklim kuşağının hüküm sürdüğü iklim yapısına sahiptir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz