Birgi Birleşik Giyim

#172 Birgi Birleşik Giyim

Dış Ticaret | İstanbul

Ciro
1.285.805.749₺
Vergi Öncesi Kâr (TL)
210.559₺
İhracaat ( $ )
426.665.589$
Çalışan Sayısı
15
Birgi A.Ş. Türk ekonomisinin sıkıntıya girdiği dönemlerde ihracatın önemli bir kısmını karşılayan tekstil sektörünün, bu potansiyeli harekete geçirmesine yardımcı olmak, sektörün gelişmesine ve büyüme savaşına katkıda bulunmak için kuruldu. Bu amaca hizmet için bugün DTSŞ arasında en düşük maliyetle finansman sağlayan ve en düşük komisyon oranları ile KDV alacağını ortaklarına ödeyen şirket konumunda. Sektörün gelişmesine katkı sağlayacak kalıcı çözümler üreten bir şirket olma yolunda önemli adımlar atan Birgi A.Ş., ekonomik getirileri ve kazançları ortaklarının yararına projeler üreterek, ayda bir ortaklar toplantısı yapan, eğitici ve değişen mevzuatı açıklayıcı eğitim ve seminerler düzenleyen, şeffaflıktan ödün vermeyen bir şirket.
(*) : Açıklanmadı