"İnsanlar konut değil yaşam satın alıyor"

“İnsanlar daha organize bir yerde yaşamak istiyor, çünkü konut değil yaşam satın alıyorlar” diyor.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
İnsanlar konut değil yaşam satın alıyor
25 yıldır faaliyet gösteren İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Orhan Turan, son 4 yılda yaşanan yeniden yapılanma süreciyle, sektörün temsilcisi olma vizyonuyla kamuoyunun karşısına çıktıklarını söylüyor. İnşaat sektörünün Türkiye için stratejik bir sektör olduğunun altını çizen Orhan Turan, “İnşaat sektörünün sorunlarını dile getiren ve çözüm üreten tek sivil toplum örgütü olmak istiyoruz. İnşaat malzemesi olmadan inşaat olmaz. Biz hep birlikte, sektörel bir bütün olarak toplumun önüne çıkmak, bu sektörü temsil etmek, bir sinerji yaratmak istiyoruz” diyor. Orhan Turan, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

İn­şa­at mal­ze­me­si de­di­ği­miz alan yüz­ler­ce çe­şit ürü­nü ve çok sa­yıda sek­tö­rü kap­sıyor. Son yıl­lar­da in­şa­at mal­ze­me­si ala­nın­da ne­ler de­ğişti?
İnşaat sektörünün hinterlandı çok geniş. Endirekt olarak yaklaşık 300 farklı sektörü etkiliyor. Türkiye ekonomisini büyütmek istiyorsanız, inşaat sektörünü büyüteceksiniz. Türkiye’nin büyümediği, ihracatın artmadığı dönemler, inşaat sektörünün küçüldüğü dönemlerdir.
Öte yandan, inşaat malzemesi bir yapının inşasında çimentodan demire, perdeden halıya kadar gerekli olan tüm ürünleri kapsıyor. İnşaat malzemesi sektörü olarak ihracattaki payımız da giderek artıyor. 2002 yılında toplam ihracat içindeki payı yüzde 11,7 iken şimdi yüzde 18 civarında. İnşaat malzemeleri sektörü aslında ihracatta bir numaralı sektör. Demir, çelik, seramik, çimento, cam vs. hepsi bizde. Hepsini topladığınız zaman 2008 yılı ihracatı 24,3 milyar dolar oluyor. Bu rakam otomotiv sektörünün ihracatının da üzerinde. Bunları şimdiye kadar çok iyi anlatamadık. Şimdi İMSAD olarak daha iyi ifade etmeye, tek görünenleri toparlamaya, bir araya getirmeye çalışacağız.

İM­SAD ola­rak Şu an­da gün­de­mi­niz­de ne­ler var?
Biz aslında 25 yıllık bir derneğiz ama 4 yıl önce yeniden yapılandık. Eskiden sadece üretici firmalar bize üye oluyordu, şimdi sivil toplum örgütlerini de almaya başladık. Adımız dernek ama aslında biz federasyonuz, çatı örgütüyüz. Bizde şu anda 23 tane sivil toplum örgütü var. Demir çelikten yalıtıma, boya sektöründen ısıtma soğutma sektörüne kadar hepsini kapsıyoruz. Dolayısıyla bu sektörlerin kendi dernekleri de bizim üyemiz oluyor. Şimdi birlikte iş yaptığımız paydaşlarımızı da üye yapmaya çalışıyoruz. Bize hizmet veren finans sektörü, fuarcılık şirketleri, medya kuruluşları da İMSAD’a üye olabilecek. Böylece bir hareket ve destek sağlayacak, kamuoyu ile iletişimimizi hızlandıracağız.
Bizim kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerimiz var. Bugün yaptığımız işlerin bir kısmı geçmişte yaptığımız stratejilerin hayata geçirilmesi aslında. Örneğin, bizim için enerji verimliliği çok önemli bir konu. Zaten bugün dünyanın da en önemli gündem maddesi bu. Yapılarda enerji verimli kullanılmalı çünkü daha az enerji tüketilmesi lazım. AB’nin yeni çıkardığı bir yasaya göre 2019’dan itibaren sıfır enerji tüketen binalar yapılacak. Biz de enerji verimliliği konusunda çalışmalar yaptık ve AB’den 450 bin Euro’luk bir fon aldık. Bu fonu enerji verimliliği ve tasarrufu konularında farkındalık yaratmak için kullandık. Ciddi eğitimler gerçekleştirdik, bir zirve düzenledik. Bu projeyi tamamladık. Şimdi yeni projelere adayız. 2010 yılında birkaç tane daha böyle proje alacağız. Ayrıca çeşitli platformlarda kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabet gibi konuları da gündeme getirmeye çalışıyoruz.

Ko­nut üre­ti­ci­si fir­ma­lar ve ev alan tü­ke­ti­ci­ler ener­ji ve­rim­li­li­ği ko­nu­su­na ge­re­ken öne­mi ve­ri­yor mu?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz