Gübre Fabrikaları

#70 Gübre Fabrikaları

Gübre | İstanbul

Ciro
2.834.839.791₺
Vergi Öncesi Kâr (TL)
6.240.385₺
İhracaat ( $ )
201.257.624$
Çalışan Sayısı
516
6 Kasım 1952 tarihinde dönemin Bakanlar Kurulu, Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin (GÜBRETAŞ) kurulması kararını aldı, ancak şirket resmi olarak 1953 yılında faaliyete geçti. Türk çiftçisinin kimyevi gübrelerden yararlanarak yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde etmesi fikrinden yola çıkılarak hayata geçen kurum, yıllar içinde başarılı bir büyüme hikayesi yazdı. Özellikle 2008 yılında İran’daki entegre gübre tesisi Razi Petrokimya şirketini satın alması şirketi uluslararası yatırımcı yaptı. Artık hammadde kaynağına sahip ülkelerde yatırım yapma stratejisi ile hareket eden GÜBRETAŞ, önümüzdeki dönemde de uluslararası yatırımlara devam ederek global bir marka haline gelmeyi amaçlıyor.
(*) : Açıklanmadı