Verimli enerji için çalışıyoruz

Günden Yılmaz, sürdürülebilirlik uygulamalarında çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydederken, bize bu alandaki felsefelerini anlattı...

1.10.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Verimli enerji için çalışıyoruz

Shell, bu çerçevede çevreye ve topluma karşı sorumlu bir gelecek sağlamak için çalışıyor. Enerjiyi daha verimli kullanmak konusunda şimdiden daha akıllı adımlar atmamız gerekiyor. Dünyanın hızla artan enerji ihtiyacını uzun vadeli karşılayabilmek için, daha verimli ve çevreci yakıt seçeneklerinin oluşturulması gerekiyor. Son yıllarda enerji sektöründeki değişiminin dinamiğini, “daha verimli tüketim ve daha az çevresel etki” olarak özetleyebileceğimiz anlayış oluşturuyor. Biz de bu anlayışla ilerliyoruz. Tüketiciler, geçmiş yıllara oranla verimli ve çevreci ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor.

Bugüne kadar bu alanda neler yaptınız?
-
Shell, her yıl Ar-Ge çalışmalarına 1 milyar doları aşkın kaynak ayırarak, daha verimli ve daha temiz enerji için yeni ürünler geliştiriyor ve bu alanda çalışıyor. “Akıllı altyapı”, “akıllı kullanım” ve “akıllı ürünlerden” oluşan “akıllı  mobilite” adını verdiğimiz bir yaklaşımımız var ve bu yaklaşımın önemli bir bölümünü, ileri Shell teknolojisinin ürünleri olan Shell FuelSa ve Tasarruf Yakıtları oluşturuyor. Ayrıca “akıllı kullanım” anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla tüketicileri tasarrufa teşvik ediyor, toplumdaki enerji verimliliği bilincinin artmasına yönelik eğitim çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar tasarruflu sürüş konusunda 200 bin kişiye eğitim verildi. Shell, faaliyet gösterdiği bölgelerde toplumsal kalkınmaya da destek veriyor. Royal Dutch Shell, gönüllü sosyal sorumluluk projelerine 2011’de dünya genelinde yaklaşık 125 milyon dolar yatırım yaptı. Dünyanın önde gelen çevre örgütleriyle de işbirliği yürütüyor. Türkiye’de de bu çalışmalara paralel olarak “Shell FuelSave Tasarruf Takımı” oluşturarak, çok sayıda sürücüye tasarruflu sürüş eğitimi verdik. Tasarruf Takımı üyeleri, bu bilgileri
çevrelerindeki diğer sürücülere aktarıyor.

Sürdürülebilirliğin içinde bulunduğunuz sektör için önemi nedir?
-
Sürdürülebilir gelişme, bugün artık tüm toplumların ve bütün sektörlerin en önemli gündem maddelerinden biri. Enerji sektöründe ise sürdürülebilirlik çok daha fazla önem arz ediyor. 2001-2005 dönemini kapsayan sekizinci 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda, enerji sektörünün tüm faaliyet alanlarında daha verimli, tasarruflu ve temiz üretime, nakil ve tüketim teknolojilerine önem ve öncelik verilmesi ilke olarak benimsenmişti. Dokuzuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda da enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temin edilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi, bunun yanı sıra doğal kaynakların korunmasının öncelikli olarak ele alınmasının öne çıkarılması, sektörümüz açısından sürdürülebilirliğin önemini ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlik konusuna kurumunuzda kim öncülük ediyor? Bu alanda oluşturduğunuz özel bir komite bulunuyor mu?
-
Sürdürülebilir gelişme çalışmalarını; küresel ölçekte Royal Dutch Shell icra Kurulu Başkanı Peter Voser’in idaresindeki kurumsal sosyal sorumluluk komitesi üstleniyor. Türkiye’de ise Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem’in liderliğinde, kurumsal iletişim departmanının sorumluluğunda yürütülüyor. Bununla birlikte tüm Shell çalışanlarının sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde faaliyet göstermesi, Shell’in genel iş ilkelerinin gereği. Shell’in globalde ve Türkiye dahil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki iş ilkeleri, çevresel ve sosyal standartları, kurumsal yönetim anlayışı, sürdürülebilir kalkınma konusundaki yaklaşımının temelini oluşturuyor. “Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma taahhüdü”, genel iş ilklerimizin bir parçası.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz