Gökdelenlerin yerini villalar alacak

"EQ'su yüksek evler yapıyoruz. Herkese villa satmıyoruz. Bizden ev satın alacakları titizlikle seçiyoruz" diyor.

1.01.2011 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Gökdelenlerin yerini villalar alacakAnt Yapı 19 yıl önce Mesa'dan ay
rılan 4 ortak tarafından kuruldu Bugün 700 milyon dolarlık cirosuyla Türkiye'nin 4'üncü, dünya­nın ise 90'ıncı en büyük inşaat şirke­ti. Başta Rusya ve Ukrayna olmak üze­re yurtdışında imza attığı dev proje­lerle adından söz ettiren Antyapı, ci­rosunun yüzde 80'ini de sınır ötesi iş­lerden elde ediyor.  Ancak şirket krizle birlikte, yurt i­çindeki işlerine de ağırlık vermeye başladı.  Özellikle Rusya ve Ukrayna'da in­şaat işlerinin gerilemesi üzerine Tür­kiye'deki konut projelerini gündem­lerine aldıklarını belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı Mehmet Okay, 'Yurtdışında kazan­dıklarımızla burada arsa alıyoruz. Çok ciddi bir portföye sahibiz. Talep­ler doğrultusunda projeler geliştiri­yoruz" diyor.  Son olarak geçtiğimiz yıl Şişli Bomonti'de Anthill Residence projesini hayata geçiren Ant Yapı'nın bugün­lerde odağında villa projeleri var. 3 tane ultra lüks villa projesine başladıklarını belirten Okay, "Çamlı­ca'da da yeni konut projemiz bulu­nuyor. Yürüttüğümüz toplam 4 pro­jedeki konut sayısı ise 750 olacak" di­ye konuşuyor. inşaatın dışında 2 otel yatırımı ile turizm sektörüne de giren Ant Yapı'nın önümüzdeki günlerde bir di­ğer önemli atağı da çevre teknolojile­rinde olacak. 19 yılda sıfırdan Türkiye'nin en büyük 4'üncü inşaat şirketini yaratan Ant Yapı'nın 4 büyük ortağından, yö­netim kurulu üyesi Mehmet Okay ile yeni projelerini konuştuk.


YABANCILARA KİRALAYACAK

Şişli Bomonti'de geçen yıl ta­mamladığımız Anthill Residence'ların inşaatına 2008'de başladık. Krize rağmen 24 ay gibi kısa bir sürede pro­jeyi bitirdik. Dairelerin satışında da krizden etkilenmedik. Bugüne kadar 804 dairenin yüzde 75'ini sattık. 25 ila 30 aile oturmaya başladı. Satılmak için bekleyen 180 dairemiz kaldı. Bunların satılması için acele etmiyo­ruz. Her geçen gün fiyatlar ve kira ge­lirleri yükseliyor. Bu yıl ise konut fi­yatlarında ciddi bir artış bekliyoruz. Özellikle Anthill'de üst katları sat­mama kararı aldık. 40'ıncı kattan sonraki dairelerimizi satmıyoruz. Bu katları işletmesi ve kiraya vermesi için ingiliz Frasers Hospitality ile anlaştık. Türkiye'de yaşayan yabancılara yöne­lik kısa ve uzun dönem kiralama hiz­metleri sunacağız. Dairelerin metre­kare kira fiyatları 25 dolar seviyesinde olacak. Anthill'de bundan sonraki hede­fimiz Türkiye'de yaşayan yabancı yö­neticiler. 2011'de bu alandaki pazar­lama çalışmalarımızı artırmayı hedef­liyoruz. Türkiye'ye çalışmaya gelen yabancı yöneticiler iş seyahatlerinde 20-30 metrekarelik odalara tıkılıp kalmak istemiyor. Ev ortamında yaşa­mak istiyorlar. Yaptığımız araştırmalarda bu ko­nuda eksiklik olduğunu gördük ve bu alana yatırım yapma kararı aldık. Athill Residence'da Türkiye'de ol­mayan bir rezidans hizmeti başlata­cağız. 24 saat ev bakım servisi vere­ceğiz. Ayrıca spordan spaya kadar tüm sosyal tesisleri bir arada sunu­yor olmamız yabancıların ilgisini çe­kiyor. 7 yıldızlı bir rezidans işletme si yapmayı hedefliyoruz. Bu da Tür­kiye'de bir ilk olacak.


YENİ YATIRIMLAR ARTACAK
2008'de dünyanın en büyük 70'inci inşaat şirketiydik. Geçen yıl krizle birlikte Rusya ve Ukrayna'daki işlerimizin azalmasıyla 70'inci sıra­dan 90'a geriledik. Türk şirketleri arasında en büyük 4'üncü inşaat şirketi olduk. Bu yıl ise yurtdışında işle­rin daha iyi olacağını öngörüyoruz. Rusya ve Ukrayna'da yine büyük işler aldık. 2011 kesinlikle geçen yıl ve 2009'dan daha iyi olacak. Rusya ve Ukrayna'da konut, otel, ofis ve rezidanstan oluşan karma projeler yapa­cağız. Türkiye'de de büyümemizi sür­düreceğiz. Bugüne kadar hep yüksek katlı rezidans tipi siteler yaptık. An­cak son dönemde hem müşterileri­miz hem arkadaşlarımızdan çok yo­ğun villa talebi geldi. Artık insanlar ayaklarının toprağı değmesini istiyor. Biz de bu talepleri dikkate alarak 3 yeni villa projesine başlıyoruz.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz